Logo Strona Główna   Pomoc    Przejdź w górę do witryny administracja.polsl.pl
Ikona
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Procedury
 
 
 
Wybierz widok
Dostawy
Procedury Centrum Komputerowego
Roboty budowlane
Usługi
Wszystkie elementy
   Zamówienia
   o wartości
   nieprzekraczającej
   30.000 euro
   na dostawy,
   usługi,
   roboty budowlane

   Zamówienia
   z dziedziny nauki

   Zamówienia
   na usługi
   społeczne
   i inne
   szczególne usługi

   Dialog techniczny
 
 
   
  
Widok: 
Przedmiot postępowaniaFiltrProcedura przetargowaFiltr
Sortuj według załącznikówUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
IA1/D/20/18/TBNowy
Dostawa pH-metru i biurety cyfrowej
2020-03-09
przetarg nieograniczony
<214.000 €Załącznik
IA1/D/20/5/TB
Dostawa analizatora widma optycznego
2020-02-13
przetarg nieograniczony
<214.000 €Załącznik
IA1/B/20/3/AL
Remont laboratorium dydaktycznego nr 04 i 211 w budynku „Czerwonej Chemii” przy ul. M. Strzody 9 w Gliwicach
2020-02-12
przetarg nieograniczony
< 5.350.000 €Załącznik
IA1/U/20/15/AL
Świadczenie usług transportowych na potrzeby wycieczek dla pracowników i emerytów Politechniki Śląskiej
2020-03-06
przetarg nieograniczony
< 214.000 €Załącznik
IA1/D/20/12/EK
Dostarczenie zestawu stanowisk do wykonywania ćwiczeń laboratoryjnych z zakresu automatyki i energooszczędnej eksploatacji systemów technicznego wyposażenia budynków
2020-02-21
przetarg nieograniczony
< 214.000 €Załącznik
IA1/B/20/6/EO
Budowa Śląskiego Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu „Assist Med Sport Silesia” wraz z budową Auli wykładowej pomiędzy budynkiem głównym Wydziału Inżynierii Biomedycznej a nowym budynkiem Śląskiego Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu
2020-03-11
przetarg nieograniczony
≥5.350.000€Załącznik
IA1/D/20/11/NC
Dostawa pipet serologicznych i szalek Petriego
2020-02-12
przetarg nieograniczony
< 214.000 €Załącznik
IA1/U/20/10/EK
Obsługa portierni budynku Centrum Edukacyjno-Kongresowego Politechniki Śląskiej
2020-02-26
przetarg nieograniczony
< 214.000 €Załącznik
IA1/D/20/22/AL
Dostawa spawarki światłowodowej wraz z kompatybilną przycinarką
2020-02-26
przetarg nieograniczony
<214.000 €Załącznik
IA1/B/20/9/NC
Modernizacja dziedzińca pomiędzy budynkami A,B,C Politechniki Śląskiej w Gliwicach przy ul. Konarskiego 22 – etap I
2020-03-11
przetarg nieograniczony
< 5.350.000 €Załącznik
IA1/D/20/13/KK
Dostawa mebli biurowych
2020-02-17
przetarg nieograniczony
  <214.000 €Załącznik
IA1/D/20/8/KK
Dostawa mebli biurowych
2020-02-24
przetarg nieograniczony
< 214.000 €Załącznik
IA1/U/20/11/HP
Świadczenie usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) osób korzystających z lodowiska „TAFLA” Ośrodka Sportu Politechniki Śląskiej
2020-02-18
przetarg nieograniczony
< 214.000 €Załącznik
IA1/D/20/6/KK
Dostawa z montażem urządzeń klimatyzacyjnych
2020-02-21
przetarg nieograniczony
< 214.000 €Załącznik
OZ/D/19/164/EO
Sprzedaż energii elektrycznej do obiektów Politechniki Śląskiej w latach 2020 – 2022

UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT ORAZ WNIESIENIA WADIUM NA 20.02.2020 r.
2020-02-20
przetarg nieograniczony
≥214.000€Załącznik
IA1/B/20/1/HP
Termomodernizacja Domu Studenckiego STRZECHA przy ul. Kujawskiej 4 w Gliwicach wraz z robotami towarzyszącymi UWAGA! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na 05.02.2020
2020-02-05
przetarg nieograniczony
< 5.350.000 €Załącznik
IA1/D/20/17/NC
Wykonanie zabudowy targowej – infrastruktura dla wystawców z kategorii przedsiębiorczość na Inżynierskich Targach Pracy i Przedsiębiorczości w dniu 02.03.2020r.
2020-02-18
przetarg nieograniczony
< 214.000 €Załącznik
IA1/D/20/15/NC
Zabudowa targowa na Inżynierskie Targi Pracy i Przedsiębiorczości w dniu 02.03.2020r.
2020-02-18
przetarg nieograniczony
< 214.000 €Załącznik
IA1/B/20/4/NC
Modernizacja dziedzińca pomiędzy budynkami A,B,C Politechniki Śląskiej w Gliwicach przy ul. Konarskiego 22 – etap I
2020-02-12
przetarg nieograniczony
< 5.350.000 €Załącznik
IA1/D/20/9/EK
Dostawa mebli biurowych
2020-02-11
przetarg nieograniczony
< 214.000 € Załącznik
IA1/D/20/10/EK
Dostawa z montażem systemu klimatyzacji
2020-01-30
przetarg nieograniczony
< 214.000 €Załącznik
IA1/B/20/2/TB
Termomodernizacja budynku Polimerów Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej przy ul. Ks. M. Strzody 7A w Gliwicach wraz z robotami towarzyszącymi
2019-02-12
przetarg nieograniczony
<5.350.000 €Załącznik
IA1/D/20/2/AL
Dostawa spektrometru z akcesoriami do analizy widm promieniowania świetlnego dostosowanego do badania naturalnego promieniowania solarnego
2020-02-05
przetarg nieograniczony
< 214.000 €Załącznik
IA1/D/20/1/NC
Wyposażenie laboratorium badań i analiz warunków pracy zawodów przemysłowych w narzędzia diagnostyczne, testy psychologiczne i komputerowe testy specjalistyczne do badania potencjału kadr
2020-01-29
przetarg nieograniczony
< 214.000 €Załącznik
OZ/U/19/145/TB
Obsługa portierni budynku Centrum Nowych Technologii Politechniki Śląskiej
2020-01-22
przetarg nieograniczony
<214.000 €Załącznik
OZ/D/19/136/AL
Dostawa z montażem urządzeń klimatyzacyjnych
2019-12-30
przetarg nieograniczony
< 221.000 €Załącznik
OZ/B/19/77/AL
Ocieplenie ścian budynku C w Gliwicach przy ul. Towarowej 7 wraz z niwelacją skarpy i zaizolowaniem ścian
2019-12-18
przetarg nieograniczony
< 5.548.000 €Załącznik
OZ/B/19/79/NC
Modernizacja dziedzińca pomiędzy budynkami A,B,C Politechniki Śląskiej w Gliwicach przy ul. Konarskiego 22 – etap I
2020-01-07
Przetarg nieograniczony
< 5.548.000 €Załącznik
OZ/D/19/159/EO
Zakup i dostawa benzyny bezołowiowej Pb-95 dla Akademickiego Ośrodka Lotniczego Politechniki Śląskiej wraz z usługą tankowania
2019-12-19
przetarg nieograniczony
<221.000€Załącznik
OZ/D/19/158/DM
Zakup Akademickiej terminowej 12-miesięcznej licencji Campus-Wide License Full Suite (MATLAB i Simulink)
2019-12-24
przetarg nieograniczony
< 221.000 €Załącznik
OZ/B/19/73/AL
Modernizacja instalacji próżni w budynku w Gliwicach przy ul. Krzywoustego 4
2019-12-17
przetarg nieograniczony
< 5.548.000 €Załącznik
OZ/D/19/151/NC
Sukcesywna dostawa środków czystości, środków higieny osobistej oraz artykułów gospodarstwa domowego dla Politechniki Śląskiej
2019-12-05
przetarg nieograniczony
< 221.000 €Załącznik
OZ/D/19/148/AC
Sukcesywna dostawa materiałów biurowych dla Politechniki Śląskiej
2019-11-21
przetarg nieograniczony
< 221.000 €Załącznik
OZ/U/19/138/TB
Usługa w zakresie wywozu i zagospodarowania odpadów stałych z obiektów Politechniki Śląskiej na terenie Gliwic i Katowic
2019-12-03
przetarg nieograniczony
<221.000 €Załącznik
RJU1/1645/W/2019
Budowa (modernizacja) przyłącza światłowodowego w relacji: pomieszczenie 3A parter ul. Będzińska 39, Uniwersytet Śląski w Sosnowcu – pomieszczenie Przewiązka 1 ul. Będzińska 60, Uniwersytet Śląski w Sosnowcu.
2019-12-23
art. 4 ust. 10 PZP
Załącznik
OZ/U/19/137/HP
Sukcesywne świadczenie usług ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dla studentów Politechniki Śląskiej w ramach projektu „Modyfikacja studiów dualnych I stopnia na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej”
2019-12-17
przetarg nieograniczony
< 221.000 €Załącznik
OZ/D/19/149/EK
Dostawa przenośnego, trójfazowego analizatora mocy z wizualizacją przebiegów oraz analizą harmonicznych
2019-12-13
przetarg nieograniczony
≥ 221.000 € Załącznik
OZ/D/19/122/NC
Dostawa rolet
2019-11-27
przetarg nieograniczony
< 221.000 €Załącznik
RJU1/1632/W/2019
Dostawa karty protekcyjnej OPPM dla posiadanego przez Zamawiającego systemu DWDM ADVA FSP 3000
2019-12-20
art. 4 ust. 10 PZP
Załącznik
OZ/U/19/121/EO
Sprzątanie obiektów Politechniki Śląskiej w Katowicach
2019-11-28
przetarg nieograniczony
≥ 221.000 €Załącznik
OZ/D/19/153/NC
Dostawa kserokopiarki
2019-12-06
Przetarg nieograniczony
< 221.000 €Załącznik
OZ/U/19/140/HP
Sukcesywne świadczenie usług ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej dla studentów/ praktykantów specjalności mechanika i eksploatacja lotnicza
2019-12-10
przetarg nieograniczony
< 221.000 €Załącznik
OZ/D/19/126/TB
Dostawa mebli do Biura Obsługi Studentów Wydziału Organizacji i Zarządzania
2019-11-29
przetarg nieograniczony
<221.000 €Załącznik
OZ/D/19/138/HP
Dostawa komory rękawicowej
2019-12-02
przetarg nieograniczony
< 221.000 €Załącznik
OZ/B/19/85/EO
Remont pomieszczeń biurowych oraz klatki schodowej
2019-12-09
przetarg nieograniczony
<5.548.000€Załącznik
OZ/B/19/76/HP
Zagospodarowanie terenu wraz z miejscami postojowymi, drogą dojazdową, elementami małej architektury, oświetleniem terenu oraz kanalizacją deszczową
2019-11-14
przetarg nieograniczony
< 5.548.000 €Załącznik
OZ/D/19/145/EK
Sukcesywna dostawa projektorów multimedialnych dla Politechniki Śląskiej
2019-12-06
przetarg nieograniczony
< 221.000 €Załącznik
OZ/D/19/121/DM
Dostawa drukarek 3D
2019-11-27
przetarg nieograniczony
< 221.000 €Załącznik
OZ/D/19/119/TB
Dostawa automatycznej stacji termoforezy mikroskalowej
2019-11-12
przetarg nieograniczony
≥ 221.000 €Załącznik
OZ/U/19/134/DM
Konserwacja i badania elektryczne dźwigów w obiektach Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Katowicach i Zabrzu
2019-12-03
przetarg nieograniczony
< 221.000 €Załącznik
OZ/D/19/128/TB
Utworzenie laboratorium cyberbezpieczeństwa etap 1
2019-11-25
przetarg nieograniczony
≥ 221.000 €Załącznik
OZ/B/19/64/HP
Budowa szybu windowego dla Budynku Głównego CKI w Rybniku UWAGA! Druga zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium na 25.10.2019 r.
2019-10-25
przetarg nieograniczony
< 5.548.000 €Załącznik
OZ/D/19/134/TB
Dostawa kserokopiarki
2019-11-08
przetarg nieograniczony
<221.000 €Załącznik
OZ/D/19/137/TB
Dostawa demineralizatorów
2019-11-15
przetrag nieograniczony
<221.000 €Załącznik
OZ/U/19/123/TB
Usługa w zakresie wywozu i zagospodarowania odpadów stałych z obiektów Politechniki Śląskiej na terenie Gliwic i Katowic
2019-11-21
przetarg nieograniczony
<221.000 €Załącznik
OZ/D/19/103/AC
Dostawa z montażem urządzeń klimatyzacyjnych

UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA 15.11.2019r.
2019-11-15
przetarg nieograniczony
< 221.000 €Załącznik
OZ/D/19/110/NC
Rozbudowa istniejącej infrastruktury serwerowej złozonej z serwerów IBM/Lenovo HS22, HS22V oraz SR630 o kolejne serwery i półkę dyskową wg podanej specyfikacji
2019-11-18
przetarg nieograniczony
≥ 221.000 €Załącznik
OZ/U/19/107/EO
Usługa informatyczna Zintegrowanego Systemu Informatycznego. Data 20.12.2019 r. dotyczy terminu składania ofert wstępnych.
2019-12-20
negocjacje z ogłoszeniem
≥ 221.000 €Załącznik
OZ/D/19/146/NC
Sukcesywna dostawa środków czystości, środków higieny osobistej oraz artykułów gospodarstwa domowego dla Politechniki Śląskiej
2019-11-15
przetarg nieograniczony
< 221.000 €Załącznik
OZ/D/19/109/TB
Dostawa urządzenia do pomiaru stabilności termicznej białka w oparciu o technologię różnicowej fluorymetrii skaningowej
2019-10-31
przetarg nieograniczony
<221.000 €Załącznik
OZ/D/19/124/EO
Dostawa dejonizatora

UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA 08.11.2019 r.
2019-11-08
przetarg nieograniczony
<221.000€Załącznik
OZ/B/19/69/NC
Remont klatki schodowej w budynku Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki
2019-10-24
przetarg nieograniczony
<5.548.000 €Załącznik
OZ/D/19/127/HP
Dostawa samolotu dla Akademickiego Ośrodka Szkolenia Lotniczego Politechniki Śląskiej
2019-11-08
przetarg nieograniczony
≥ 221.000 € Załącznik
OZ/D/19/112/EO
Stacjonarny zestaw obliczeniowy o dużej mocy (stacja robocza)
2019-11-05
przetarg nieograniczony
≥221.000€Załącznik
OZ/D/19/129/EO
Dostawa autoklawów
2019-11-06
przetarg nieograniczony
<221.000€Załącznik
OZ/D/19/123/EO
Dostawa systemu chromatograficznego przeznaczonego do analizy, rozdziału i oczyszczania białek wraz z komputerem, oprogramowaniem oraz szafą chłodniczą
2019-11-05
przetarg nieograniczony
<221.000€Załącznik
OZ/D/19/87/AC
Dostawa komory termostatu z funkcją kontrolowanego grzania i chłodzenia oraz termostatu wraz ze statywem
2019-10-31
przetarg nieograniczony
< 221.000 €Załącznik
OZ/D/19/130/HP
Dostawa zestawu szkoleniowego dla laboratorium Cyberbezpieczeństwa – obszar psychologicznych aspektów cyberbezpieczeństwa
2019-10-24
przetarg nieograniczony
< 221.000 €Załącznik
OZ/D/19/99/AC
Sukcesywna dostawa materiałów biurowych dla Politechniki Śląskiej

UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA 20.09.2019r.
2019-09-20
przetarg nieograniczony
< 221.000 €  Załącznik
OZ/U/19/103/HP
Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego przebudowy obiektu dydaktycznego przy ul. Krasińskiego 13 w Katowicach z dostosowaniem dla potrzeb kierunku studiów informatyka oraz osób niepełnosprawnych i aktualnych przepisów p.poż. UWAGA! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na 01.10.2019 r.
2019-10-01
przetarg nieograniczony
< 221.000 €Załącznik
OZ/D/19/108/EO
Dostawa mebli biurowych
2019-10-24
przetarg nieograniczony
<221.000€Załącznik
OZ/U/19/111/HP
Sukcesywne świadczenie usług ubezpieczenia w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), kosztów leczenia (KL) oraz ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) wraz z pakietem „Assistance” dla uczestników programu „SYNERGIA”
2019-10-28
przetarg nieograniczony
< 221.000 €Załącznik
OZ/B/19/65/TB
Remont schodów wejściowych do budynku Biblioteki Głównej
2019-10-11
przetarg nieograniczony
<5.548.000 €Załącznik
OZ/B/19/59/HP
Remont laboratorium dydaktycznego nr 242 w budynku „Szarej Chemii” przy ul. M. Strzody 5-7 w Gliwicach
2019-10-02
przetarg nieograniczony
< 5.548.000 €Załącznik
OZ/B/19/62/HP
Remont pomieszczeń laboratoryjnych w budynku Wydziału Transportu w Katowicach
2019-09-30
przetarg nieograniczony
< 5.548.000 €Załącznik
OZ/D/19/88/EO
Modernizacja istniejącego stanowiska badawczego paleniska z rusztem wibracyjnym oraz dostarczenie systemu sterowania procesem spalania

UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA 07.10.2019 r.
2019-10-07
przetarg nieograniczony
<221.000€Załącznik
OZ/D/19/101/TB
Dostawa komory do pracy mikrobiologicznej w atmosferze beztlenowej
2019-10-04
przetarg nieograniczony
<221.000 €Załącznik
OZ/D/19/102/AC
Maszyna wytrzymałościowa
2019-10-04
przetarg nieograniczony
< 221.000 €Załącznik
OZ/D/19/117/EO
Wykonanie zabudowy targowej – infrastruktura dla wystawców z kategorii przedsiębiorczość na Giełdę Pracodawcy i Przedsiębiorczości w dniu 24.10.2019 r.
2019-10-07
przetarg nieograniczony
<221.000€Załącznik
OZ/D/19/118/EO
Zabudowa targowa na Giełdę Pracodawcy i Przedsiębiorczości w dniu 24.10.2019 r.
2019-10-07
przetarg nieograniczony
<221.000€Załącznik
OZ/D/19/92/AC
Dostawa i montaż rolet
2019-09-20
przetarg nieograniczony
< 221.000 €Załącznik
OZ/D/19/82/TB30a446a1-2eb1-4159-8c9b-5222f6e187cb
Dostawa elektronicznego systemu sterowania oraz elektronicznego zestawu pomiarowego
2019-09-10
przetarg nieograniczony
≥221.000€Załącznik
OZ/B/19/41/EO
Modernizacja laboratoriów wydziałowych w budynku Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki
2019-09-09
przetarg nieograniczony
<5.548.000€Załącznik
OZ/B/19/53/AC
Modernizacja strefy studenta Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki przy ul. Konarskiego 20 w Gliwicach
2019-09-03
przetarg nieograniczony
<5.548.000€Załącznik
OZ/D/19/59/EO1006d03c-2923-4d65-b288-392de0f3151e
Dostawa, montaż i konfiguracja środowiska wirtualizacyjnego (metro klaster) wraz z systemem kopii zapasowych dla Centrum Informatycznego Politechniki Śląskiej. UWAGA!!! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium na 06.09.2019 r.
2019-09-06
przetarg nieograniczony
≥221.000€Załącznik
OZ/B/19/48/AC
Modernizacja pomieszczenia laboratoryjnego nr 016A Wydziału Mechanicznego Technologicznego w Gliwicach przy ul. Konarskiego 18a
2019-09-10
przetarg nieograniczony
< 5.548.000 €Załącznik
OZ/B/19/44/HP
Modernizacja Laboratorium Metod Szybkiego Prototypowania 3D nr A-37 Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej przy ul. Konarskiego 18 w Gliwicach
2019-09-06
przetarg nieograniczony
< 5.548.000 €Załącznik
OZ/D/19/97/EO
Dostawa stanowiska do wyznaczania temperatury przejścia oraz zestawu do prezentacji zjawiska Meissnera-Ochsenfelda
2019-09-11
przetarg nieograniczony
<221.000€Załącznik
OZ/U/19/95/EO6a126a61-5d70-4391-b7fe-1c9d65a8f038
Usługa informatyczna Zintegrowanego Systemu Informatycznego UWAGA. W polu poniżej data 10.09.2019 r. dotyczy terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a nie ofert.
2019-09-10
Negocjacje z ogłoszeniem
≥ 221.000 € Załącznik
OZ/B/19/55/EO
Wymiana obróbek blacharskich oraz pokrycia dachów płaskich wraz z likwidacją zbędnych elementów konstrukcji dachowych
2019-09-06
przetarg nieograniczony
<5.548.000€Załącznik
OZ/B/19/49/EO
Przebudowa / modernizacja pomieszczeń na poziomie piwnicznym w budynku „B” Wydziału Elektrycznego przy ul. Akademickiej 10 – wykonanie izolacji fundamentów budynku Wydziału Elektrycznego przy ul. Akademickiej 10 w Gliwicach
2019-08-20
przetarg nieograniczony
<5.548.000€Załącznik
OZ/B/19/34/EO
Remont pomieszczenia nr 312 w budynku Biblioteki Głównej
2019-08-14
przetarg nieograniczony
<5.548.000€Załącznik
OZ/B/19/40/EO
Wymiana obróbek blacharskich oraz pokrycia dachów płaskich wraz z likwidacją zbędnych elementów konstrukcji dachowych
2019-08-21
przetarg nieograniczony
<5.548.000€Załącznik
OZ/D/19/75/HP
Dostawa wielofunkcyjnego systemu ruchu kolejowego przedstawiającego stacje oraz urządzenia sygnalizacyjne z możliwością sterowania wraz z oprogramowaniem – realizacja w ramach zadania inwestycyjnego „Strefa Innowacji Miasta Katowice – Miejski Inkubator Przedsiębiorczości i Transferu Technologii – Etap III
2019-08-13
przetarg nieograniczony
< 221.000 €Załącznik
OZ/D/19/84/EO
Dostawa stanowiska do wyznaczania temperatury przejścia oraz zestawu do prezentacji zjawiska Meissnera-Ochsenfelda
2019-08-13
przetarg nieograniczony
<221.000€Załącznik
OZ/D/19/70/HP
Dostawa mebli biurowych
2019-08-08
przetarg nieograniczony
< 221.000 €Załącznik
OZ/B/19/30/EO
Remont pokoi i przedpokoi w dwóch pionach w Domu Studenta BABILON
2019-07-19
przetarg nieograniczony
<5.548.000€Załącznik
OZ/B/19/25/HP
Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej obiektów Politechniki Śląskiej przy ul. Towarowej 7 w Gliwicach
2019-07-09
przetarg nieograniczony
< 5.548.000 €Załącznik
OZ/D/19/65/EO
Dostawa stanowiska do wyznaczania temperatury przejścia oraz zestawu do prezentacji zjawiska Meissnera-Ochsenfelda
2019-07-31
przetarg nieograniczony
<221.000€Załącznik
OZ/B/19/28/NC
Remont węzła cieplnego w DS. Babilon
2019-07-25
przetarg nieograniczony
< 5.548.000 €Załącznik
1 - 100 Następny