Logo Strona Główna   Pomoc    Przejdź w górę do witryny administracja.polsl.pl
Ikona
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Procedury
 
 
 
Wybierz widok
Dostawy
Procedury Centrum Komputerowego
Roboty budowlane
Usługi
Wszystkie elementy
   Zamówienia
   o wartości
   nieprzekraczającej
   30.000 euro
   na dostawy,
   usługi,
   roboty budowlane

   Zamówienia
   z dziedziny nauki

   Zamówienia
   na usługi
   społeczne
   i inne
   szczególne usługi
 
 
   
  
Widok: 
Przedmiot postępowaniaFiltrProcedura przetargowaFiltr
Sortuj według załącznikówUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
OZ/B/18/27/NC
Roboty remontowe w Domu Studenckim Solaris
2018-07-12
przetarg nieograniczony
< 5.548.000 €Załącznik
OZ/D/18/37/EK
Dostawa szaf dla Domu Studenckiego „Karolinka”
2018-07-19
przetarg nieograniczony
< 221.000 €Załącznik
OZ/D/18/39/EK

Dostawa z montażem urządzeń klimatyzacyjnych

UWAGA !!!
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na 25.07.2018 r

2018-07-25
przetarg nieograniczony
< 221.000 €Załącznik
OZ/B/18/24/JP
Termomodernizacja Hali Technologicznej Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki przy ul. Kaszubskiej 26 w Gliwicach
2018-07-02
przetarg nieograniczony
< 5.548.000 €Załącznik
OZ/B/18/26/MW
Remont rozdzielnic elektrycznych w budynku przy ul. Krzywoustego 4 w Gliwicach
2018-07-23
przetarg nieograniczony
< 5.548.000 €Załącznik
OZ/D/18/34/DM
Dostawa mebli dla Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki
2018-07-06
przetarg nieograniczony
< 221.000€ Załącznik
OZ/B/18/19/EK

Remont pomieszczeń w Domu Studenckim „Elektron” w Gliwicach przy ul. Kujawskiej 6

UWAGA! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium na 27.06.2018

2018-06-27
przetarg nieograniczony
< 5.548.000 €Załącznik
OZ/B/18/33/NC
Remont ciągów pieszych wokół budynku Wydziału oraz stworzenie wiaty na pojemniki na śmieci
2018-08-02
przetarg nieograniczony
< 5.548.000 €Załącznik
OZ/D/18/27/EK
Dostawa destylatora elektrycznego oraz demineralizatora
2018-07-18
przetarg nieograniczony
≥221.000€ Załącznik
OZ/U/18/33/DM
Opracowanie i przekazanie bazy przypadków testowych DICOM na potrzeby przygotowywanego środowiska symulowanego. Zaprojektowanie, przygotowanie i udostępnienie środowiska rzeczywistego
2018-07-17
przetarg nieograniczony
< 221.000€Załącznik
OZ/D/18/35/TB
Dostawa zestawu „Spektrofotometr UV-Vis wraz z przystawkami i oprogramowaniem”
2018-07-17
przetarg nieograniczony
<221.000€Załącznik
OZ/D/18/40/HP
Dostawa mebli biurowych
2018-07-25
przetarg nieograniczony
< 221.000 €Załącznik
OZ/B/18/31/DM
Remont pomieszczeń w budynku Wydziału Górnictwa i Geologii
2018-07-31
przetarg nieograniczony
<5.548.000 € Załącznik
OZ/B/18/29/EO
Wymiana – modernizacja dźwigu osobowego w budynku przy ul. Krzywoustego 4
2018-08-01
przetarg nieograniczony
<5.548.000€Załącznik
OZ/D/18/21/TB

Dostawa sprzętu komputerowego (3)

2018-07-02
przetarg nieograniczony
≥ 221.000 €  Załącznik
OZ/B/18/30/HP
Modernizacja i przebudowa instalacji wentylacji nawiewnej i odciągów miejscowych
2018-07-26
przetarg nieograniczony
< 5.548.000 €Załącznik
RJP2/970/W/2018
Budowa (modernizacja) przyłącza światłowodowego w relacji: studnia teletechniczna znajdująca się w ciągu ul. Adamskiego w Katowicach - Główny Instytut Górnictwa Pl. Gwarków 1 w Katowicach
2018-07-20
art. 4 ust 10 PZP
Załącznik
OZ/B/18/28/TB
Zagospodarowanie terenu oraz budowa parkingu pomiędzy domami studenckimi Sezam i Karlik
2018-07-12
przetarg nieograniczony
<5.548.000   €Załącznik
OZ/U/18/31/EK
Sukcesywne świadczenie usług: rezerwacji, zakupu i dostawy biletów lotniczych na przewozy pasażerskie na trasach międzynarodowych i krajowych w ramach podróży pracowników, doktorantów i studentów oraz osób wskazanych przez Politechnikę Śląską
2018-08-09
przetarg nieograniczony
≥ 221.000 € Załącznik
OZ/B/18/22/NC
Remont ciągów pieszych wokół budynku Wydziału oraz stworzenie wiaty na pojemniki na śmieci
2018-07-11
Przetarg nieograniczony
< 5.548.000 €Załącznik
OZ/B/18/18/TB
Remont instalacji elektrycznej w ciągach komunikacyjnych i pomieszczeniach piwnic w budynku Wydziału Budownictwa
2018-06-27
przetarg nieograniczony
<5.548.000   €Załącznik
OZ/D/18/36/NC
Dostawa dwutalerzowej szlifierko - polerki
2018-07-09
przetarg nieograniczony
< 221.000 €Załącznik
OZ/D/18/32/JP
Dostawa mebli dla Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki UWAGA!!! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na 29.06.2018 r.
2018-06-29
przetarg nieograniczony
< 221.000 €Załącznik
OZ/B/18/25/HP
Modernizacja i przebudowa instalacji wentylacji nawiewnej i odciągów miejscowych
2018-07-09
przetarg nieograniczony
< 5.548.000 €Załącznik
OZ/D/18/23/EO
Dostawa odczynników chemicznych, specjalistycznych produktów chemicznych, zużywalnych materiałów laboratoryjnych oraz szkła laboratoryjnego
2018-05-25
przetarg nieograniczony
<221.000€Załącznik
OZ/B/18/20/HP
Remont dachu wraz z montażem ław kominiarskich budynku B przy ul. Akademickiej 10 – etap I UWAGA!!! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium na 23.07.2018 r.
2018-07-23
przetarg nieograniczony
< 5.548.000 €Załącznik
OZ/B/18/23/MW
Naprawa dojścia do klatki schodowej obok łącznika wraz z utwardzeniem dojazdu do śmietnika oraz remontem schodów zewnętrznych i wymianą pozostałych okienek piwnicznych w budynku Wydziału Budownictwa
2018-07-03
przetarg nieograniczony
< 5.548.000 €Załącznik
OZ/D/18/33/EK
Dostawa projektorów multimedialnych krótkodystansowych
2018-06-26
przetarg nieograniczony
< 221.000 €Załącznik
OZ/D/18/31/EK
Dostawa naturalnej wody źródlanej wraz z urządzeniami
2018-06-15
Zapytanie o cenę
< 221.000 €Załącznik
OZ/B/18/21/TB
Zagospodarowanie terenu oraz budowa parkingu pomiędzy domami studenckimi Sezam i Karlik
2018-06-26
przetarg nieograniczony
<5.548.000   €Załącznik
OZ/B/18/17/NC
Roboty remontowe w Domu Studenckim Solaris
2018-06-25
Przetarg nieograniczony
< 5.548.000 €Załącznik
OZ/D/18/29/TB
Dostawa spektrometru IR z wyposażeniem
2018-06-19
przetarg nieograniczony
< 221.000 € Załącznik
OZ/D/18/20/NC
Sukcesywna dostawa materiałów biurowych dla Politechniki Śląskiej
2018-04-26
przetarg nieograniczony
< 221.000 €Załącznik
OZ/D/18/26/MW
Dostawa środków czystości, środków higieny osobistej oraz artykułów gospodarstwa domowego dla Politechniki Śląskiej
2018-05-30
przetarg nieograniczony
< 221.000 €Załącznik
OZ/D/18/24/MW
Dostawa mebli biurowych
2018-05-24
przetarg nieograniczony
< 221.000 € Załącznik
OZ/D/18/25/MW
Dostawa olejowej pompy próżniowej
2018-05-30
przetarg nieograniczony
< 221.000 € Załącznik
OZ/D/18/17/EK
Dostawa naturalnej wody źródlanej wraz z urządzeniami
2018-05-23
Zapytanie o cenę
< 221.000 €Załącznik
OZ/D/18/10/HP
Sukcesywna dostawa sprzętu komputerowego w 2018 r. UWAGA! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium - 08.05.2018 r.
2018-05-08
przetarg nieograniczony
≥ 221.000 € Załącznik
OZ/B/18/8/MW
Remont korytarzy II piętra, klatek schodowych i auli 309 w budynku Wydziału Budownictwa
2018-04-26
przetarg nieograniczony
< 5.548.000 € Załącznik
OZ/B/18/7/EK
Termomodernizacja trzech budynków Katedry Odlewnictwa Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej przy ul. Towarowej 7 w Gliwicach
2018-04-12
przetarg nieograniczony
< 5.548.000 €Załącznik
OZ/D/18/7/NC
Dostawa wyparki rotacyjnej z osprzętem
2018-03-27
przetarg nieograniczony
≥ 221.000 € Załącznik
OZ/D/18/13/NC
Sukcesywna dostawa materiałów biurowych dla Politechniki Śląskiej
2018-03-26
przetarg nieograniczony
< 221.000 €Załącznik