Logo Strona Główna   Pomoc    Przejdź w górę do witryny administracja.polsl.pl
Ikona
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Procedury
 
 
 
Wybierz widok
Dostawy
Procedury Centrum Komputerowego
Roboty budowlane
Usługi
Wszystkie elementy
   Zamówienia
   o wartości
   nieprzekraczającej
   30.000 euro
   na dostawy,
   usługi,
   roboty budowlane

   Zamówienia
   z dziedziny nauki

   Zamówienia
   na usługi
   społeczne
   i inne
   szczególne usługi

   Dialog techniczny
 
 
   
  
Widok: 
Przedmiot postępowaniaFiltrProcedura przetargowaFiltr
Sortuj według załącznikówUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
4968IA1/D/20/152/DM
Dostawa drukarki 3D UWAGA! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
2021-02-04
Przetarg nieograniczony
≥ 214.000 €ZałącznikDorota Markiewicz-Kukiełka2021-01-27 12:37
4966IA1/D/20/154/AL
Dostawa aparatury badawczej
2021-01-27
przetarg nieograniczony
≥ 214.000 €ZałącznikAgata Lipska2021-01-27 11:43
4970RJU1/1671/W/2020
Dostawa, montaż i konfiguracja środowiska wirtualizacyjnego dla Centrum Komputerowego Politechniki Śląskiej
2021-01-20
przetarg nieograniczony
< 214.000 €  ZałącznikAnna Skrzypczak2021-01-22 15:16
4954IA1/D/20/131/EO
Dostawa zestawu do pomiarów antropometrycznych
2021-01-22
przetarg nieograniczony
≥ 214.000 €ZałącznikEwa Ochman2021-01-22 11:56
4953IA1/D/20/145/NC
Akceleratorowy spektrometr masowy
2021-01-22
przetarg nieograniczony
≥ 214.000 € ZałącznikNatalia Ćwik2021-01-22 11:22
4948IA1/B/20/82/HP
Adaptacja pomieszczeń bazy magazynowo - transportowej przy ul. Wrocławskiej 2A w Gliwicach na potrzeby warsztatowe Studenckich Kół Naukowych: POLSL Racing, High Flyers
2020-12-28
przetarg nieograniczony
< 5.350.000 €ZałącznikHanna Pluskiewicz2021-01-21 14:51
4971IA1/U/20/78/EO
Sukcesywne świadczenie usług: rezerwacji, zakupu i dostawy biletów lotniczych na przewozy pasażerskie na trasach międzynarodowych i krajowych w ramach podróży pracowników, doktorantów i studentów oraz osób wskazanych przez Politechnikę Śląską
2021-01-19
przetarg nieograniczony
< 214.000 €ZałącznikEwa Ochman2021-01-21 11:51
4955IA1/D/20/147/MW
Sukcesywna dostawa środków czystości, środków dezynfekcyjnych, środków higieny i ochrony osobistej oraz drobnych artykułów gospodarstwa domowego
2021-01-21
przetarg nieograniczony
≥ 214.000 €ZałącznikMonika Węgrzyn2021-01-21 11:49
4956IA1/D/20/143/DM
Dostawa programowalnego zasilacza laboratoryjnego
2021-01-21
przetarg nieograniczony
≥ 214.000 €ZałącznikDorota Markiewicz-Kukiełka2021-01-21 10:41
4952IA1/D/20/118/TB
Rozbudowa istniejącej infrastruktury serwerowej Zamawiającego (dostawa, montaż, instalacja)
2021-01-20
przetarg nieograniczony
≥ 214.000 € ZałącznikNatalia Ćwik2021-01-20 12:09
4945IA1/D/20/135/NC
Zintegrowany system do wytwarzania organicznych i nieorganicznych struktur półprzewodnikowych oraz organicznych i hybrydowych urządzeń elektronicznych
2021-01-08
przetarg nieograniczony
≥ 214.000 €ZałącznikNatalia Ćwik2021-01-19 21:55
4963IA1/D/20/130/DM
Dostawa, montaż i podłączenie zasilania awaryjnego dla Centrum Informatycznego Politechniki Śląskiej
2021-01-07
przetarg nieograniczony
< 214.000 €ZałącznikDorota Markiewicz-Kukiełka2021-01-19 12:22
4922IA1/D/20/121/EO
Rozbudowa stanowiska pomiarowego ultra wysokiej próżni w Laboratorium Spektroskopii Elektronowych i Materiałów Funkcjonalnych. UWAGA!!! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium na 22.12.2020 r.
2020-12-22
przetarg nieograniczony
≥ 214.000 €ZałącznikEwa Ochman2021-01-14 13:48
4957IA1/D/20/141/EK
Dostawa komory klimatycznej
2021-01-08
przetarg nieograniczony
< 214.000 €ZałącznikEwa Syta-Kuźniewicz2021-01-14 09:28
4969IA1/D/20/158/TB
Dostawa stacji roboczych mobilnych do przetwarzania danych (5 sztuk)
2021-01-28
przetarg nieograniczony
≥ 214.000 € ZałącznikAgata Lipska2021-01-13 14:44
4965IA1/D/20/159/EK
Dostawa aparatury do prowadzenia dynamicznych testów wytrzymałościowych
2021-01-28
przetarg nieograniczony
≥ 214.000 € ZałącznikEwa Syta-Kuźniewicz2021-01-12 14:56
4958IA1/D/20/157/EO
Dostawa naturalnej wody źródlanej wraz z urządzeniami
2021-01-05
przetarg nieograniczony
< 214.000 €ZałącznikEwa Ochman2021-01-12 11:29
4944IA1/B/20/81/NC
Modernizacja dziedzińca pomiędzy budynkami A,B,C Politechniki Śląskiej w Gliwicach przy ul. Konarskiego 22 – etap I
2020-12-21
przetarg nieograniczony
< 5.350.000 €ZałącznikNatalia Ćwik2021-01-12 10:49
4951IA1/D/20/125/EK
Dostawa tensjometru optycznego (goniometru)
2021-01-04
przetarg nieograniczony
< 214.000 €ZałącznikEwa Syta-Kuźniewicz2021-01-12 08:51
4962IA1/B/20/79/HP
Przystosowanie sali nr 39 do celów dydaktycznych
2021-01-11
przetarg nieograniczony
< 5.350.000 €ZałącznikHanna Pluskiewicz2021-01-11 12:18
4960IA1/U/20/76/TB
Obsuga portierni budynku Centrum Nowych Technologii
2021-01-08
przetarg nieograniczony
<214.000 €ZałącznikTeresa Brzezińska2021-01-08 13:05
4959IA1/D/20/151/NC
Modernizacja systemu kontroli dostępu dla budynku Centrum Informatycznego
2021-01-04
przetarg nieograniczony
< 214.000 €ZałącznikNatalia Ćwik2021-01-08 11:45
4950IA1/D/20/115/MW
Dostawa i montaż żaluzji i rolet
2020-12-22
przetarg nieograniczony
< 214.000 €ZałącznikMonika Węgrzyn2021-01-07 10:33
4942IA1/D/20/105/AL
Dostawa z montażem urządzeń klimatyzacyjnych
2020-12-14
przetarg nieograniczony
< 214.000 €ZałącznikAgata Lipska2020-12-31 11:40
4943IA1/D/20/116/EO
Dostawa z montażem urządzeń klimatyzacyjnych
2020-12-11
przetarg nieograniczony
< 214.000 €ZałącznikEwa Ochman2020-12-31 09:22
4967IA1/D/20/144/MW
Dostawa komputera przenośnego
2021-01-29
przetarg nieograniczony
≥ 214.000 €ZałącznikMonika Węgrzyn2020-12-28 09:27
4964IA1/D/20/138/HP
System do symulacji żucia oraz termocykler do symulacji starzenia komponentów stomatologicznych
2021-01-27
przetarg nieograniczony
≥ 214.000 € ZałącznikHanna Pluskiewicz2020-12-24 09:39
4947IA1/D/20/146/MW
Dostawa mebli
2020-12-16
przetarg nieograniczony
< 214.000 €ZałącznikMonika Węgrzyn2020-12-23 07:34
4916IA1/D/20/110/AL
Dostawa generatora sygnałów biologicznych
2020-12-04
przetarg nieograniczony
≥ 214.000 €ZałącznikAgata Lipska2020-12-22 12:58
4949IA1/D/20/136/EK
Dostawa i montaż reaktorów ciśnieniowych
2020-12-17
przetarg nieograniczony
< 214.000 €ZałącznikEwa Syta-Kuźniewicz2020-12-22 12:54
4930IA1/D/20/134/MW
Dostawa foteli biurowych
2020-11-26
przetarg nieograniczony
< 214.000 €ZałącznikMonika Węgrzyn2020-12-22 11:29
4935IA1/D/20/148/EK
Dostawa samochodu osobowego
2020-12-03
przetarg nieograniczony
< 214.000 €ZałącznikEwa Syta-Kuźniewicz2020-12-21 11:09
4940IA1/B/20/71/HP
Modernizacja kanalizacji deszczowej budynku A i łącznika między budynkami A i B Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej przy ul. Akademickiej 2 w Gliwicach
2020-12-18
przetarg nieograniczony
< 5.350.000 €ZałącznikHanna Pluskiewicz2020-12-18 14:30
4917IA1/U/20/67/TB
Sprzątanie wewnętrzne, zewnętrzne oraz utrzymanie terenów zewnętrznych Domu Asystenta w Gliwicach
2020-12-04
przetarg nieograniczony
≥ 214.000 € ZałącznikTeresa Brzezińska2020-12-17 14:01
4946IA1/D/20/128/AL
Dostawa maszyny wytrzymałościowej 50kN przeznaczonej do testów materiałów kompozytowych o osnowie polimerowej oraz kompozytów o osnowie metalowej
2020-12-16
przetarg nieograniczony
< 214.000 €ZałącznikAgata Lipska2020-12-17 13:42
4939IA1/D/20/112/AL
Dostawa automatycznego aparatu bezpośredniego ścinania
2020-12-10
przetarg nieograniczony
< 214.000 €ZałącznikAgata Lipska2020-12-17 13:41
4932IA1/B/20/73/HP
Wymiana nawierzchni dojazdu do piwnic w budynku Laboratorium Budownictwa wraz z uporządkowaniem kanalizacji i naprawą murka oporowego
2020-12-04
przetarg nieograniczony
< 5.350.000 €ZałącznikHanna Pluskiewicz2020-12-17 08:04
4915IA1/U/20/66/EO
Usługa w zakresie wywozu i zagospodarowania odpadów stałych z obiektów Politechniki Śląskiej na terenie Gliwic, Katowic i Zabrza
2020-12-01
przetarg nieograniczony
≥ 214.000 € ZałącznikEwa Ochman2020-12-16 11:29
4941IA1/D/20/150/NC
Dostawa dwóch modułów wejść i wyjść do elektronicznego systemu sterowania opartego o sterownik NI cRIO-9056
2020-12-11
przetarg nieograniczony
< 214.000 €ZałącznikNatalia Ćwik2020-12-15 12:53
4919IA1/D/20/119/MW

Dostawa i montaż instalacji systemu monitoringu wizyjnego CCTV IP obiektów Akademickiego Ośrodka Szkolenia Lotniczego Politechniki Śląskiej na lotnisku w Gliwicach

UWAGA! Zmiana terminu skadania i otwarcia ofert na 24.11.2020 r.

2020-11-24
przetarg nieograniczony
< 214.000 €ZałącznikMonika Węgrzyn2020-12-14 13:25
4938IA1/D/20/117/DM
Dostawa przecinarki materiałograficznej
2020-12-08
przetarg nieograniczony
< 214.000 €ZałącznikDorota Markiewicz-Kukiełka2020-12-14 09:10
4936IA1/D/20/102/EK
Dostawa komory temperaturowej oraz urządzenia szybkiej korelacji obrazu
2020-12-07
przetarg nieograniczony
< 214.000 €ZałącznikEwa Syta-Kuźniewicz2020-12-14 07:57
4937IA1/U/20/73/EO
Usługa zimowego utrzymania powierzchni drogowej, parkingów, chodników, powierzchni częściowo porośniętych trawą oraz podjazdów dla osób niepełnosprawnych na terenie Politechniki Śląskiej w obszarze Gliwic i Katowic
2020-12-03
przetarg nieograniczony
< 214.000 €ZałącznikEwa Ochman2020-12-10 14:47
4904IA1/D/20/67/AL
Dostawa aparatury badawczej
2020-11-13
przetarg nieograniczony
≥ 214.000 €ZałącznikAgata Lipska2020-12-09 09:56
4872IA1/D/20/92/KK
Dostawa kontrolera systemu modułowego PXI
2020-10-07
przetarg nieograniczony
≥ 214.000 €ZałącznikEwa Ochman2020-12-08 09:26
4934IA1/D/20/133/TB
Dostawa kamer cyfrowych, kamery sferycznej oraz aparatu wraz z akcesoriami
2020-12-01
przetarg nieograniczony
< 214.000 €ZałącznikTeresa Brzezińska2020-12-07 14:38
4893IA1/D/20/104/MW
Dostawa maszyn do obróbki metalu
2020-10-06
przetarg nieograniczony
< 214.000 €ZałącznikMonika Węgrzyn2020-12-04 12:20
4924IA1/D/20/122/MW
Dostawa mebli biurowych
2020-11-18
przetarg nieograniczony
< 214.000 €ZałącznikMonika Węgrzyn2020-12-03 10:12
4871IA1/B/20/55/MW

Remont pomieszczeń na potrzeby pracowni Komputerowe Wspomaganie Środków Transportu w budynku przy ul. Krasińskiego 8 w Katowicach

UWAGA!!! Zmiana terminu skadania i otwarcia ofert na 25.09.2020 r.

2020-09-25
przetarg nieograniczony
< 5.350.000 €ZałącznikMonika Węgrzyn2020-12-02 13:27
4929IA1/D/20/137/DM
Dostawa dygestoriów i mebli laboratoryjnych
2020-11-26
przetarg nieograniczony
< 214.000 €ZałącznikDorota Markiewicz-Kukiełka2020-12-02 12:39
4931IA/D/20/142/AL
Dostawa precyzyjnych przetworników ciśnienia
2020-11-26
przetarg nieograniczony
< 214.000 €ZałącznikAgata Lipska2020-11-30 13:31
4908IA1/D/20/114/AL
Dostawa profilometru optycznego
2020-11-18
przetarg nieograniczony
≥ 214.000 €ZałącznikAgata Lipska2020-11-30 13:31
4925IA1/U/20/71/DM
Przeprowadzenie konsultacji z otoczeniem społeczno-biznesowym oraz opracowanie raportu ewaluacyjnego programu i struktury międzynarodowych studiów magisterskich z obszaru energetyki
2020-11-20
przetarg nieograniczony
< 214.000 €ZałącznikDorota Markiewicz-Kukiełka2020-11-30 11:25
4914IA1/D/20/106/HP
System do diagnostyki parametrów akustycznych budynków
2020-11-12
przetarg nieograniczony
< 214.000 €ZałącznikHanna Pluskiewicz2020-11-26 13:08
4927IA1/U/20/72/NC
Opracowanie dotyczące analizy kanałów informacyjnych dla programu międzynarodowych studiów magisterskich z obszaru energetyki
2020-11-25
przetarg nieograniczony
< 214.000 €ZałącznikNatalia Ćwik2020-11-25 12:22
4899IA1/D/20/103/EK
Dostawa komputerów przenośnych UWAGA!!! Zmiana terminu składania, otwarcia ofert oraz wniesienia wadium na 19.11.2020 r.
2020-11-19
przetarg nieograniczony
≥ 214.000 € ZałącznikEwa Syta-Kuźniewicz2020-11-25 10:32
4886IA1/D/20/88/DM
Dostawa systemu detekcji wodoru wraz z osprzętem
2020-10-22
przetarg nieorganiczny
≥ 214.000 €ZałącznikDorota Markiewicz-Kukiełka2020-11-24 14:06
4923IA1/D/20/129/MW
Dostawa wielofunkcyjnego systemu testów do urządzeń awionicznych statku powietrznego
2020-11-18
przetarg nieograniczony
< 214.000 €ZałącznikMonika Węgrzyn2020-11-24 13:28
4926IA1/D/20/109/NC
Dostawa dwóch modułów wejść i wyjść do elektronicznego systemu sterowania opartego o sterownik NI cRIO-9056
2020-11-23
przetarg nieograniczony
< 214.000 €ZałącznikNatalia Ćwik2020-11-23 13:20
4902IA1/D/20/98/HP
Dostawa drukarki 3D
2020-11-06
przetarg nieograniczony
≥ 214.000 €ZałącznikHanna Pluskiewicz2020-11-18 11:16
4921IA1/D/20/111/AL
Dostawa precyzyjnych przetworników ciśnienia
2020-11-16
przetarg nieograniczony
< 214.000 €ZałącznikAgata Lipska2020-11-16 14:38
4911IA1/D/20/107/AL
Dostawa frezarki narzędziowej z funkcją wiertarki wraz z materiałami eksploatacyjnymi i niezbędnym wyposażeniem dodatkowym
2020-11-02
przetarg nieograniczony
< 214.000ZałącznikAgata Lipska2020-11-16 13:29
4896IA1/D/20/79/AL
Dostawa systemu analizy składu ciała i skanowania 3D
2020-10-30
przetarg nieograniczony
≥ 214.000 € ZałącznikAgata Lipska2020-11-16 13:29
4878IA1/D/20/65/TB
Dostawa mikroskopów
2020-10-14
przetarg nieorganiczny
≥ 214.000 € ZałącznikTeresa Brzezińska2020-11-13 14:40
4918IA1/D/20/127/TB
Dostawa kamer cyfrowych
2020-11-13
przetarg nieograniczony
<214.000 €ZałącznikTeresa Brzezińska2020-11-13 14:31
4913IA1/D/20/126/NC
Dostawa mebli biurowych
2020-11-05
przetarg nieograniczony
< 214.000 €ZałącznikNatalia Ćwik2020-11-13 13:50
4879IA1/D/20/68/DM
Dostawa stacji obliczeniowej z monitorem
2020-10-15
przetarg nieorganiczny
≥ 214.000 €ZałącznikDorota Markiewicz-Kukiełka2020-11-12 13:14
4881IA1/D/20/99/HP
System obrazowania metodą rentgenowskiej mikrotomografii komputerowej
2020-10-19
przetarg nieograniczony
≥ 214.000 € ZałącznikHanna Pluskiewicz2020-11-10 13:49
4892IA1/D/20/80/DM
Dostawa stanowiska rozwoju metod pomiarowych w badaniach słuchu i mowy
2020-10-28
przetarg nieorganiczny
≥ 214.000 €ZałącznikDorota Markiewicz-Kukiełka2020-11-10 13:02
4912IA1/D/20/123/EK
Dostawa dwóch półautomatycznych penetrometrów stożkowych z wyposażeniem
2020-11-05
przetarg nieograniczony
< 214.000 €ZałącznikEwa Syta-Kuźniewicz2020-11-09 11:24
4910RJU1/1187/W/2020
Dostawa 4 przełączników (switchy sieciowych)
UWAGA! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na 02.11.2020 r.
2020-10-28
przetarg nieograniczony
< 214.000 €ZałącznikAnna Skrzypczak2020-11-04 11:05
4880IA1/D/20/59/TB
Dostawa stanowiska do nanoszenia powłok polimerowych
2020-10-16
przetarg nieograniczony
≥ 214.000 € ZałącznikTeresa Brzezińska2020-11-02 14:55
4894IA1/B/20/65/NC
Modernizacja dziedzińca pomiędzy budynkami A,B,C Politechniki Śląskiej w Gliwicach przy ul. Konarskiego 22 – etap I
2020-10-13
przetarg nieograniczony
< 5.350.000 €ZałącznikNatalia Ćwik2020-10-30 09:59
4867IA1/D/20/90/EO
Dostawa i montaż sprzętu AV w pomieszczeniach dydaktycznych Politechniki Śląskiej w Katowicach
2020-09-04
przetarg nieograniczony
< 214.000 €ZałącznikEwa Ochman2020-10-29 14:36
4883IA1/U/20/60/HP
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dostosowania p-poż. budynku Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej
2020-09-24
przetarg nieograniczony
< 214.000 €ZałącznikHanna Pluskiewicz2020-10-29 12:18
4900IA1/D/20/87/NC
Dostawa stanowiska do badań odporności na zużycie warstw powierzchniowych
2020-10-14
przetarg nieograniczony
< 214.000 €ZałącznikNatalia Ćwik2020-10-28 12:44
4906IA1/U/20/64/NC
Opracowanie dotyczące analizy kanałów informacyjnych dla programu międzynarodowych studiów magisterskich z obszaru energetyki
2020-10-26
przetarg nieograniczony
< 214.000 €ZałącznikNatalia Ćwik2020-10-28 12:29
4895IA1/B/20/67/HP
Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnic i fundamentów od ul. Akademickiej w budynku Wydziału Budownictwa
2020-10-13
przetarg nieograniczony
< 5.350.000 €ZałącznikHanna Pluskiewicz2020-10-27 14:51
4905IA1/U/20/65/DM
Przeprowadzenie konsultacji z otoczeniem społeczno-biznesowym oraz opracowanie raportu ewaluacyjnego programu i struktury międzynarodowych studiów magisterskich z obszaru energetyki
2020-10-23
przetarg nieograniczony
< 214.000 €ZałącznikDorota Markiewicz-Kukiełka2020-10-27 13:12
4907IA1/D/20/96/EK
Dostawa testera szczelności kanałów wentylacyjnych
2020-10-26
przetarg nieograniczony
< 214.000 €ZałącznikEwa Syta-Kuźniewicz2020-10-27 12:01
4889IA1/B/20/60/MW
Remont laboratoriów badawczych nr 10 i 18 w budynku „Nowej Chemii” przy ul. Krzywoustego 4 w Gliwicach
2020-10-08
przetarg nieograniczony
< 5.350.000 €ZałącznikMonika Węgrzyn2020-10-22 11:21
4898IA1/D/20/77/MW
Dostawa wraz z montażem rolet i żaluzji
2020-10-09
przetarg nieograniczony
< 214.000 €ZałącznikMonika Węgrzyn2020-10-22 11:14
4873IA1/D/20/86/NC
Dostawa mebli biurowych
2020-09-15
przetarg nieograniczony
< 214.000 €ZałącznikNatalia Ćwik2020-10-22 10:42
4884IA1/D/20/84/MW
Dostawa mebli
2020-09-25
przetarg nieograniczony
< 214.000 €ZałącznikMonika Węgrzyn2020-10-21 14:47
4863IA1/B/20/58/MW
Przebudowa/modernizacja pomieszczeń na poziomie piwnicznym w budynku „B” Wydziału Elektrycznego w Gliwicach przy ul. Akademickiej 10 – wykonanie konstrukcji podłogi na gruncie. Etap I – pomieszczenia B/8, 8a, 9 oraz B/10
2020-09-01
przetarg nieograniczony
< 5.350.000 € ZałącznikMonika Węgrzyn2020-10-21 14:02
4901IA1/D/20/113/AL
Dostawa detektora EDS
2020-10-13
przetarg nieograniczony
< 214.000 €ZałącznikAgata Lipska2020-10-15 14:00
4874IA1/D/20/83/AL
Dostawa systemu FTIR-GC-MS z układem termodesorbera LZO do rozdziału i spektralnej analizy sprzężonej gazowych i stałych analitów
2020-10-09
przetarg nieograniczony
≥ 214.000 €ZałącznikAgata Lipska2020-10-14 12:36
4888IA1/U/20/43/EK
Opracowanie i dostarczenie bazy danych nt. jakości życia w dużych miastach w Polsce
2020-10-01
przetarg nieograniczony
< 214.000 €ZałącznikEwa Syta-Kuźniewicz2020-10-13 10:00
4891IA1/D/20/108/TB
Dostawa bezobsługowego urządzenia do bezdotykowego pomiaru temperatury człowieka z twarzy lub z nadgarstka wraz ze stojącym elementem mocującym
2020-10-01
przetarg nieograniczony
< 214.000 €ZałącznikTeresa Brzezińska2020-10-07 13:08
4876IA1/B/20/51/MW
Wymiana – modernizacja dźwigu osobowego w budynku Wydziału Chemicznego przy ul. Krzywoustego 6 w Gliwicach
2020-09-24
przetarg nieograniczony
< 5.350.000 €ZałącznikMonika Węgrzyn2020-10-07 11:41
4887IA1/U/20/50/DM
Usługi realizacji przeglądów serwisowych oraz napraw wraz z dostarczeniem i wymianą niezbędnych części eksploatacyjnych specjalistycznego stanowiska specjalistycznego stanowiska do otrzymywania mikro i nanowłókien oraz mikro i nano cząstek polimerowych
2020-09-30
przetarg nieograniczony
< 214.000 €ZałącznikDorota Markiewicz-Kukiełka2020-10-06 13:09
4860IA1/B/20/56/HP
Remont elewacji budynku „B” Wydziału Elektrycznego w Gliwicach
2020-08-25
przetarg nieograniczony
< 5.350.000 €ZałącznikHanna Pluskiewicz2020-10-05 12:49
4890IA1/D/20/100/AL
Dostawa detektora EDS
2020-10-02
przetarg nieograniczony
< 214.000 €ZałącznikTeresa Brzezińska2020-10-02 14:48
4877IA1/D/20/73/AL
Dostawa dygestoriów i mebli laboratoryjnych UWAGA! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na 23.09.2020 r.
2020-09-23
przetarg nieograniczony
< 214.000 €ZałącznikTeresa Brzezińska2020-10-01 14:22
4885IA1/D/20/82/DM
Dostawa homogenizatora ultradźwiękowego ze statywem
2020-09-25
przetarg nieograniczony
< 214.000 €ZałącznikDorota Markiewicz-Kukiełka2020-09-30 11:20
4882IA1/U/20/57/EK
Opracowanie i dostarczenie bazy danych (w formacie arkusza kalkulacyjnego) i opracowanie dwóch raportów
2020-09-24
przetarg nieograniczony
< 214.000 €ZałącznikEwa Syta-Kuźniewicz2020-09-29 10:54
4875IA1/D/20/78/MW
Dostawa mebli biurowych
2020-09-17
przetarg nieograniczony
< 214.000 €ZałącznikMonika Węgrzyn2020-09-25 13:41
4864IA1/B/20/62/HP
Wymiana zadaszenia nad wejściem na Wydział Matematyki Stosowanej oraz naprawa schodów w budynku przy ul. Kaszubskiej 23 w Gliwicach
2020-09-15
przetarg nieograniczony
< 5.350.000 €ZałącznikHanna Pluskiewicz2020-09-22 12:42
4850IA1/B/20/46/AL
Remont pomieszczeń na potrzeby pracowni Inteligentne Systemy Transportowe
2020-08-11
przetarg nieograniczony
< 5.350.000 €ZałącznikAgata Lipska2020-09-18 13:37
4870IA1/D/20/76/KK
Dostawa z montażem urządzeń klimatyzacyjnych
2020-09-08
przetarg nieograniczony
< 214.000 €ZałącznikKatarzyna Kurkiewicz-Hano2020-09-17 11:56
1 - 100 Następny