Logo Strona Główna   Pomoc    Przejdź w górę do witryny administracja.polsl.pl
Ikona
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Procedury
 
 
 
Wybierz widok
Dostawy
Procedury Centrum Komputerowego
Roboty budowlane
Usługi
Wszystkie elementy
    Zamówienia
  o wartości
  mniejszej od
  130.000 zł

   Zamówienia
   o wartości
   nieprzekraczającej
   30.000 euro
   na dostawy,
   usługi,
   roboty budowlane - archiwum

   Zamówienia
   z dziedziny nauki

   Zamówienia
   na usługi
   społeczne
   i inne
   szczególne usługi - archiwum

   Wstępne konsultacje rynkowe
 
 
   
  
Widok: 
Przedmiot postępowaniaFiltrProcedura przetargowaFiltr
Sortuj według załącznikówUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
5026IA1/U/21/9/TBNowy
Usługa szkolenia symulatorowego z wykorzystaniem symulatora Elite Evolution S923 FNTP II MCC w Akademickim Ośrodku Szkolenia Lotniczego Politechniki Śląskiej dla studentów specjalności Nawigacja Powietrzna
2021-04-30
tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp
ZałącznikTeresa Brzezińska2021-04-20 14:09
5025IA1/D/21/24/TBNowy
Dostawa multimetrów cyfrowych oraz zasilacza
2021-05-18
przetarg nieograniczony
ZałącznikTeresa Brzezińska2021-04-20 13:06
5023IA1/B/21/17/NCNowy
Termomodernizacja domu studenckiego Politechniki Śląskiej „BABILON" przy ul. Krasińskiego 25a w Katowicach. Oznaczenie sprawy: IA1/B/21/17/NC
2021-05-06
Tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp
ZałącznikNatalia Ćwik2021-04-20 12:36
5022IA1/U/21/8/MWNowy
Usługa praktycznego szkolenia lotniczego, na samolotach jednosilnikowych, tłokowych klasy SEP(L) w ramach szkolenia praktycznego do licencji pilota liniowego ATPL w Akademickim Ośrodku Szkolenia Lotniczego ATO Politechniki Śląskiej
2021-04-27
tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp)
ZałącznikMonika Węgrzyn2021-04-20 11:36
4999IA1/D/21/12/AL
Dostawa analizatora chemiluminescencji
2021-04-13
przetarg nieograniczony
ZałącznikAgata Lipska2021-04-20 11:22
5016IA1/U/21/16/EK
Usługi związane z pełnieniem funkcji personelu nominowanego w Akademickim Ośrodku Szkolenia Lotniczego ATO
2021-04-20
Tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp)
ZałącznikEwa Syta-Kuźniewicz2021-04-20 10:05
5024IA1/B/21/31/EONowy
Wymiana z rozbudową węzła wymiennikowego w Domu Studenckim „Barbara” przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 7 w Gliwicach
2021-05-07
Tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp)
ZałącznikEwa Ochman2021-04-20 10:02
5018IA1/D/21/21/NC
Dostawa spektrometru emisyjnego ICP
2021-04-22
tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp
ZałącznikNatalia Ćwik2021-04-20 06:14
5003IA1/B/21/7/HP
Remont elewacji budynku Wydziału Organizacji i Zarządzania przy ul. Roosevelt’a 42 w Zabrzu
2021-04-09
tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp)
ZałącznikHanna Pluskiewicz2021-04-19 14:01
5012IA1/D/21/27/DM
Dostawa mobilnego systemu ultrasonograficznego
2021-04-27
przetarg nieograniczony
ZałącznikDorota Markiewicz-Kukiełka2021-04-19 14:00
4996IA1/B/21/6/MW

Remont dachu hali niskiej SILMA w budynku Wydziału Elektrycznego w Gliwicach UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT ORAZ WNIESIENIA WADIUM NA 23.04.2021 r.

2021-04-23
Tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp)
ZałącznikMonika Węgrzyn2021-04-19 13:59
5021 IA1/B/21/18/HPNowy
Remont elewacji B budynku „B” Wydziału Elektrycznego
2021-05-06
tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp)
ZałącznikHanna Pluskiewicz2021-04-19 12:32
5010IA1/B/21/20/AL
Remont Sali 5 i 7 w Rektoracie Politechniki Śląskiej
2021-04-19
tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp)
ZałącznikAgata Lipska2021-04-19 12:28
5020IA1/D/21/23/TBNowy
Dostawa aparatury do oceny czasu reakcji, spirometru, ergospirometru z bieżnią, miernika wydatku energetycznego
2021-05-17
przetarg nieograniczony
ZałącznikTeresa Brzezińska2021-04-19 10:01
5008IA1/B/21/10/EO
Remont pomieszczenia głównego (pok. 8/9) i zaplecza technicznego (pok. 3/4) Katedry Mechanizacji i Robotyzacji Górnictwa
2021-04-16
Tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp)
ZałącznikEwa Ochman2021-04-16 13:10
5000IA1/D/21/25/AL
Stanowisko do prototypowania systemów nawigacji
2021-04-16
przetarg nieograniczony
ZałącznikAgata Lipska2021-04-16 11:37
5019IA1/D/21/34/EK
Dostawa monitora pacjenta
2021-05-18
przetarg nieograniczony
ZałącznikEwa Syta-Kuźniewicz2021-04-16 09:01
4983IA1/B/21/9/HP
Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej przy ul. Akademickiej 2 w Gliwicach
2021-03-22
tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp)
ZałącznikHanna Pluskiewicz2021-04-15 13:02
5004IA1/D/21/20/HP
Modernizacja maszyny wytrzymałościowej WPM-600
2021-04-07
tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp)
ZałącznikHanna Pluskiewicz2021-04-15 12:41
5002IA1/B/21/13/EO
Wymiana z rozbudową węzła wymiennikowego w Domu Studenckim „Barbara” przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 7 w Gliwicach
2021-04-12
Tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp)
ZałącznikEwa Ochman2021-04-14 14:01
4998IA1/D/21/22/EO
Dostawa skanera laserowego 3D
2021-04-14
przetarg nieograniczony
ZałącznikEwa Ochman2021-04-14 13:02
4997IA1/D/21/2/DM
Dostawa sprzętu komputerowego
2021-04-14
Przetarg nieograniczony
ZałącznikDorota Markiewicz-Kukiełka2021-04-14 10:25
5017IA1/D/21/47/HP
Stanowisko rozwoju metod wspomagania diagnostyki logopedycznej i analizy ruchów artykulacyjnych
2021-05-11
przetarg nieograniczony
ZałącznikHanna Pluskiewicz2021-04-14 09:08
4993IA1/B/21/3/EK
Modernizacja laboratorium nr 31 i piwnicy pod laboratorium nr 41 Katedry Maszyn i Urządzeń Energetycznych
2021-03-29
tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp)
ZałącznikEwa Syta-Kuźniewicz2021-04-14 07:09
5009IA1/D/21/15/DM
Dostawa ultradźwiękowego betonoskopu wysokiej rozdzielczości
2021-04-09
tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp
ZałącznikDorota Markiewicz-Kukiełka2021-04-13 09:12
5005IA1/U/21/11/EK
Usługi związane z pełnieniem funkcji personelu nominowanego w Akademickim Ośrodku Szkolenia Lotniczego ATO
2021-04-06
Tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp)
ZałącznikEwa Syta-Kuźniewicz2021-04-12 13:49
4989IA1/D/21/18/EO
Dostawa urządzeń biomedycznych. UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA 21.04.2021 r.
2021-04-21
przetarg nieograniczony
ZałącznikEwa Ochman2021-04-12 12:55
4994IA1/U/21/7/MW
Sprzątanie Centrum Nowych Technologii Politechniki Śląskiej UWAGA! Zmiana terminu i składania ofert na 22.04.2021
2021-04-22
Przetarg nieograniczony
ZałącznikMonika Węgrzyn2021-04-12 10:04
5015IA1/D/21/28/DM
Dostawa optycznego systemu do analizy ruchu
2021-05-11
przetarg nieograniczony
ZałącznikDorota Markiewicz-Kukiełka2021-04-12 09:22
5011IA1/D/21/33/AL
Licencja oprogramowania dla mikrokontrolerów z kompilatorem C/C++
2021-04-09
tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp)
ZałącznikAgata Lipska2021-04-09 13:53
5001IA1/U/21/1/EK
Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Biura Karier Studenckich, wspomagające studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy
2021-03-31
tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp) - usługa społeczna
ZałącznikEwa Syta-Kuźniewicz2021-04-09 13:11
4988IA1/D/21/8/EO
Rozbudowa stanowiska pomiarowego ultra wysokiej próżni w Laboratorium Spektroskopii Elektronowych i Materiałów Funkcjonalnych – Układ mikroskopu skaningowego sił atomowych i prądu tunelowego
2021-04-07
przetarg nieograniczony
ZałącznikEwa Ochman2021-04-07 11:55
5006IA1/D/21/37/DM
Dostawa frezarki magnetycznej wraz z oprogramowaniem CAM
2021-04-07
TRYB PODSTAWOWY BEZ NEGOCJACJI (art. 275 pkt.1 ustawy PZP)
ZałącznikDorota Markiewicz-Kukiełka2021-04-07 10:25
4991IA1/U/21/6/TB
Świadczenie usługi w zakresie ochrony fizycznej osób i mienia w Ośrodku Konferencyjno-Szkoleniowym „Innowacja” Politechniki Śląskiej UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA O OTWARCIA OFERT NA 19.03.2021 r.!!
2021-03-19
tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp) - usługa społeczna
ZałącznikTeresa Brzezińska2021-04-06 14:13
4984IA1/D/21/14/DM
Dostawa oprogramowania do akwizycji i przetwarzania obrazów oraz oprogramowań do przetwarzania obrazów mikroskopowych
2021-04-06
przetarg nieograniczony
ZałącznikDorota Markiewicz-Kukiełka2021-04-06 10:36
5014IA1/D/21/3/AL
Dostawa stanowisk do pomiaru aktywności mięśni oraz sił reakcji podłoża
2021-05-05
przetarg nieograniczony
ZałącznikAgata Lipska2021-04-06 09:51
5013IA1/D/21/32/EO
Dostawa systemu do oceny psychofizycznej człowieka, składającego się z przenośnego urządzenia EEG oraz urządzenia śledzenia kierunku patrzenia (Gaze Tracker)
2021-05-05
przetarg nieograniczony
ZałącznikEwa Ochman2021-04-02 11:35
4992IA1/B/21/4/HP
Przebudowa obiektu dydaktycznego przy ul. Krasińskiego 13 w Katowicach z dostosowaniem dla potrzeb kierunku studiów informatyka oraz osób niepełnosprawnych i aktualnych przepisów p.poż. wraz z montażem instalacji wentylacji mechanicznej oraz remontem nawierzchni zewnętrznych na dziedzińcu UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA 01.04.2021 r.
2021-04-01
tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp)
ZałącznikHanna Pluskiewicz2021-04-01 12:37
4980IA1/B/21/1/MW
Instalacja wentylacji wywiewnej: odciągi miejscowe z dygestoriów i szafek na odczynniki chemiczne w laboratorium 171 budynku Szarej Chemii w Gliwicach
2021-03-18
Tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp)
ZałącznikMonika Węgrzyn2021-04-01 07:38
4995IA1/D/21/17/NC
Zakup i dostawa benzyny bezołowiowej Pb-95 dla Akademickiego Ośrodka Lotniczego Politechniki Śląskiej wraz z usługą tankowania
2021-03-23
tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp
ZałącznikNatalia Ćwik2021-03-29 13:59
4990IA1/D/21/10/NC
Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu samolotu szkolnego dla Akademickiego Ośrodka Szkolenia Lotniczego Politechniki Śląskiej (AOSL POLSL) UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA 25.03.2021r.
2021-03-25
tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp
ZałącznikNatalia Ćwik2021-03-29 13:17
4973IA1/D/21/6/MW
Dostawa dwuplatformowego mikroskopu świetlno – elektronowego do badań materiałów inżynierskich
2021-03-19
Przetarg nieograniczony
ZałącznikMonika Węgrzyn2021-03-26 11:48
4987IA1/U/21/5/AL
Świadczenie usługi w zakresie ochrony fizycznej mienia
2021-03-16
tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp) - usługa społeczna
ZałącznikAgata Lipska2021-03-24 13:31
4986IA1/D/21/4/DM
Dostawa frezarki magnetycznej wraz z oprogramowaniem CAM
2021-03-16
TRYB PODSTAWOWY BEZ NEGOCJACJI (art. 275 pkt.1 ustawy PZP)
ZałącznikDorota Markiewicz-Kukiełka2021-03-19 10:13
4982IA1/U/21/3/TB
Obsługa portierni budynku Centrum Edukacyjno-Kongresowego Politechniki Śląskiej
2021-03-12
tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp)
ZałącznikTeresa Brzezińska2021-03-18 13:40
4985IA1/U/21/4/EO
Usługi przeglądów serwisowych oraz napraw wraz z wymianą części specjalistycznego stanowiska do otrzymywania nanopowłok oraz nanostruktur 3D
2021-03-17
Tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp)
ZałącznikEwa Ochman2021-03-18 10:33
4977IA1/D/21/11/EO
Dostawa cyfrowego analizatora dźwięku
2021-03-09
Tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp)
ZałącznikEwa Ochman2021-03-12 12:15
4974IA1/D/21/9/EK
Dostawa robota przemysłowego nr 1 z 6 przegubami obrotowymi, robota przemysłowego nr 2 z 6 przegubami obrotowymi, gripper 2 palcowy (2 szt.) i trójpalcowy (2 szt.), kamery wraz z czujnikiem siły kompatybilnej z robotem przemysłowym UWAGA!! zmiana terminu składania i otwarcia ofert na 10.03.2021r.
2021-03-10
TRYB PODSTAWOWY BEZ NEGOCJACJI (art. 275 pkt.1 ustawy PZP)
ZałącznikEwa Syta-Kuźniewicz2021-03-11 12:57
4975IA1/D/21/7/EK
Dostawa chromatografu gradientowego UWAGA!! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na 11.03.2021 r
2021-03-11
Tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp)
ZałącznikEwa Syta-Kuźniewicz2021-03-11 12:37
4976RJU1/209/2021
Dzierżawa 2 włókien światłowodowych jednomodowych w relacji: Uniwersytet Śląski, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji, ul. Bielska 62, 43-400 Cieszyn – Politechnika Śląska, Centrum Kształcenia Inżynierów, ul. Kościuszki 54, 44-200 Rybnik.
2021-03-05
PZP art. 10.1 pkt 3)
ZałącznikAnna Skrzypczak2021-02-26 11:27
4966IA1/D/20/154/AL
Dostawa aparatury badawczej
2021-01-27
przetarg nieograniczony
≥ 214.000 €ZałącznikAgata Lipska2021-02-12 14:43
4970RJU1/1671/W/2020
Dostawa, montaż i konfiguracja środowiska wirtualizacyjnego dla Centrum Komputerowego Politechniki Śląskiej
2021-01-20
przetarg nieograniczony
< 214.000 €  ZałącznikAnna Skrzypczak2021-01-22 15:16
4971IA1/U/20/78/EO
Sukcesywne świadczenie usług: rezerwacji, zakupu i dostawy biletów lotniczych na przewozy pasażerskie na trasach międzynarodowych i krajowych w ramach podróży pracowników, doktorantów i studentów oraz osób wskazanych przez Politechnikę Śląską
2021-01-19
przetarg nieograniczony
< 214.000 €ZałącznikEwa Ochman2021-01-21 11:51
4910RJU1/1187/W/2020
Dostawa 4 przełączników (switchy sieciowych)
UWAGA! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na 02.11.2020 r.
2020-10-28
przetarg nieograniczony
< 214.000 €ZałącznikAnna Skrzypczak2020-11-04 11:05
4524Dialog techniczny
Ogłoszenie o dialogu technicznym poprzedzającym ogłoszenie postępowania przetargowego w sprawie wyboru Wykonawcy dla realizacji zadania „Dostawa, montaż i konfiguracja środowiska wirtualizacyjnego (metro klaster) wraz z systemem kopii zapasowych dla Centrum Informatycznego Politechniki Śląskiej”
2019-04-08
ZałącznikEwa Ochman2019-05-13 14:42