Logo Strona Główna   Pomoc    Przejdź w górę do witryny administracja.polsl.pl
Ikona
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Procedury
 
 
 
Wybierz widok
Dostawy
Procedury Centrum Komputerowego
Roboty budowlane
Usługi
Wszystkie elementy
   Zamówienia
   o wartości
   nieprzekraczającej
   30.000 euro
   na dostawy,
   usługi,
   roboty budowlane

   Zamówienia
   z dziedziny nauki

   Zamówienia
   na usługi
   społeczne
   i inne
   szczególne usługi

   Dialog techniczny
 
 
   
  
Widok: 
Przedmiot postępowaniaFiltrProcedura przetargowaFiltr
Sortuj według załącznikówUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
4913IA1/D/20/126/NCNowy
Dostawa mebli biurowych
2020-11-05
przetarg nieograniczony
< 214.000 €ZałącznikNatalia Ćwik2020-10-28 13:56
4912IA1/D/20/123/EKNowy
Dostawa dwóch półautomatycznych penetrometrów stożkowych z wyposażeniem
2020-11-05
przetarg nieograniczony
< 214.000 €ZałącznikEwa Syta-Kuźniewicz2020-10-28 13:52
4900IA1/D/20/87/NC
Dostawa stanowiska do badań odporności na zużycie warstw powierzchniowych
2020-10-14
przetarg nieograniczony
< 214.000 €ZałącznikNatalia Ćwik2020-10-28 12:44
4899IA1/D/20/103/EK
Dostawa komputerów przenośnych UWAGA!!! Zmiana terminu składania, otwarcia ofert oraz wniesienia wadium na 19.11.2020 r.
2020-11-19
przetarg nieograniczony
≥ 214.000 € ZałącznikEwa Syta-Kuźniewicz2020-10-28 12:33
4906IA1/U/20/64/NC
Opracowanie dotyczące analizy kanałów informacyjnych dla programu międzynarodowych studiów magisterskich z obszaru energetyki
2020-10-26
przetarg nieograniczony
< 214.000 €ZałącznikNatalia Ćwik2020-10-28 12:29
4892IA1/D/20/80/DM
Dostawa stanowiska rozwoju metod pomiarowych w badaniach słuchu i mowy
2020-10-28
przetarg nieorganiczny
≥ 214.000 €ZałącznikDorota Markiewicz-Kukiełka2020-10-28 11:13
4867IA1/D/20/90/EO
Dostawa i montaż sprzętu AV w pomieszczeniach dydaktycznych Politechniki Śląskiej w Katowicach
2020-09-04
przetarg nieograniczony
< 214.000 €ZałącznikEwa Ochman2020-10-27 15:06
4910RJU1/1187/W/2020
Dostawa 4 przełączników (switchy sieciowych)
UWAGA! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na 02.11.2020 r.
2020-10-28
przetarg nieograniczony
< 214.000 €ZałącznikAnna Skrzypczak2020-10-27 15:00
4895IA1/B/20/67/HP
Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnic i fundamentów od ul. Akademickiej w budynku Wydziału Budownictwa
2020-10-13
przetarg nieograniczony
< 5.350.000 €ZałącznikHanna Pluskiewicz2020-10-27 14:51
4905IA1/U/20/65/DM
Przeprowadzenie konsultacji z otoczeniem społeczno-biznesowym oraz opracowanie raportu ewaluacyjnego programu i struktury międzynarodowych studiów magisterskich z obszaru energetyki
2020-10-23
przetarg nieograniczony
< 214.000 €ZałącznikDorota Markiewicz-Kukiełka2020-10-27 13:12
4907IA1/D/20/96/EK
Dostawa testera szczelności kanałów wentylacyjnych
2020-10-26
przetarg nieograniczony
< 214.000 €ZałącznikEwa Syta-Kuźniewicz2020-10-27 12:01
4911IA1/D/20/107/AL
Dostawa frezarki narzędziowej z funkcją wiertarki wraz z materiałami eksploatacyjnymi i niezbędnym wyposażeniem dodatkowym
2020-11-02
przetarg nieograniczony
< 214.000ZałącznikAgata Lipska2020-10-23 12:06
4903IA1/D/20/94/EK
Dostawa mebli biurowych
2020-10-19
przetarg nieograniczony
< 214.000 €ZałącznikEwa Syta-Kuźniewicz2020-10-22 14:17
4889IA1/B/20/60/MW
Remont laboratoriów badawczych nr 10 i 18 w budynku „Nowej Chemii” przy ul. Krzywoustego 4 w Gliwicach
2020-10-08
przetarg nieograniczony
< 5.350.000 €ZałącznikMonika Węgrzyn2020-10-22 11:21
4898IA1/D/20/77/MW
Dostawa wraz z montażem rolet i żaluzji
2020-10-09
przetarg nieograniczony
< 214.000 €ZałącznikMonika Węgrzyn2020-10-22 11:14
4886IA1/D/20/88/DM
Dostawa systemu detekcji wodoru wraz z osprzętem
2020-10-22
przetarg nieorganiczny
≥ 214.000 €ZałącznikDorota Markiewicz-Kukiełka2020-10-22 10:50
4873IA1/D/20/86/NC
Dostawa mebli biurowych
2020-09-15
przetarg nieograniczony
< 214.000 €ZałącznikNatalia Ćwik2020-10-22 10:42
4897IA1/B/20/68/EK
Remont pomieszczeń na II piętrze Budynku Głównego CKU w Rybniku
2020-10-16
przetarg nieograniczony
< 5.350.000 €ZałącznikEwa Syta-Kuźniewicz2020-10-22 10:41
4884IA1/D/20/84/MW
Dostawa mebli
2020-09-25
przetarg nieograniczony
< 214.000 €ZałącznikMonika Węgrzyn2020-10-21 14:47
4863IA1/B/20/58/MW
Przebudowa/modernizacja pomieszczeń na poziomie piwnicznym w budynku „B” Wydziału Elektrycznego w Gliwicach przy ul. Akademickiej 10 – wykonanie konstrukcji podłogi na gruncie. Etap I – pomieszczenia B/8, 8a, 9 oraz B/10
2020-09-01
przetarg nieograniczony
< 5.350.000 € ZałącznikMonika Węgrzyn2020-10-21 14:02
4908IA1/D/20/114/AL
Dostawa profilometru optycznego
2020-11-18
przetarg nieograniczony
≥ 214.000 €ZałącznikAgata Lipska2020-10-20 09:36
4881IA1/D/20/99/HP
System obrazowania metodą rentgenowskiej mikrotomografii komputerowej
2020-10-19
przetarg nieograniczony
≥ 214.000 € ZałącznikHanna Pluskiewicz2020-10-19 12:03
4880IA1/D/20/59/TB
Dostawa stanowiska do nanoszenia powłok polimerowych
2020-10-16
przetarg nieograniczony
≥ 214.000 € ZałącznikTeresa Brzezińska2020-10-16 11:57
4909RJU1/1234/W/2020
Świadczenie usługi wsparcia technicznego dla macierzy dyskowej AMS2300 w okresie 12 miesięcy
2020-10-22
art. 4 ust. 8 PZP
<30.000 €ZałącznikAnna Skrzypczak2020-10-16 11:23
4901IA1/D/20/113/AL
Dostawa detektora EDS
2020-10-13
przetarg nieograniczony
< 214.000 €ZałącznikAgata Lipska2020-10-15 14:00
4883IA1/U/20/60/HP
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dostosowania p-poż. budynku Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej
2020-09-24
przetarg nieograniczony
< 214.000 €ZałącznikHanna Pluskiewicz2020-10-15 12:22
4879IA1/D/20/68/DM
Dostawa stacji obliczeniowej z monitorem
2020-10-15
przetarg nieorganiczny
≥ 214.000 €ZałącznikMonika Węgrzyn2020-10-15 10:25
4874IA1/D/20/83/AL
Dostawa systemu FTIR-GC-MS z układem termodesorbera LZO do rozdziału i spektralnej analizy sprzężonej gazowych i stałych analitów
2020-10-09
przetarg nieograniczony
≥ 214.000 €ZałącznikAgata Lipska2020-10-14 12:36
4878IA1/D/20/65/TB
Dostawa mikroskopów
2020-10-14
przetarg nieorganiczny
≥ 214.000 € ZałącznikTeresa Brzezińska2020-10-14 11:39
4894IA1/B/20/65/NC
Modernizacja dziedzińca pomiędzy budynkami A,B,C Politechniki Śląskiej w Gliwicach przy ul. Konarskiego 22 – etap I
2020-10-13
przetarg nieograniczony
< 5.350.000 €ZałącznikNatalia Ćwik2020-10-13 10:49
4904IA1/D/20/67/AL
Dostawa aparatury badawczej
2020-11-13
przetarg nieograniczony
≥ 214.000 €ZałącznikAgata Lipska2020-10-13 10:21
4888IA1/U/20/43/EK
Opracowanie i dostarczenie bazy danych nt. jakości życia w dużych miastach w Polsce
2020-10-01
przetarg nieograniczony
< 214.000 €ZałącznikEwa Syta-Kuźniewicz2020-10-13 10:00
4891IA1/D/20/108/TB
Dostawa bezobsługowego urządzenia do bezdotykowego pomiaru temperatury człowieka z twarzy lub z nadgarstka wraz ze stojącym elementem mocującym
2020-10-01
przetarg nieograniczony
< 214.000 €ZałącznikTeresa Brzezińska2020-10-07 13:08
4876IA1/B/20/51/MW
Wymiana – modernizacja dźwigu osobowego w budynku Wydziału Chemicznego przy ul. Krzywoustego 6 w Gliwicach
2020-09-24
przetarg nieograniczony
< 5.350.000 €ZałącznikMonika Węgrzyn2020-10-07 11:41
4872IA1/D/20/92/KK
Dostawa kontrolera systemu modułowego PXI
2020-10-07
przetarg nieograniczony
≥ 214.000 €ZałącznikEwa Ochman2020-10-07 11:26
4887IA1/U/20/50/DM
Usługi realizacji przeglądów serwisowych oraz napraw wraz z dostarczeniem i wymianą niezbędnych części eksploatacyjnych specjalistycznego stanowiska specjalistycznego stanowiska do otrzymywania mikro i nanowłókien oraz mikro i nano cząstek polimerowych
2020-09-30
przetarg nieograniczony
< 214.000 €ZałącznikDorota Markiewicz-Kukiełka2020-10-06 13:09
4893IA1/D/20/104/MW
Dostawa maszyn do obróbki metalu
2020-10-06
przetarg nieograniczony
< 214.000 €ZałącznikMonika Węgrzyn2020-10-06 11:18
4902IA1/D/20/98/HP
Dostawa drukarki 3D
2020-11-06
przetarg nieograniczony
≥ 214.000 €ZałącznikHanna Pluskiewicz2020-10-06 09:54
4860IA1/B/20/56/HP
Remont elewacji budynku „B” Wydziału Elektrycznego w Gliwicach
2020-08-25
przetarg nieograniczony
< 5.350.000 €ZałącznikHanna Pluskiewicz2020-10-05 12:49
4890IA1/D/20/100/AL
Dostawa detektora EDS
2020-10-02
przetarg nieograniczony
< 214.000 €ZałącznikTeresa Brzezińska2020-10-02 14:48
4877IA1/D/20/73/AL
Dostawa dygestoriów i mebli laboratoryjnych UWAGA! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na 23.09.2020 r.
2020-09-23
przetarg nieograniczony
< 214.000 €ZałącznikTeresa Brzezińska2020-10-01 14:22
4885IA1/D/20/82/DM
Dostawa homogenizatora ultradźwiękowego ze statywem
2020-09-25
przetarg nieograniczony
< 214.000 €ZałącznikDorota Markiewicz-Kukiełka2020-09-30 11:20
4882IA1/U/20/57/EK
Opracowanie i dostarczenie bazy danych (w formacie arkusza kalkulacyjnego) i opracowanie dwóch raportów
2020-09-24
przetarg nieograniczony
< 214.000 €ZałącznikEwa Syta-Kuźniewicz2020-09-29 10:54
4896IA1/D/20/79/AL
Dostawa systemu analizy składu ciała i skanowania 3D
2020-10-30
przetarg nieograniczony
≥ 214.000 € ZałącznikAgata Lipska2020-09-29 10:40
4875IA1/D/20/78/MW
Dostawa mebli biurowych
2020-09-17
przetarg nieograniczony
< 214.000 €ZałącznikMonika Węgrzyn2020-09-25 13:41
4871IA1/B/20/55/MW

Remont pomieszczeń na potrzeby pracowni Komputerowe Wspomaganie Środków Transportu w budynku przy ul. Krasińskiego 8 w Katowicach

UWAGA!!! Zmiana terminu skadania i otwarcia ofert na 25.09.2020 r.

2020-09-25
przetarg nieograniczony
< 5.350.000 €ZałącznikMonika Węgrzyn2020-09-25 11:59
4864IA1/B/20/62/HP
Wymiana zadaszenia nad wejściem na Wydział Matematyki Stosowanej oraz naprawa schodów w budynku przy ul. Kaszubskiej 23 w Gliwicach
2020-09-15
przetarg nieograniczony
< 5.350.000 €ZałącznikHanna Pluskiewicz2020-09-22 12:42
4850IA1/B/20/46/AL
Remont pomieszczeń na potrzeby pracowni Inteligentne Systemy Transportowe
2020-08-11
przetarg nieograniczony
< 5.350.000 €ZałącznikAgata Lipska2020-09-18 13:37
4870IA1/D/20/76/KK
Dostawa z montażem urządzeń klimatyzacyjnych
2020-09-08
przetarg nieograniczony
< 214.000 €ZałącznikKatarzyna Kurkiewicz-Hano2020-09-17 11:56
4868IA1/D/20/93/EO
Rozbudowa istniejącej infrastruktury pamięci masowej o kolejną macierz
2020-09-04
przetarg nieograniczony
< 214.000 €ZałącznikAgata Lipska2020-09-16 13:14
4855IA1/D/20/58/EO
Rozbudowa istniejącej infrastruktury serwerowej
2020-09-07
przetarg nieograniczony
≥ 214.000 €ZałącznikDorota Markiewicz-Kukiełka2020-09-16 11:11
4842IA1/D/20/66/TB
Dostawa sprzętu komputerowego
2020-08-25
przetarg nieograniczony
≥ 214.000 € ZałącznikTeresa Brzezińska2020-09-15 13:04
4853IA1/B/20/57/TB
Remont pomieszczeń dla Katedry Informatyki Przemysłowej w budynku przy ul. Krasińskiego 8
2020-08-17
przetarg nieograniczony
< 5.350.000 €ZałącznikTeresa Brzezińska2020-09-14 13:17
4848IA1/D/20/54/EK
Dostawa urządzenia do wytwarzania powłok metodą ALD
2020-08-28
przetarg nieograniczony
≥ 214.000 € ZałącznikEwa Syta-Kuźniewicz2020-09-10 11:26
4784IA1/B/20/16/AL
Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej obiektów Politechniki Śląskiej przy ul. Towarowej 5-7 w Gliwicach
2020-05-18
przetarg nieograniczony
< 5.350.000 €ZałącznikAgata Lipska2020-09-10 11:11
4865IA1/D/20/72/KK
Dostawa z montażem urządzeń klimatyzacyjnych
2020-08-27
przetarg nieograniczony
< 214.000 €ZałącznikMonika Węgrzyn2020-09-09 11:37
4858IA1/D/20/60/HP
System obrazowania metodą rentgenowskiej mikrotomografii komputerowej
2020-09-10
przetarg nieograniczony
≥ 214.000 € ZałącznikNatalia Ćwik2020-09-09 11:26
4845IA1/D/20/55/EK
Dostawa komputerów przenośnych
2020-08-25
przetarg nieograniczony
≥ 214.000 € ZałącznikEwa Syta-Kuźniewicz2020-09-09 09:48
4839IA1/D/20/56/EO
Zakup 3000 licencji subskrypcyjnych Office365 w planie A3 na okres 3 lat (w ramach modelu licencjonowania EES – Enrollment for Education Solutions) do posiadanej subskrypcji Office365 A1 wraz z migracją usługi pocztowej do środowiska chmurowego
2020-08-20
przetarg nieograniczony
≥ 214.000 €ZałącznikEwa Ochman2020-09-02 14:13
4836IA1/D/20/48/EO
Rozbudowa istniejącej infrastruktury serwerowej złożonej z serwerów IBM/Lenovo HS22, HS22V oraz SR630 o kolejne serwery wg podanej specyfikacji
2020-08-17
przetarg nieograniczony
≥ 214.000 € ZałącznikEwa Ochman2020-09-02 14:06
4849IA1/D/20/53/DM
Dostawa dygestoriów i mebli laboratoryjnych w ramach zadania inwestycyjnego ”Modernizacja Hali H1”
2020-08-04
przetarg nieograniczony
< 214.000 €ZałącznikNatalia Ćwik2020-09-02 12:27
4866IA1/D/20/91/MW
Dostawa interrogatora z czujnikami przemieszczenia
2020-08-28
przetarg nieograniczony
< 214.000 €ZałącznikMonika Węgrzyn2020-09-01 11:53
4831IA1/D/20/51/TB
Dostawa modelu stanowiska produkcyjnego przygotowanego do współpracy z systemem informatycznym klasy MES
2020-08-07
przetarg nieograniczony
≥ 214.000 € ZałącznikTeresa Brzezińska2020-08-31 11:55
4851IA1/D/20/57/EO
Dostawa sprzętu komputerowego
2020-08-28
przetarg nieograniczony
≥ 214.000 €ZałącznikEwa Ochman2020-08-28 14:03
4862IA1/D/20/62/EO
Rozbudowa istniejącej infrastruktury pamięci masowej o kolejną macierz
2020-09-17
przetarg nieograniczony
≥ 214.000 €ZałącznikEwa Ochman2020-08-27 08:58
4838IA1/U/20/39/MW
Sprzątanie wewnętrzne, zewnętrzne oraz utrzymanie terenów zewnętrznych Centrum Kultury Studenckiej „MROWISKO”
2020-08-18
przetarg nieograniczony
≥ 214.000 €ZałącznikMonika Węgrzyn2020-08-25 14:34
4859IA1/D/20/85/TB
Dostawa sprężarki tłokowej bezolejowej
2020-08-18
przetarg nieograniczony
<214.000 €ZałącznikTeresa Brzezińska2020-08-25 12:45
4857IA1/D/20/26/DM
Dostawa mebli biurowych
2020-08-12
przetarg nieograniczony
< 214.000 €ZałącznikMonika Węgrzyn2020-08-24 09:38
4841IA1/B/20/42/TB
Renowacja stolarki okiennej
2020-08-05
przetarg nieograniczony
< 5.350.000 €ZałącznikTeresa Brzezińska2020-08-20 15:02
4856IA1/D/20/74/MW

Dostawa maszyn do obróbki metalu

UWAGA! Zmiana terminu skadania i otwarcia ofert na 19.08.2020 r.

2020-08-19
przetarg nieograniczony
< 214.000 €ZałącznikMonika Węgrzyn2020-08-19 12:10
4861IA1/D/20/64/DM
Dostawa interrogatora z czujnikami przemieszczenia
2020-08-19
przetarg nieograniczony
< 214.000 €ZałącznikMonika Węgrzyn2020-08-19 11:05
4847IA1/B/20/54/EK
Wykonanie zadaszenia tarasu zewnętrznego górnego w budynku Wydziału Architektury przy ul. Akademickiej 7
2020-08-17
przetarg nieograniczony
< 5.350.000 €ZałącznikEwa Syta-Kuźniewicz2020-08-17 10:34
4844IA1/D/20/75/KK
Dostawa kontrolera systemu modułowego PXI
2020-07-31
przetarg nieograniczony
< 214.000 €ZałącznikKatarzyna Kurkiewicz-Hano2020-08-13 07:45
4834IA1/D/20/44/DM
Dostawa systemu detekcji wodoru wraz z osprzętem
2020-08-12
przetarg nieograniczony
≥ 214.000 €ZałącznikDorota Markiewicz-Kukiełka2020-08-12 14:29
4854IA1/D/20/61/EK
Dostawa pompy do impaktora Dekati
2020-08-11
przetarg nieograniczony
< 214.000 €ZałącznikEwa Syta-Kuźniewicz2020-08-12 09:31
4837IA1/B/20/44/HP
Remont elewacji budynku w Katowicach przy ul. Krasińskiego 8
2020-07-30
przetarg nieograniczony
< 5.350.000 €ZałącznikHanna Pluskiewicz2020-08-10 12:20
4846IA1/D/20/63/KK
Dostawa foteli biurowych
2020-08-04
przetarg nieograniczony
< 214.000 €ZałącznikKatarzyna Kurkiewicz-Hano2020-08-07 13:00
4835IA1/D/20/45/DM
Dostawa i montaż dygestoriów chemicznych UWAGA! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.
2020-07-30
przetarg nieograniczony
< 214.000 €ZałącznikDorota Markiewicz-Kukiełka2020-08-06 11:45
4843IA1/U/20/42/NC
Przeprowadzenie międzynarodowych badań ankietowych z wybranych dyscyplin nauk społecznych i technicznych on-line w 18 wybranych krajach na próbie pracowników przemysłowych
2020-07-30
przetarg nieograniczony
< 214.000 €ZałącznikEwa Ochman2020-08-05 10:50
4840IA1/B/20/43/HP
Wymiana zadaszenia nad wejściem na Wydział Matematyki Stosowanej oraz naprawa schodów w budynku przy ul. Kaszubskiej 23 w Gliwicach
2020-08-04
przetarg nieograniczony
< 5.350.000 €ZałącznikHanna Pluskiewicz2020-08-04 11:13
4828IA1/B/20/47/TB
Remont pomieszczeń dla Katedry Informatyki Przemysłowej w budynku przy ul. Krasińskiego 8
2020-07-23
przetarg nieograniczony
< 5.350.000 €ZałącznikAgata Lipska2020-07-29 14:13
4826IA1/B/20/39/MW
Remont klatki schodowej bocznej Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki
2020-07-17
przetarg nieograniczony
< 5.350.000 €ZałącznikAgata Lipska2020-07-29 10:07
4808IA1/D/20/46/NC
Dostawa zasilacza bipolarnego z możliwością pracy w trybie wzmacniacza
2020-07-06
przetarg nieograniczony
≥ 214.000 € ZałącznikAgata Lipska2020-07-27 14:30
4787IA1/D/20/37/EO
Dostawa inteligentnego analizatora sieci elektrycznej z interfejsem komunikacyjnym
2020-06-05
przetarg nieograniczony
≥ 214.000 €ZałącznikEwa Ochman2020-07-27 10:24
4824IA1/B/20/40/NC
Remont pomieszczeń nr 408 i 503 mieszczących się w budynku Biblioteki Głównej przy ul. Kaszubskiej 23 w Gliwicach (część Wydziału Matematyki Stosowanej)
2020-07-15
przetarg nieograniczony
< 5.350.000 €ZałącznikNatalia Ćwik2020-07-22 12:33
4829IA1/D/20/49/MW
Dostawa i montaż rolet wewnętrznych
2020-07-14
przetarg nieograniczony
< 214.000 €ZałącznikMonika Węgrzyn2020-07-17 14:01
4833IA1/D/20/50/KK
Dostawa kontrolera systemu modułowego PXI
2020-07-17
przetarg nieograniczony
< 214.000 €ZałącznikKatarzyna Kurkiewicz-Hano2020-07-17 13:08
4820IA1/B/20/45/EK
Remont pomieszczeń mieszczących się w budynku Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej przy ul. Akademickiej 2A w Gliwicach
2020-07-07
przetarg nieograniczony
< 5.350.000 €ZałącznikEwa Syta-Kuźniewicz2020-07-16 10:33
4825IA1/D/20/52/TB
Dostawa sprężarki tłokowej bezolejowej
2020-07-13
przetarg nieograniczony
<214.000 €ZałącznikTeresa Brzezińska2020-07-15 15:01
4832IA1/B/20/21/MW
Remont pokoi, przedpokoi, łazienek i pomieszczeń piwnicy oraz malowanie pokoi, przedpokoi i łazienek w Domu Studenckim BABILON
2020-06-01
przetarg nieograniczony
< 5.350.000 €ZałącznikMonika Węgrzyn2020-07-08 13:31
4817IA1/D/20/47/KK
Dostawa mebli biurowych
2020-06-26
przetarg nieograniczony
< 214.000 €ZałącznikKatarzyna Kurkiewicz-Hano2020-07-07 14:29
4816IA1/D/20/43/KK
Dostawa stelaża do systemu XPS (nośnik PTS standard) wraz z zestawem, dedykowany do analizatora EA15
2020-06-24
przetarg nieograniczony
< 214.000 €ZałącznikKatarzyna Kurkiewicz-Hano2020-07-07 09:34
4812IA1/B/20/34/EK
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Wydziału Inżynierii Materiałowej w Katowicach
2020-06-19
przetarg nieograniczony
< 5.350.000 €ZałącznikEwa Syta-Kuźniewicz2020-07-07 08:19
4811IA1/B/20/36/HP
Roboty remontowe w części A i B DS. Karlik
2020-06-19
przetarg nieograniczony
< 5.350.000 €ZałącznikEwa Ochman2020-07-06 10:07
4791IA1/B/20/23/EO
Wymiana okien drewnianych na PCV w budynku Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki przy ul. Konarskiego 22 w Gliwicach
2020-05-29
przetarg nieograniczony
< 5.350.000 €ZałącznikEwa Ochman2020-07-06 10:04
4813IA1/B/20/32/EK
Malowanie korytarzy na IV i V piętrze oraz klatki schodowej w budynku Biblioteki Politechniki Śląskiej (część Wydziału Matematyki Stosowanej)
2020-06-25
przetarg nieograniczony
< 5.350.000 €ZałącznikEwa Syta-Kuźniewicz2020-07-06 07:11
4814IA1/D/20/21/DM
Dostawa mebli biurowych
2020-06-16
przetarg nieograniczony
< 214.000 €ZałącznikDorota Markiewicz-Kukiełka2020-07-01 12:26
4802IA1/D/20/33/MW
Zestaw panelowy "Sensoryka systemów pojazdowych"
2020-06-29
przetarg nieograniczony
≥ 214.000 €ZałącznikMonika Węgrzyn2020-07-01 11:48
4810IA1/B/20/35/MW
Renowacja pokrycia dachowego w budynku przybudówki Biblioteki Politechniki Śląskiej
2020-06-18
przetarg nieograniczony
< 5.350.000 €ZałącznikMonika Węgrzyn2020-06-30 11:59
4806IA1/B/20/29/EO
Remont fragmentu elewacji wraz z wymianą blacharki na gzymsach w budynku przy ul. Konarskiego 22 etap II
2020-06-16
przetarg nieograniczony
<5.350.000€ZałącznikEwa Ochman2020-06-29 12:29
1 - 100 Następny