Logo Strona Główna   Pomoc    Przejdź w górę do witryny administracja.polsl.pl
Ikona
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Procedury
 
 
 
Wybierz widok
Dostawy
Procedury Centrum Komputerowego
Roboty budowlane
Usługi
Wszystkie elementy
   Zamówienia
   o wartości
   nieprzekraczającej
   30.000 euro
   na dostawy,
   usługi,
   roboty budowlane

   Zamówienia
   z dziedziny nauki

   Zamówienia
   na usługi
   społeczne
   i inne
   szczególne usługi

   Dialog techniczny
 
 
   
  
Widok: 
Przedmiot postępowaniaFiltrProcedura przetargowaFiltr
Sortuj według załącznikówUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
RJP2/893/W/2019Nowy
Budowa (modernizacja) przyłącza światłowodowego w relacji: studnia teletechniczna znajdująca się na skrzyżowaniu ulic: Francuska i Wojewódzka w Katowicach - Uniwersytet Śląski w Katowicach ul. Jagiellońska 28 w Katowicach.
2019-07-24
art. 4 ust. 10 PZP
Załącznik
OZ/B/19/32/ACNowy
Modernizacja strefy studenta Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki przy ul. Konarskiego 20 w Gliwicach
2019-08-01
przetarg nieograniczony
< 5.548.000 €Załącznik
OZ/D/19/57/TB
Dostawa dejonizatora
2019-07-11
przetarg nieograniczony
<221.000 €Załącznik
OZ/U/19/56/DM4e43512d-bb33-4686-aeae-d26f3faf4e5c
Wdrożenie systemu wspomagającego proces obsługi toku studiów w Politechnice Śląskiej UWAGA! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium
2019-07-01
przetarg nieograniczony
≥ 221.000€ Załącznik
OZ/D/19/62/TBNowy
Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Politechniki Śląskiej
2019-07-26
przetarg nieograniczony
<221.000 €Załącznik
OZ/B/19/19/NC
Roboty remontowe w części A DS. Karlik
2019-07-16
przetarg nieograniczony
< 5.548.000 €Załącznik
OZ/D/19/66/EK
Dostawa zestawu spektrofotometrów światłowodowych
2019-07-25
przetarg nieograniczony
< 221.000 €Załącznik
OZ/D/19/69/EO
Zakup i dostawa benzyny bezołowiowej Pb-95 dla Akademickiego Ośrodka Lotniczego Politechniki Śląskiej wraz z usługą tankowania
2019-07-09
przetarg nieograniczony
<221.000€Załącznik
OZ/B/19/21/DM
Remont zniszczonej infrastruktury Wydziału Górnictwa i Geologii
2019-07-16
przetarg nieograniczony
< 5.548.000 €Załącznik
OZ/B/19/31/EK
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku WIMiM w Katowicach ul. Krasińskiego 8
2019-08-02
przetarg nieograniczony
< 5.548.000 €Załącznik
OZ/D/19/60/EO
Dostawa mebli biurowych
2019-07-23
przetarg nieograniczony
<221.000€Załącznik
OZ/B/19/27/TB
Remont fragmentu elewacji budynku Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki przy ul. Konarskiego 22 w Gliwicach
2019-07-30
przetarg nieograniczony
<5.548.000 €Załącznik
OZ/D/19/56/EK
Dostawa mebli biurowych
2019-07-12
przetarg nieograniczony
< 221.000 €Załącznik
OZ/U/19/76/EO
Usługi realizacji przeglądów serwisowych oraz napraw wraz z niezbędną wymianą części specjalistycznych stanowisk badawczych
2019-07-23
przetarg nieograniczony
<221.000€Załącznik
OZ/B/19/33/HP
Budowa szybu windowego dla Budynku Głównego CKI w Rybniku
2019-07-23
przetarg nieograniczony
< 5.548.000 €Załącznik
OZ/D/19/58/TBb047aacb-0da3-4f16-a810-353f809fa19c
Dostawa stacji obliczeniowej
2019-08-13
przetarg nieograniczony
≥ 221.000 €Załącznik
OZ/U/19/79/HP
Sukcesywne świadczenie usług ubezpieczenia w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), kosztów leczenia (KL), ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) oraz ubezpieczenia bagażu
2019-07-11
przetarg nieograniczony
< 221.000 €Załącznik
OZ/B/19/24/HP
Doprowadzenie powierzchni rampy przy ul. Towarowej 7 do stanu zgodnego z przepisami techniczno-budowlanymi
2019-07-01
przetarg nieograniczony
< 5.548.000 €Załącznik
OZ/B/19/28/NC
Remont węzła cieplnego w DS. Babilon
2019-07-25
przetarg nieograniczony
< 5.548.000 €Załącznik
OZ/U/19/85/EK
Międzynarodowa akredytacja studiów z zakresu zarządzania, w tym studiów podyplomowych MBA
2019-07-09
przetarg nieograniczony
< 221.000 €Załącznik
OZ/B/19/25/HP
Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej obiektów Politechniki Śląskiej przy ul. Towarowej 7 w Gliwicach
2019-07-09
przetarg nieograniczony
< 5.548.000 €Załącznik
OZ/B/19/29/DM
Remont rozdzielnic piętrowych (kolejny etap) w budynku przy ul. Krzywoustego 4
2019-07-24
przetarg nieograniczony
< 5.548.000 €Załącznik
OZ/B/19/26/DM
Budowa dwustronnych pylonów informacyjnych na terenie kampusu Politechniki Śląskiej, w systemie „projektuj i buduj”
2019-07-09
przetarg nieograniczony
< 5.548.000 €Załącznik
OZ/U/19/82/HP
Sukcesywne świadczenie usług ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz kosztów leczenia (KL) dla studentów odbywających staże
2019-06-26
przetarg nieograniczony
< 221.000 €Załącznik
OZ/B/19/20/NC
Montaż klimatyzacji w budynku Wydziału Architektury przy ul. Akademickiej 7
2019-07-04
przetarg nieograniczony
< 5.548.000 €Załącznik
OZ/B/19/30/EO
Remont pokoi i przedpokoi w dwóch pionach w Domu Studenta BABILON
2019-07-19
przetarg nieograniczony
<5.548.000€Załącznik
OZ/B/19/23/EK
Remont dachu wraz z montażem ław kominiarskich budynku B przy ul. Akademickiej 10- etap II
2019-07-18
przetarg nieograniczony
< 5.548.000 €Załącznik
OZ/B/19/22/HP
Budowa szybu windowego dla Budynku Głównego CKI w Rybniku
2019-07-02
przetarg nieograniczony
< 5.548.000 €Załącznik
OZ/B/19/18/NC
Modernizacja Hali Technologicznej Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej przy ul. Kaszubskiej 26 w Gliwicach – etap II
2019-06-24
przetarg nieograniczony
< 5.548.000 €Załącznik
OZ/U/19/77/EK
Sprzątanie wewnętrzne oraz utrzymanie terenów zewnętrznych Centrum Kultury Studenckiej „Mrowisko”
2019-06-25
przetarg nieograniczony
< 221.000 €Załącznik
OZ/D/19/41/TB
Dostawa mebli
2019-05-28
przetarg nieograniczony
<221.000 €Załącznik
OZ/D/19/46/TB
Dostawa mebli dla Domu Studenckiego "Elektron"
2019-05-31
przetarg nieograniczony
<221.000 €Załącznik
OZ/D/19/55/TBfb226743-78ae-4d6c-854f-56a249634b11
Dostawa elektronicznego systemu sterowania oraz elektronicznego zestawu pomiarowego
2019-07-30
przetarg nieograniczony
≥ 221.000 €Załącznik
OZ/D/19/53/NC
Dostawa suszarki laboratoryjnej z wymuszonym obiegiem powietrza
2019-06-14
Przetarg nieograniczony
< 221.000 €Załącznik
OZ/D/19/48/TB
Dostawa mebli biurowych
2019-06-11
przetarg nieograniczony
<221.000 €Załącznik
OZ/D/19/54/EO
Zakup i dostawa benzyny bezołowiowej Pb-95 dla Akademickiego Ośrodka Lotniczego Politechniki Śląskiej wraz z usługą tankowania
2019-06-19
przetarg nieograniczony
< 221.000 €Załącznik
OZ/D/19/52/EKf243d41d-6232-4fa0-a87d-7b7be6208a73
Dostawa monitorów i laptopów
2019-07-24
przetarg nieograniczony
≥ 221.000 € Załącznik
OZ/D/19/38/EO37447726-df37-4204-b385-1198e07ac2a3
Dostawa zestawu startowego do budowy systemów cyberfizycznych – sterownik PLC z panelem HMI (4 komplety)
2019-06-05
przetarg nieograniczony
≥221.000€Załącznik
OZ/D/19/47/DM
Dostawa destylatora elektrycznego
2019-06-07
przetarg nieograniczony
< 221.000 €Załącznik
OZ/B/19/15/AC
Roboty remontowe w Domu Studenckim „Solaris”
2019-06-07
przetarg nieograniczony
< 5.548.000 €Załącznik
OZ/B/19/17/EK
Adaptacja pomieszczeń byłego chóru do potrzeb studentów i kół naukowych w budynku Wydziału Budownictwa
2019-06-07
przetarg nieograniczony
< 5.548.000 €Załącznik
OZ/D/19/51/HP
Dostawa myjek ultradźwiękowych
2019-06-10
przetarg nieograniczony
< 221.000 €Załącznik
OZ/B/19/10/EO
Budowa zbiornika wody p. poż. 100 m3 wraz z instalacją do jego obsługi
2019-04-30
przetarg nieograniczony
<5.548.000€Załącznik
OZ/B/19/16/HP
Remont pomieszczeń w budynku Wydziału Górnictwa i Geologii
2019-05-31
przetarg nieograniczony
< 5.548.000 €Załącznik
OZ/D/19/49/EO
Zakup i dostawa benzyny bezołowiowej Pb-95 dla Akademickiego Ośrodka Lotniczego Politechniki Śląskiej wraz z usługą tankowania
2019-05-31
przetarg nieograniczony
<221.000€Załącznik
OZ/D/19/44/HP
Dostawa krzeseł
2019-05-27
przetarg nieograniczony
< 221.000 €Załącznik
OZ/D/19/40/HP
Dostawa używanego samolotu oraz śmigłowca
2019-05-10
przetarg nieograniczony
< 221.000 €Załącznik
OZ/D/19/42/DM
Dostawa rolet
2019-05-28
przetarg nieograniczony
<221.000 €Załącznik
OZ/B/19/11/HP
Remont generalny Domu Studenckiego „Strzecha” w Gliwicach przy ul. Kujawskiej 4

UWAGA! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium na 09.05.2019 r.
2019-05-09
przetarg nieograniczony
< 5.548.000 €Załącznik
OZ/B/19/13/AC
Remont elewacji budynku w Katowicach przy ul. Krasińskiego 8
2019-05-27
przetarg nieograniczony
< 5.548.000 €Załącznik
OZ/D/19/39/AC
Zestaw pompowy ultra-wysokiej próżni
2019-05-23
przetarg nieograniczony
< 221.000 €Załącznik
Dialog techniczny
Ogłoszenie o dialogu technicznym poprzedzającym ogłoszenie postępowania przetargowego w sprawie wyboru Wykonawcy dla realizacji zadania „Dostawa, montaż i konfiguracja środowiska wirtualizacyjnego (metro klaster) wraz z systemem kopii zapasowych dla Centrum Informatycznego Politechniki Śląskiej”
2019-04-08
Załącznik
OZ/B/19/9/EO
Remont korytarzy i klatek schodowych III piętra oraz remont auli 331 w budynku Wydziału Budownictwa
2019-04-25
przetarg nieograniczony
<5.548.000€Załącznik
OZ/B/19/6/HP
Modernizacja korytarza przy Dziekanacie oraz holu na I piętrze budynku Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej przy ul. Konarskiego 18 w Gliwicach
2019-04-24
przetarg nieograniczony
< 5.548.000 €Załącznik
OZ/B/19/4/AC
Remont elewacji budynku w Katowicach przy ul. Krasińskiego 8
2019-04-15
przetarg nieograniczony
<5.548.000 €Załącznik
OZ/D/19/21/NC95e18899-54d1-42de-a84c-ee16c41ef3cb
Dostawa serwera obliczeniowego i monitorów.
2019-04-15
przetarg nieograniczony
≥ 221.000 € Załącznik
OZ/D/19/18/EO9fb7713f-7dae-4949-a39a-ebd73b976102
Dostawa serwera
2019-04-02
przetarg nieograniczony
≥221.000€Załącznik
OZ/D/19/29/EO
Dostawa pompy dwustrzykawkowej oraz olejowej pompy próżniowej
2019-04-04
przetarg nieograniczony
<221.000€Załącznik
OZ/U/19/38/EO
Usługi porządkowe w Ośrodku Wypoczynkowym „Topola” Politechniki Śląskiej w Jastrzębiej Górze
2019-03-22
przetarg nieograniczony
<221.000€Załącznik
OZ/D/19/17/EO
Dostawa mebli do Sali Senatu UWAGA!!! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na 28.02.2019 r.
2019-02-28
przetarg nieograniczony
<221.000€Załącznik
OZ/U/19/27/EO
Pielęgnacja terenów zielonych przy obiektach Politechniki Śląskiej
2019-03-15
przetarg nieograniczony
<221.000€Załącznik
OZ/D/19/10/AC
Dostawa foteli biurowych i krzeseł
2019-02-28
przetarg nieograniczony
< 221.000 €Załącznik
OZ/U/18/53/HP012bfa0d-ca65-4e18-a3af-167a868fdf54
e-Politechnika Śląska – utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej w Gliwicach UWAGA! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium na 17.12.2018 r.
2018-12-17
przetarg nieograniczony
≥ 221.000 €Załącznik