Logo Strona Główna   Pomoc    Przejdź w górę do witryny administracja.polsl.pl
Ikona
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Procedury
 
 
 
Wybierz widok
Dostawy
Procedury Centrum Komputerowego
Roboty budowlane
Usługi
Wszystkie elementy
   Zamówienia
   o wartości
   nieprzekraczającej
   30.000 euro
   na dostawy,
   usługi,
   roboty budowlane

   Zamówienia
   z dziedziny nauki

   Zamówienia
   na usługi
   społeczne
   i inne
   szczególne usługi
 
 
   
  
Widok: 
Przedmiot postępowaniaFiltrProcedura przetargowaFiltr
Sortuj według załącznikówUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
OZ/D/18/95/DM
Dostawa klocków architektonicznych
2018-12-14
przetarg nieograniczony
< 221.000 €Załącznik
OZ/D/18/93/EO 012bfa0d-ca65-4e18-a3af-167a868fdf54
Dostawa mebli do Sali Senatu
2019-01-02
przetarg nieograniczony
≥221.000€ Załącznik
OZ/D/18/86/EK

Dostawa odczynników chemicznych, specjalistycznych produktów chemicznych, zużywalnych materiałów laboratoryjnych oraz szkła laboratoryjnego

UWAGA!!! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na 13.12.2018 r

2018-12-13
przetarg nieograniczony
< 221.000 €Załącznik
OZ/D/18/91/DM
Dostawa miernika
2018-12-13
przetarg nieograniczony
< 221.000 €Załącznik
OZ/U/18/53/HP012bfa0d-ca65-4e18-a3af-167a868fdf54
e-Politechnika Śląska – utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej w Gliwicach UWAGA! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium na 17.12.2018 r.
2018-12-17
przetarg nieograniczony
≥ 221.000 €Załącznik
OZ/B/18/81/EK
Adaptacja pomieszczeń dla Katedry Sztuk Pięknych i Projektowych
2018-12-28
przetarg nieograniczony
< 5.548.000 €Załącznik
OZ/U/18/77/TB
Usługa w zakresie wywozu i zagospodarowania odpadów stałych z obiektów Politechniki Śląskiej na terenie Gliwic i Katowic
2018-12-20
przetarg nieograniczony
<221.000 €Załącznik
OZ/U/18/67/EO
Usługa sprzątania budynku Centrum Nowych Technologii
2018-12-21
przetarg nieograniczony
<221.000€Załącznik
OZ/D/18/90/EK6aed5c38-3e64-46e1-a46a-e93f5833de48
Dostawa foteli biurowych
2019-01-17
przetarg nieograniczony
≥ 221.000 € Załącznik
OZ/B/18/73/HP
Wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki
2018-12-17
przetarg nieograniczony
< 5.548.000 €Załącznik
OZ/B/18/72/HP
Modernizacja pomieszczenia dla potrzeb Laboratorium Spalania Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej przy ul. Towarowej 5 w Gliwicach
2018-11-26
przetarg nieograniczony
< 5.548.000 €Załącznik
OZ/B/18/78/EO
Wymiana windy w budynku Wydziału Górnictwa i Geologii celem zapewnienia dostępu osób niepełnosprawnych
2018-12-21
przetarg nieograniczony
<5.548.000€Załącznik
OZ/U/18/70/TB
Wykonanie prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie medycyny w celu opracowania urządzenia łączącego w sobie możliwości diagnostyczne, rehabilitacyjne i terapeutyczne
2018-12-10
przetarg nieograniczony
<221.000 €Załącznik
OZ/B/18/74/DM
Remont Strefa Innowacji Miasta Katowice - Miejski Inkubator Przedsiębiorczości i Transferu Technologii - Etap II
2018-12-05
przetarg nieograniczony
< 5.548.000 €Załącznik
OZ/B/18/75/TB
Remont instalacji elektrycznej i sieci LAN w pomieszczeniach w budynku Wydziału Górnictwa i Geologii
2018-12-06
przetarg nieograniczony
<5.548.000 €Załącznik
OZ/U/18/31/EK
Sukcesywne świadczenie usług: rezerwacji, zakupu i dostawy biletów lotniczych na przewozy pasażerskie na trasach międzynarodowych i krajowych w ramach podróży pracowników, doktorantów i studentów oraz osób wskazanych przez Politechnikę Śląską
2018-08-09
przetarg nieograniczony
≥ 221.000 € Załącznik
OZ/D/18/87/HP
Rozbudowa stanowiska laboratoryjnego umożliwiającego badania ogniw krzemowych
2018-12-04
przetarg nieograniczony
< 221.000 €Załącznik
OZ/U/18/64/TB
Wykonanie prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie antropometrii w celu opracowania urządzenia łączącego w sobie możliwości diagnostyczne, rehabilitacyjne i terapeutyczne
2018-11-29
przetarg nieograniczony
<221.000 €Załącznik
OZ/D/18/92/TB
Dostawa radiometrycznych kamer termowizyjnych.
2018-11-26
przetarg nieograniczony
<221.000  €Załącznik
OZ/D/18/89/NCf1c0337d-b0f9-42fd-a56e-26bc67cdeb42
Dostawa 5 sztuk serwerów w ramach projektu Power 3.5.
2019-01-03
przetarg nieograniczony
≥ 221.000 €Załącznik
OZ/B/18/68/TB
Termomodernizacja Domu Studenckiego Politechniki Śląskiej "Karlik" przy ul. Kujawskiej 10 w Gliwicach wraz z robotami towarzyszącymi
2018-11-09
przetarg nieograniczony
<5.548.000 €Załącznik
OZ/B/18/70/HP
Remont budynku oraz przebudowa elewacji zewnętrznej hali warsztatowej przy ul. Towarowej 5 w Gliwicach
2018-11-09
przetarg nieograniczony
< 5.548.000 €Załącznik
OZ/U/18/59/TB
Wykonanie prac badawczo-rozwojowych w różnych dziedzinach w celu opracowania urządzenia łączącego w sobie możliwości diagnostyczne, rehabilitacyjne i terapeutyczne
2018-11-19
przetarg nieograniczony
<221.000 €Załącznik
OZ/D/18/61/EO
Dostawa mebli dla Wydziału Architektury
2018-11-06
przetarg nieograniczony
≥221.000€Załącznik
OZ/D/18/68/EK
Sukcesywna dostawa sprzętu komputerowego
2018-11-21
przetarg nieograniczony
≥ 221.000 € Załącznik
OZ/D/18/83/NC
Dostawa kamer wizyjnych
2018-11-23
przetarg nieograniczony
< 221.000 €Załącznik
OZ/D/18/76/TB
Dostawa systemu do badania dyfuzji transdermalnej

(UWAGA! zmiana terminu składania i otwarcia ofert na 21.11.2018 r)
2018-11-21
przetarg nieograniczony
 <221.000 €Załącznik
OZ/D/18/75/DM9081633a-8470-4657-83ae-d480211d0fe7
Dostawa sprzętu komputerowego
2018-12-28
przetarg nieograniczony
≥ 221.000 € Załącznik
OZ/D/18/78/DM
Dostawa rejestratorów danych, osprzętu elektronicznego i elektrycznego do celów realizacji prac przedwdrożeniowych w ramach projektu Inkubator Innowacyjności Plus
2018-11-06
przetarg nieograniczony
< 221.000 €Załącznik
OZ/B/18/65/EO
Remont nawierzchni przy Budynku Głównym
2018-10-31
przetarg nieograniczony
<5.548.000€Załącznik
OZ/B/18/69/NC
Remont piwnic wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej w budynku Klubu Pracowników Politechniki Śląskiej
2018-11-09
przetarg nieograniczony
< 5.548.000 €Załącznik
OZ/D/18/77/TB
Dostawa radiometrycznych kamer termowizyjnych
2018-11-13
przetarg nieograniczony
<211.000 €Załącznik
OZ/B/18/67/HP
Remont pomieszczenia referatu pocztowego w budynku Wydziału Górnictwa i Geologii
2018-11-05
przetarg nieograniczony
< 5.548.000 €Załącznik
OZ/D/18/56/NC
Instalacja pilotowa nanofiltracji-odwróconej osmozy-elektrodializy do badań odsalania wody kopalnianej
2018-10-16
przetarg nieograniczony
≥221.000€ Załącznik
OZ/D/18/70/TB
Dostawa suszarki laboratoryjnej

UWAGA! zmiana terminu składania i otwarcia ofert na 05.11.2018 r
2018-11-05
przetarg nieograniczony
<221.000 €Załącznik
OZ/D/18/69/TB
Dostawa laboratoryjnych przyrządów wielofunkcyjnych do pomiarów pH, redox, przewodności, zasolenia i temperatury
2018-10-19
przetarg nieograniczony
< 221.000 €Załącznik
OZ/U/18/46/HP
Sukcesywne świadczenie usług ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), kosztów leczenia (KL) wraz z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej (OC) UWAGA! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na 16.10.2018 r.
2018-10-16
przetarg nieograniczony
< 221.000 €Załącznik
RJP2/1217/W/2018
Świadczenie usługi wsparcia technicznego dla macierzy dyskowej AMS2300 w okresie 12 miesięcy.
2018-09-28
art. 4 ust 8 PZP
< 30.000 € Załącznik
RJP2/1209/W/2018
Przedłużenie świadczenia usługi wsparcia technicznego producenta dla urządzeń sieciowych Juniper MX104 na okres 12 miesięcy.
2018-09-24
art. 4 ust 10 PZP
Załącznik