Logo Strona Główna   Pomoc    Przejdź w górę do witryny administracja.polsl.pl
Ikona
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Procedury
 
 
 
Wybierz widok
Dostawy
Procedury Centrum Komputerowego
Roboty budowlane
Usługi
Wszystkie elementy
    Zamówienia
  o wartości
  mniejszej od
  130.000 zł

   Zamówienia
   o wartości
   nieprzekraczającej
   30.000 euro
   na dostawy,
   usługi,
   roboty budowlane - archiwum

   Zamówienia
   z dziedziny nauki

   Zamówienia
   na usługi
   społeczne
   i inne
   szczególne usługi - archiwum

   Wstępne konsultacje rynkowe
 
 
   
  
Widok: 
Przedmiot postępowaniaFiltrProcedura przetargowaFiltr
Sortuj według załącznikówUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
5093IA1/D/21/91/MW
Dostawa oprogramowania do wizualizacji i analizy wyników obliczeń kwantowo-chemicznych i chemoinformatycznych
2021-08-03
przetarg nieograniczony
ZałącznikMonika Węgrzyn2021-08-03 11:04
5069IA1/D/21/88/TB
Dostawa aparatury do oceny czasu reakcji i miernika wydatku energetycznego
2021-07-13
przetarg nieograniczony
ZałącznikTeresa Brzezińska2021-08-03 11:03
5109IA1/U/21/35/EO
Sukcesywne świadczenie usług cateringowych z obsługą kelnerską dla Politechniki Śląskiej
2021-07-27
Tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp) - usługa społeczna
ZałącznikEwa Ochman2021-08-03 09:30
5095IA1/D/21/36/HP
Dostawa z montażem urządzeń klimatyzacyjnych
2021-07-21
tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp)
ZałącznikHanna Pluskiewicz2021-08-03 09:01
5106IA1/B/21/55/TB
Przystosowanie budynku głównego Centrum Ustawicznego (filia Politechniki Śląskiej w Rybniku) do wymagań przeciwpożarowych oraz planowanych funkcji wraz z remontem łącznika na II piętrze UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT ORAZ WNIESIENIA WADIUM NA 09.08.2021 r.
2021-08-09
tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp)
ZałącznikTeresa Brzezińska2021-08-02 13:38
5092IA1/B/21/47/HP
Przebudowa i termomodernizacja DS SOLARIS przy ul. Kochanowskiego 37 w Gliwicach UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT ORAZ WNIESIENIA WADIUM NA 10.08.2021 r.
2021-08-10
przetarg nieograniczony
ZałącznikHanna Pluskiewicz2021-08-02 13:00
5107IA1/B/21/14/EO
Remont korytarza na III piętrze budynku przy Konarskiego 18 w części zajmowanej przez Administrację Centralną
2021-08-02
Tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp)
ZałącznikEwa Ochman2021-08-02 11:45
5122IA1/D/21/96/DM
Dostawa urządzeń do symulacji układów biomechanicznych człowieka
2021-08-31
przetarg nieograniczony
ZałącznikDorota Markiewicz-Kukiełka2021-08-02 10:44
5121IA1/D/21/93/EO
Dostawa frezarki CNC i tokarki
2021-08-09
Tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp)
ZałącznikEwa Ochman2021-07-30 14:25
5120IA1/U/21/40/EK
Usługa praktycznego szkolenia lotniczego na samolocie klasy SEP(L), na uprawnienie do wykonywania lotów według wskazań przyrządów IR(A)
2021-08-09
tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp) - usługa społeczna
ZałącznikEwa Syta-Kuźniewicz2021-07-30 14:04
5074IA1/D/21/54/MW
Dostawa serwera wirtualizacji wraz z oprogramowaniem UWAGA! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na 06.08.2021 r.
2021-08-06
przetarg nieograniczony
ZałącznikEwa Ochman2021-07-30 13:59
5113IA1/U/21/36/NC
Przeprowadzenie międzynarodowych badań ankietowych oraz usługa badawcza pn. „analiza wykorzystywania kompetencji nabytych w edukacji w realnym środowisku pracy”
2021-07-30
tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp)
ZałącznikEwa Ochman2021-07-30 10:43
5102IA1/B/21/48/DM
Termomodernizacja domu studenckiego Politechniki Śląskiej Barbara wraz z robotami towarzyszącymi
2021-07-30
Tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp)
ZałącznikDorota Markiewicz-Kukiełka2021-07-30 10:32
5098IA1/B/21/51/EO
Budowa obiektów dla Akademickiego Ośrodka Szkolenia Lotniczego – hangaru lotniczego i zaplecza dydaktyczno-socjalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu działek nr 221/4, 221/5 obręb Bojkowskie Pola w Gliwicach – Etap I UWAGA! Zmiana terminu składania i otwarcia oferta oraz wniesienia wadium na 04.08.2021 r.
2021-08-04
Tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp)
ZałącznikEwa Ochman2021-07-30 10:00
5116IA1/B/21/61/TB
Wykonanie układów odzysku wody szarej i deszczowej do spłukiwania misek ustępowych w Domu Studenckim „Barbara” w Gliwicach w trybie „zaprojektuj i wybuduj”
2021-08-10
Tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp)
ZałącznikEwa Ochman2021-07-29 14:54
5108IA1/D/21/59/TB
Dostawa sprzętu laboratoryjnego (suszarek, termobloku, przepływomierza, komory laminarnej)
2021-07-29
tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp)
ZałącznikDorota Markiewicz-Kukiełka2021-07-29 11:19
5104IA1/D/21/109/DM
Dostawa linii montażu automatycznego układów bioelektronicznych
2021-07-23
Tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp)
ZałącznikDorota Markiewicz-Kukiełka2021-07-28 14:35
5099IA1/B/21/30/AL
Remont (malowanie) korytarzy i klatek schodowych w budynku Laboratorium Budownictwa
2021-07-28
Tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp)
ZałącznikAgata Lipska2021-07-28 13:06
5119IA1/D/21/102/EK
Dostawa oprogramowań graficznych i do projektowania
2021-08-05
Tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp)
ZałącznikEwa Syta-Kuźniewicz2021-07-28 12:46
5118IA1/B/21/59/HP
Wymiana pionów instalacji centralnego ogrzewania
2021-08-13
Tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp)
ZałącznikHanna Pluskiewicz2021-07-28 11:26
5084IA1/D/21/84/DM
Sukcesywna dostawa sprzętu komputerowego
2021-07-28
Przetarg nieograniczony
ZałącznikDorota Markiewicz-Kukiełka2021-07-28 10:33
5117IA1/D/21/38/TB
Dostawa sprzętu komputerowego
2021-08-24
przetarg nieograniczony
ZałącznikEwa Syta-Kuźniewicz2021-07-28 08:57
5083IA1/D/21/90/AL
Dostawa układu generacji związków VOC
2021-07-26
przetarg nieograniczony
ZałącznikAgata Lipska2021-07-28 08:52
5079IA1/B/21/37/AL
Wymiana instalacji elektrycznej oświetlenia podstawowego na energooszczędne, oświetlenia awaryjnego, gniazd wtykowych i siły w betoniarni Laboratorium Budownictwa
2021-07-08
tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp)
ZałącznikAgata Lipska2021-07-27 13:39
5097IA1/B/21/24/HP
Roboty remontowe w DS „Alaska” w Zabrzu przy ul. Jagiellońskiej 38
2021-07-27
Tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp)
ZałącznikHanna Pluskiewicz2021-07-27 12:21
5076IA1/D/21/62/EO
Dostawa mebli dla Domu Studenckiego Barbara
2021-07-01
Tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp)
ZałącznikEwa Ochman2021-07-27 12:12
5094IA1/B/21/32/AL
Remont (malowanie) korytarza parteru w budynku Wydziału Budownictwa
2021-07-22
tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp)
ZałącznikAgata Lipska2021-07-27 11:16
5054IA1/U/21/18/AL
Ochrona mienia, terenu i budynków Politechniki Śląskiej w Katowicach
2021-06-09
tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp) - usługa społeczna
ZałącznikAgata Lipska2021-07-27 10:54
5082IA1/D/21/78/MW
Dostawa pakietów oprogramowania inżynierskiego
2021-07-27
Przetarg nieograniczony
ZałącznikDorota Markiewicz-Kukiełka2021-07-27 10:15
5114IA1/D/21/79/EK
Dostawa urządzeń 3D (drukarki i skanera)
2021-08-23
Przetarg nieograniczony
ZałącznikEwa Syta-Kuźniewicz2021-07-26 14:41
5115RJU1/827/W/2021
Budowa (modernizacja) przyłącza światłowodowego w podstawowej relacji: szafa teletechniczna (parter) ul. Akademicka 16, Centrum Komputerowe Politechniki Śląskiej w Gliwicach – Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej pomieszczenie 102, piętro I, Biblioteka Główna ul. Kaszubska 23 w Gliwicach. (Zapytanie ponowione)
2021-08-02
art. 10.1 pkt 3) Pzp
ZałącznikAnna Skrzypczak2021-07-26 12:16
5100IA1/D/21/81/EK
Dostawa porozymetru rtęciowego
2021-07-21
Tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp)
ZałącznikEwa Syta-Kuźniewicz2021-07-26 12:05
5112IA1/D/21/87/AL
Dostawa stanowisk do fizykoterapii
2021-08-18
Przetarg nieograniczony
ZałącznikAgata Lipska2021-07-26 09:05
5111IA1/D/21/108/AL
Dostawa audiometrów i komory do pomiarów audiometrycznych
2021-08-17
Przetarg nieograniczony
ZałącznikAgata Lipska2021-07-26 09:05
5089IA1/B/21/35/AL
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Politechniki Śląskiej przy ul. Krasińskiego 8 w Katowicach
2021-07-20
tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp)
ZałącznikAgata Lipska2021-07-23 14:41
5065IA1/B/21/42/TB
Wykonanie układów odzysku wody szarej i deszczowej do spłukiwania misek ustępowych w Domu Studenckim „Barbara” w Gliwicach w trybie „zaprojektuj i wybuduj”
2021-06-25
Tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp)
ZałącznikEwa Ochman2021-07-23 14:08
5103IA1/U/21/28/HP
Wykonanie inwentaryzacji budowlanej budynków Politechniki Śląskiej przy ulicy Krasińskiego 8 w Katowicach
2021-07-23
tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp)
ZałącznikHanna Pluskiewicz2021-07-23 13:10
5081IA1/D/21/61/MW
Dostawa czytników dokumentacji technicznej
2021-07-22
Przetarg nieograniczony
ZałącznikDorota Markiewicz-Kukiełka2021-07-22 14:08
5091IA1/U/21/22/EK
Usługa praktycznego szkolenia lotniczego na samolocie klasy SEP(L), na uprawnienie do wykonywania lotów według wskazań przyrządów IR(A) UWAGA!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA 22.07.2021 r
2021-07-22
Tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp) - usługa społeczna
ZałącznikEwa Syta-Kuźniewicz2021-07-22 11:51
5080IA1/D/21/75/NC
Inercyjny system do analizy ruchu. Oznaczenie sprawy: IA1/D/21/75/NC
2021-07-22
przetarg nieograniczony
ZałącznikNatalia Ćwik2021-07-22 10:18
5070IA1/D/21/69/EK
Dostawa analizatorów stanów logicznych i modułów ewaluacyjnych
2021-07-19
Przetarg nieograniczony
ZałącznikEwa Syta-Kuźniewicz2021-07-21 13:29
5086IA1/B/21/25/EK
Remont elewacji wraz z wymianą blacharki na gzymsach w budynku przy ul. Konarskiego 22 etap III (od str. DTS)
2021-07-16
tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp)
ZałącznikEwa Syta-Kuźniewicz2021-07-21 13:21
5077IA1/B/21/12/DM
Modernizacja korytarzy w budynku Wydziału Chemicznego
2021-07-06
Tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp)
ZałącznikDorota Markiewicz-Kukiełka2021-07-21 12:39
5096IA1/U/21/37/EK
Usługa praktycznego szkolenia lotniczego, na uprawnienie do wykonywania lotów na samolotach wielosilnikowych tłokowych lądowych klasy MEP(L)
2021-07-20
tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp) - usługa społeczna
ZałącznikEwa Syta-Kuźniewicz2021-07-21 07:48
5078IA1/D/21/97/EK
Dostawa serwera obliczeniowego GPU
2021-07-09
przetarg nieograniczony
ZałącznikEwa Syta-Kuźniewicz2021-07-20 09:55
5110IA1/D/21/71/NC
Stanowisko projektowania i testów symulacyjnych typu HardwareInLoop (HIL) układów bioelektronicznych na bazie systemów modułowych w standardzie PXI Express - 2 szt
2021-08-17
przetarg nieograniczony
ZałącznikNatalia Ćwik2021-07-20 09:00
5060IA1/D/21/44/EO
Urządzenia do symulacji, monitorowania układów biomechanicznych człowieka UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA 12.07.2021 r.
2021-07-12
Przetarg nieograniczony
ZałącznikEwa Ochman2021-07-19 13:33
5075IA1/D/21/60/EO
Komora rękawicowa z oprzyrządowaniem towarzyszącym UWAGA! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na 19.07.2021 r.
2021-07-19
Tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp)
ZałącznikEwa Ochman2021-07-19 11:56
5073IA1/D/21/94/HP
Dostawa urządzeń badawczych
2021-07-16
przetarg nieograniczony
ZałącznikHanna Pluskiewicz2021-07-19 10:48
5090IA1/D/21/80/AL
Dostawa pompy próżniowej
2021-07-13
tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp)
ZałącznikAgata Lipska2021-07-16 13:25
5072IA1/B/21/40/TB
Przystosowanie budynku głównego Centrum Ustawicznego (filia Politechniki Śląskiej w Rybniku) do wymagań przeciwpożarowych oraz planowanych funkcji wraz z remontem łącznika na II piętrze UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT ORAZ WNIESIENIA WADIUM NA 12.07.2021 r.
2021-07-12
Tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp)
ZałącznikTeresa Brzezińska2021-07-14 08:51
5087IA1/D/21/100/DM
Dostawa linii montażu automatycznego układów bioelektronicznych
2021-07-09
Tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp)
ZałącznikDorota Markiewicz-Kukiełka2021-07-12 08:56
5085IA1/U/21/21/EK
Usługa praktycznego szkolenia lotniczego, na uprawnienie do wykonywania lotów na samolotach wielosilnikowych tłokowych lądowych klasy MEP(L)
2021-07-08
tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp) - usługa społeczna
ZałącznikEwa Syta-Kuźniewicz2021-07-09 06:45
5066IA1/B/21/43/EO
Remont Sali Senatu Politechniki Śląskiej w Gliwicach ul. Akademicka 2
2021-06-25
Tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp)
ZałącznikEwa Ochman2021-07-08 13:05
5042IA1/D/21/67/AL
Dostawa stanowisk do pomiaru aktywności mięśni oraz sił reakcji podłoża
2021-06-11
przetarg nieograniczony
ZałącznikAgata Lipska2021-07-06 10:44
5064IA1/U/21/25/MW
Usługa praktycznego szkolenia lotniczego, na samolotach jednosilnikowych, tłokowych klasy SEP(L) w ramach szkolenia praktycznego do licencji pilota liniowego ATPL w Akademickim Ośrodku Szkolenia Lotniczego ATO Politechniki Śląskiej
2021-06-17
Tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp) - usługa społeczna
ZałącznikTeresa Brzezińska2021-07-05 14:48
4988IA1/D/21/8/EO
Rozbudowa stanowiska pomiarowego ultra wysokiej próżni w Laboratorium Spektroskopii Elektronowych i Materiałów Funkcjonalnych – Układ mikroskopu skaningowego sił atomowych i prądu tunelowego
2021-04-07
przetarg nieograniczony
ZałącznikHanna Pluskiewicz2021-06-30 11:03
5032IA1/D/21/19/MW
Dostawa mebli
2021-05-07
tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp)
ZałącznikAgata Lipska2021-06-24 14:38
5041IA1/D/21/53/DM
Dostawa zestawu napędów wraz z akcesoriami
2021-06-16
przetarg nieograniczony
ZałącznikDorota Markiewicz-Kukiełka2021-06-23 13:17
5068IA1/D/21/46/DM
Dostawa pakietu oprogramowania do projektowania przestrzeni pracy oraz oceny wpływu jego parametrów na organizm ludzki, a także do tworzenia i edycji modeli 3d z tomografii komputerowej (CT)
2021-06-21
tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp)
ZałącznikDorota Markiewicz-Kukiełka2021-06-23 10:15
5061IA1/D/21/65/DM
Dostawa linii montażu automatycznego układów bioelektronicznych
2021-06-15
tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp)
ZałącznikDorota Markiewicz-Kukiełka2021-06-22 11:16
5025IA1/D/21/24/TB
Dostawa multimetrów cyfrowych oraz zasilacza
2021-05-18
przetarg nieograniczony
ZałącznikTeresa Brzezińska2021-06-17 07:58
5063IA1/U/21/26/TB
Usługa szkolenia symulatorowego z wykorzystaniem symulatora Elite Evolution S923 FNTP II MCC w Akademickim Ośrodku Szkolenia Lotniczego Politechniki Śląskiej dla studentów specjalności Nawigacja Powietrzna
2021-06-16
Tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp) - usługa społeczna
ZałącznikTeresa Brzezińska2021-06-16 13:12
5053IA1/D/21/26/TB
Dostawa dygestoriów i mebli laboratoryjnych
2021-06-09
Tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp
ZałącznikTeresa Brzezińska2021-06-16 08:46
5050IA1/D/21/66/EO
Stanowisko rejestracji i analizy sygnałów akustycznych
2021-06-01
Tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp)
ZałącznikEwa Ochman2021-06-15 11:54
5037IA1/B/21/36/EO
Dostosowanie p-poż. budynku Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki
2021-05-26
Tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp)
ZałącznikHanna Pluskiewicz2021-06-11 13:08
5051IA1/D/21/40/TB
Dostawa zestawu do spektralnego badania emisji plazmy
2021-06-08
Tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp)
ZałącznikTeresa Brzezińska2021-06-10 13:56
5040IA1/D/21/56/HP
Dostawa urządzeń badawczych
2020-06-08
przetarg nieograniczony
ZałącznikHanna Pluskiewicz2021-06-08 13:50
5026IA1/U/21/9/TB
Usługa szkolenia symulatorowego z wykorzystaniem symulatora Elite Evolution S923 FNTP II MCC w Akademickim Ośrodku Szkolenia Lotniczego Politechniki Śląskiej dla studentów specjalności Nawigacja Powietrzna
2021-04-30
tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp
ZałącznikTeresa Brzezińska2021-05-28 10:21
5022IA1/U/21/8/MW
Usługa praktycznego szkolenia lotniczego, na samolotach jednosilnikowych, tłokowych klasy SEP(L) w ramach szkolenia praktycznego do licencji pilota liniowego ATPL w Akademickim Ośrodku Szkolenia Lotniczego ATO Politechniki Śląskiej
2021-04-27
tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp)
ZałącznikMonika Węgrzyn2021-05-28 07:26
5020IA1/D/21/23/TB
Dostawa aparatury do oceny czasu reakcji, spirometru, ergospirometru z bieżnią, miernika wydatku energetycznego
2021-05-17
przetarg nieograniczony
ZałącznikTeresa Brzezińska2021-05-24 10:36
5028IA1/D/21/41/EO
Dostawa systemu do preparatyki dla mikroskopii świetlnej i skaningowej
2021-05-21
przetarg nieograniczony
ZałącznikEwa Ochman2021-05-21 12:42
5013IA1/D/21/32/EO
Dostawa systemu do oceny psychofizycznej człowieka, składającego się z przenośnego urządzenia EEG oraz urządzenia śledzenia kierunku patrzenia (Gaze Tracker)
2021-05-05
przetarg nieograniczony
ZałącznikEwa Ochman2021-05-20 14:08
4994IA1/U/21/7/MW
Sprzątanie Centrum Nowych Technologii Politechniki Śląskiej UWAGA! Zmiana terminu i składania ofert na 22.04.2021
2021-04-22
Przetarg nieograniczony
ZałącznikMonika Węgrzyn2021-05-20 13:17
5024IA1/B/21/31/EO
Wymiana z rozbudową węzła wymiennikowego w Domu Studenckim „Barbara” przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 7 w Gliwicach
2021-05-07
Tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp)
ZałącznikEwa Ochman2021-05-18 13:37
4989IA1/D/21/18/EO
Dostawa urządzeń biomedycznych. UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA 21.04.2021 r.
2021-04-21
przetarg nieograniczony
ZałącznikEwa Ochman2021-05-13 10:46
5008IA1/B/21/10/EO
Remont pomieszczenia głównego (pok. 8/9) i zaplecza technicznego (pok. 3/4) Katedry Mechanizacji i Robotyzacji Górnictwa
2021-04-16
Tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp)
ZałącznikEwa Ochman2021-05-07 12:09
4996IA1/B/21/6/MW

Remont dachu hali niskiej SILMA w budynku Wydziału Elektrycznego w Gliwicach UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT ORAZ WNIESIENIA WADIUM NA 23.04.2021 r.

2021-04-23
Tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp)
ZałącznikMonika Węgrzyn2021-05-06 10:25
4998IA1/D/21/22/EO
Dostawa skanera laserowego 3D
2021-04-14
przetarg nieograniczony
ZałącznikEwa Ochman2021-04-27 11:11
5002IA1/B/21/13/EO
Wymiana z rozbudową węzła wymiennikowego w Domu Studenckim „Barbara” przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 7 w Gliwicach
2021-04-12
Tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp)
ZałącznikEwa Ochman2021-04-14 14:01
4991IA1/U/21/6/TB
Świadczenie usługi w zakresie ochrony fizycznej osób i mienia w Ośrodku Konferencyjno-Szkoleniowym „Innowacja” Politechniki Śląskiej UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA O OTWARCIA OFERT NA 19.03.2021 r.!!
2021-03-19
tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp) - usługa społeczna
ZałącznikTeresa Brzezińska2021-04-06 14:13
4980IA1/B/21/1/MW
Instalacja wentylacji wywiewnej: odciągi miejscowe z dygestoriów i szafek na odczynniki chemiczne w laboratorium 171 budynku Szarej Chemii w Gliwicach
2021-03-18
Tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp)
ZałącznikMonika Węgrzyn2021-04-01 07:38
4973IA1/D/21/6/MW
Dostawa dwuplatformowego mikroskopu świetlno – elektronowego do badań materiałów inżynierskich
2021-03-19
Przetarg nieograniczony
ZałącznikMonika Węgrzyn2021-03-26 11:48
4982IA1/U/21/3/TB
Obsługa portierni budynku Centrum Edukacyjno-Kongresowego Politechniki Śląskiej
2021-03-12
tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp)
ZałącznikTeresa Brzezińska2021-03-18 13:40
4985IA1/U/21/4/EO
Usługi przeglądów serwisowych oraz napraw wraz z wymianą części specjalistycznego stanowiska do otrzymywania nanopowłok oraz nanostruktur 3D
2021-03-17
Tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp)
ZałącznikEwa Ochman2021-03-18 10:33
4977IA1/D/21/11/EO
Dostawa cyfrowego analizatora dźwięku
2021-03-09
Tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp)
ZałącznikEwa Ochman2021-03-12 12:15
4971IA1/U/20/78/EO
Sukcesywne świadczenie usług: rezerwacji, zakupu i dostawy biletów lotniczych na przewozy pasażerskie na trasach międzynarodowych i krajowych w ramach podróży pracowników, doktorantów i studentów oraz osób wskazanych przez Politechnikę Śląską
2021-01-19
przetarg nieograniczony
< 214.000 €ZałącznikEwa Ochman2021-01-21 11:51
4524Dialog techniczny
Ogłoszenie o dialogu technicznym poprzedzającym ogłoszenie postępowania przetargowego w sprawie wyboru Wykonawcy dla realizacji zadania „Dostawa, montaż i konfiguracja środowiska wirtualizacyjnego (metro klaster) wraz z systemem kopii zapasowych dla Centrum Informatycznego Politechniki Śląskiej”
2019-04-08
ZałącznikEwa Ochman2019-05-13 14:42