Logo Strona Główna   Pomoc    Przejdź w górę do witryny administracja.polsl.pl
Ikona
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Procedury
 
 
 
Wybierz widok
Dostawy
Procedury Centrum Komputerowego
Roboty budowlane
Usługi
Wszystkie elementy
   Zamówienia
   o wartości
   nieprzekraczającej
   30.000 euro
   na dostawy,
   usługi,
   roboty budowlane

   Zamówienia
   z dziedziny nauki

   Zamówienia
   na usługi
   społeczne
   i inne
   szczególne usługi

   Dialog techniczny
 
 
   
  
Widok: 
Przedmiot postępowaniaFiltrProcedura przetargowaFiltr
Sortuj według załącznikówUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
IA1/D/20/21/DMNowy
Dostawa mebli biurowych
2020-06-16
przetarg nieograniczony
< 214.000 €Załącznik
IA1/B/20/36/HP
Roboty remontowe w części A i B DS. Karlik
2020-06-19
przetarg nieograniczony
< 5.350.000 €Załącznik
IA1/U/20/36/TB
Ubezpieczenia mienia, sprzętu elektronicznego, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne

UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA 16.06.2020 r.
2020-06-16
przetarg nieograniczony
< 214.000 €Załącznik
IA1/B/20/34/EK
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Wydziału Inżynierii Materiałowej w Katowicach
2020-06-19
przetarg nieograniczony
< 5.350.000 €Załącznik
IA1/D/20/37/EO
Dostawa inteligentnego analizatora sieci elektrycznej z interfejsem komunikacyjnym
2020-06-05
przetarg nieograniczony
≥ 214.000 €Załącznik
IA1/B/20/32/EKNowy
Malowanie korytarzy na IV i V piętrze oraz klatki schodowej w budynku Biblioteki Politechniki Śląskiej (część Wydziału Matematyki Stosowanej)
2020-06-25
przetarg nieograniczony
< 5.350.000 €Załącznik
IA1/D/20/40/DM
Dostawa dwóch samolotów szkolnych wraz z podstawowym sprzętem obsługowym dla Akademickiego Ośrodka Szkolenia Lotniczego Politechniki Śląskiej
2020-06-22
przetarg nieograniczony
≥ 214.000 €Załącznik
IA1/D/20/41/EK
Sukcesywna dostawa części i akcesoriów komputerowych dla Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki
2020-06-05
przetarg nieograniczony
< 214.000 €Załącznik
IA1/B/20/22/NC
Modernizacja dziedzińca pomiędzy budynkami A,B,C Politechniki Śląskiej w Gliwicach przy ul. Konarskiego 22 – etap I
2020-05-28
przetarg nieograniczony
< 5.350.000 €Załącznik
IA1/D/20/36/EK
Dostawa z montażem urządzeń klimatyzacyjnych
2020-06-04
przetarg nieograniczony
< 214.000 €Załącznik
IA1/B/20/35/MW
Renowacja pokrycia dachowego w budynku przybudówki Biblioteki Politechniki Śląskiej
2020-06-18
przetarg nieograniczony
< 5.350.000 €Załącznik
IA1/B/20/27/AL
Modernizacja auli „A” wraz z zapleczem w budynku Centrum Edukacyjno-Kongresowego przy ul. Konarskiego 18 B w Gliwicach
2020-06-03
przetarg nieograniczony
< 5.350.000 €Załącznik
IA1/D/20/39/MW
Dostawa maszyn do obróbki metalu
2020-06-15
przetarg nieograniczony
< 214.000 €Załącznik
IA1/D/20/46/NC
Dostawa zasilacza bipolarnego z możliwością pracy w trybie wzmacniacza
2020-07-06
przetarg nieograniczony
≥ 214.000 € Załącznik
IA1/B/20/28/HP
Termomodernizacja Domu Studenckiego „Ondraszek” wraz z robotami towarzyszącymi
2020-06-01
przetarg nieograniczony
< 5.350.000 €Załącznik
IA1/B/20/21/MW
Remont pokoi, przedpokoi, łazienek i pomieszczeń piwnicy oraz malowanie pokoi, przedpokoi i łazienek w Domu Studenckim BABILON
2020-06-01
przetarg nieograniczony
< 5.350.000 €Załącznik
IA1/D/20/38/TB
Dostawa komory UV do obserwacji płytek do TLC
2020-05-29
przetarg nieograniczony
< 214.000 €Załącznik
IA1/B/20/23/EO
Wymiana okien drewnianych na PCV w budynku Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki przy ul. Konarskiego 22 w Gliwicach
2020-05-29
przetarg nieograniczony
< 5.350.000 €Załącznik
IA1/D/20/34/AL
Dostawa dygestoriów laboratoryjnych UWAGA! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na 20.05.2020 r.
2020-05-20
przetarg nieograniczony
< 214.000 €Załącznik
IA1/B/20/19/EO
Remont Domu Studenckiego „Ondraszek” w Gliwicach przy ul. Kujawskiej 2
2020-05-19
przetarg nieograniczony
<5.350.000€Załącznik
IA1/D/20/29/EO
Sukcesywna dostawa sprzętu komputerowego
2020-06-08
przetarg nieograniczony
≥ 214.000 €Załącznik
IA1/D/20/42/EO
Wynajem statków powietrznych na potrzeby praktycznego szkolenia lotniczego w AOSL POLSL
2020-06-09
przetarg nieograniczony
< 214.000 €Załącznik
IA1/B/20/29/EO
Remont fragmentu elewacji wraz z wymianą blacharki na gzymsach w budynku przy ul. Konarskiego 22 etap II
2020-06-16
przetarg nieograniczony
<5.350.000€Załącznik
IA1/D/20/30/NC
Dostawa sprzętu komputerowego
2020-05-25
przetarg nieograniczony
≥ 214.000 € Załącznik
IA1/B/20/18/EK
Remont sanitariatów na III piętrze w budynku Biblioteki Politechniki Śląskiej przy ul. Kaszubskiej 23 w Gliwicach
2020-05-28
przetarg nieograniczony
< 5.350.000 €Załącznik
IA1/B/20/25/NC
Remont rozdzielni piętrowych w budynku przy ul. Krzywoustego 6 w Gliwicach
2020-06-15
przetarg nieograniczony
< 5.350.000 €Załącznik
IA1/B/20/26/DM
Generalny remont pomieszczeń Domu Studenckiego „BARBARA” w Gliwicach przy ul. Marii-Curie Skłodowskiej 7
2020-05-27
przetarg nieograniczony
< 5.350.000 €Załącznik
IA1/B/20/13/HP
Remont laboratorium dydaktycznego nr 171 w budynku „Szarej Chemii” przy ul. M. Strzody 5-7 w Gliwicach
2020-05-08
przetarg nieograniczony
< 5.350.000 €Załącznik
IA1/D/20/33/MW
Zestaw panelowy "Sensoryka systemów pojazdowych"
2020-06-29
przetarg nieograniczony
≥ 214.000 €Załącznik
IA1/U/20/35/HP
Sukcesywne świadczenie usług ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dla studentów Politechniki Śląskiej w ramach projektu „Opracowanie programu kształcenia i realizacja studiów dualnych na kierunku praktycznym Transport Kolejowy”
2020-05-21
przetarg nieograniczony
< 214.000 €Załącznik
IA1/B/20/20/AL
Remont rozdzielnic piętrowych (kolejny etap) w Budynku przy ul. Krzywoustego 4
2020-06-09
przetarg nieograniczony
< 5.350.000 €Załącznik
IA1/B/20/24/EK
Wykonanie zmodernizowanej i rozbudowanej instalacji mechanicznej wentylacji w zakresie odciągów z dygestoriów oraz szaf na odczynniki w laboratorium 109 w budynku przy ul. Strzody 9
2020-06-10
przetarg nieograniczony
< 5.350.000 €Załącznik
IA1/B/20/8/TB
Przebudowa Hali H1 położonej w budynku "Nowej Chemii" Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej przy ul. Krzywoustego 4 w Gliwicach
2020-04-20
przetarg nieograniczony
< 5.350.000 € Załącznik
IA1/B/20/14/TB
Remont pomieszczeń należących do Wydziału Budownictwa
2020-05-06
przetarg nieograniczony
< 5.350.000 €Załącznik
IA1/B/20/16/AL
Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej obiektów Politechniki Śląskiej przy ul. Towarowej 5-7 w Gliwicach
2020-05-18
przetarg nieograniczony
< 5.350.000 €Załącznik
IA1/D/20/35/EO
Dostawa analizatora dźwięku i drgań klasy 1 wraz z wyposażeniem
2020-05-15
przetarg nieograniczony
< 214.000 €Załącznik
IA1/D/20/20/NC
Dostawa zasilacza bipolarnego z możliwością pracy w trybie wzmacniacza oraz wymuszalnika prądowego
2020-05-07
przetarg nieograniczony
≥ 214.000 € Załącznik
IA1/D/20/27/AL
Dostawa mebli dla Domu Studenckiego „STRZECHA”
2020-04-28
przetarg nieograniczony
< 214.000 €Załącznik
IA1/B/20/17/MW
Remont wejścia głównego wraz z korytarzem na I piętrze w budynku Instytutu Badań nad Edukacją i Komunikacją w Gliwicach przy ul. Hutniczej 9-9A
2020-04-27
przetarg nieograniczony
< 5.350.000 €Załącznik
IA1/D/20/14/AL
Dostawa z montażem urządzeń klimatyzacyjnych
2020-04-28
przetarg nieograniczony
< 214.000 €Załącznik
IA1/D/20/32/MW
Dostawa mebli dla przestrzeni studenckich
2020-04-29
przetarg nieograniczony
< 214.000 €Załącznik
IA1/D/20/24/KK
Dostawa spektrofotometrów VIS
2020-04-23
przetarg nieograniczony
< 214.000 €Załącznik
IA1/B/20/11/KK
Remont laboratorium dydaktycznego nr 305 w budynku „Nowej Chemii” przy ul. Krzywoustego 4 w Gliwicach.

UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT ORAZ WNIESIENIA WADIUM NA 15.04.2020 r.
2020-04-15
przetarg nieograniczony
< 5.350.000 € Załącznik
IA1/B/20/15/NC
Modernizacja dziedzińca pomiędzy budynkami A,B,C Politechniki Śląskiej w Gliwicach przy ul. Konarskiego 22 – etap I
2020-04-22
przetarg nieograniczony
< 5.350.000 €Załącznik
IA1/B/20/10/HP
Wykonanie monitoringu budynków przynależących do osiedla studenckiego
2020-04-08
przetarg nieograniczony
< 5.350.000 €Załącznik
IA1/D/20/25/TB
Sukcesywna dostawa części komputerowych dla Politechniki Śląskiej
2020-04-20
przetarg nieograniczony
< 214.000 €Załącznik
IA1/B/20/12/HP
Zagospodarowanie terenów części osiedla studenckiego pomiędzy DS Ondraszek i DS Karolinka Politechniki Śląskiej przy ul. Kujawskiej w Gliwicach
2020-03-27
przetarg nieograniczony
< 5.350.000 €Załącznik
IA1/D/20/19/EO
Dostawa inteligentnego analizatora sieci elektrycznej z interfejsem komunikacyjnym
2020-04-17
przetarg nieograniczony
≥ 214.000 € Załącznik
IA1/B/20/7/AL
Kompleksowa rewitalizacja podwórza wokół kompleksu budynków przy ul. Krasińskiego 8 w Katowicach
2020-03-20
przetarg nieograniczony
< 5.350.000 €Załącznik
IA1/U/20/33/NC
Utrzymanie terenów Politechniki Śląskiej położonych w Gliwicach
2020-04-08
przetarg nieograniczony
< 214.000 €Załącznik
IA1/D/20/18/TB
Dostawa pH-metru i biurety cyfrowej
2020-03-18
przetarg nieograniczony
<214.000 €Załącznik
IA1/D/20/31/EK
Dostawa zestawu analizatorów sprzężonych
2020-04-15
przetarg nieograniczony
< 214.000 €Załącznik
IA1/U/20/31/EK
Usługi porządkowe w Ośrodku Wypoczynkowym „Topola” Politechniki Śląskiej w Jastrzębiej Górze
2020-03-30
przetarg nieograniczony
< 214.000 €Załącznik
IA1/B/20/6/EO
Budowa Śląskiego Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu „Assist Med Sport Silesia” wraz z budową Auli wykładowej pomiędzy budynkiem głównym Wydziału Inżynierii Biomedycznej a nowym budynkiem Śląskiego Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu
2020-03-11
przetarg nieograniczony
≥5.350.000€Załącznik
IA1/U/20/26/EO
Kompleksowa usługa serwisowa dla stanowiska badawczego dedykowanego do identyfikacji strukturalnej nanomateriałów wykorzystującego zjawisko rozpraszania elastycznego elektronów o wysokiej energii
2020-04-02
przetarg nieograniczony
< 214.000 €Załącznik
OZ/U/19/107/EO
Usługa informatyczna Zintegrowanego Systemu Informatycznego.

UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT ORAZ WNIESIENIA WADIUM NA 27.03.2020 r.
2020-03-27
negocjacje z ogłoszeniem
≥ 221.000 €Załącznik
IA1/U/20/12/HP
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji domu studenckiego SOLARIS przy ul. Kochanowskiego 37 w Gliwicach
2020-03-17
przetarg nieograniczony
< 214.000 €Załącznik
IA1/D/20/16/EK
Sukcesywna dostawa licencji firmy Microsoft w ramach programu licencyjnego Microsoft Products and Services Agreement o numerze 4100021400 (Master Agreement) z dnia 22.09.2015r.
2020-03-12
przetarg nieograniczony
< 214.000 €Załącznik
IA1/U/20/17/NC
Utrzymanie terenów Politechniki Śląskiej położonych w Gliwicach
2020-03-13
przetarg nieograniczony
< 214.000 €Załącznik
IA1/U/20/15/AL
Świadczenie usług transportowych na potrzeby wycieczek dla pracowników i emerytów Politechniki Śląskiej Uwaga! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
2020-03-09
przetarg nieograniczony
< 214.000 €Załącznik
OZ/D/19/164/EO
Sprzedaż energii elektrycznej do obiektów Politechniki Śląskiej w latach 2020 – 2022

UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT ORAZ WNIESIENIA WADIUM NA 20.02.2020 r.
2020-02-20
przetarg nieograniczony
≥214.000€Załącznik
IA1/B/20/2/TB
Termomodernizacja budynku Polimerów Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej przy ul. Ks. M. Strzody 7A w Gliwicach wraz z robotami towarzyszącymi
2019-02-12
przetarg nieograniczony
<5.350.000 €Załącznik
IA1/B/20/9/NC
Modernizacja dziedzińca pomiędzy budynkami A,B,C Politechniki Śląskiej w Gliwicach przy ul. Konarskiego 22 – etap I
2020-03-11
przetarg nieograniczony
< 5.350.000 €Załącznik
IA1/D/20/3/AL
Dostawa spektrometru desorpcji termicznej z programowalnym zasilaczem prądowym grzania próbki i oprogramowaniem TDS/TPD
2020-03-13
przetarg nieograniczony
< 214.000 €Załącznik
IA1/D/20/6/KK
Dostawa z montażem urządzeń klimatyzacyjnych
2020-02-21
przetarg nieograniczony
< 214.000 €Załącznik
IA1/D/20/22/AL
Dostawa spawarki światłowodowej wraz z kompatybilną przycinarką
2020-02-26
przetarg nieograniczony
<214.000 €Załącznik
IA1/D/20/8/KK
Dostawa mebli biurowych
2020-02-24
przetarg nieograniczony
< 214.000 €Załącznik
IA1/U/20/10/EK
Obsługa portierni budynku Centrum Edukacyjno-Kongresowego Politechniki Śląskiej
2020-02-26
przetarg nieograniczony
< 214.000 €Załącznik
IA1/D/20/5/TB
Dostawa analizatora widma optycznego
2020-02-13
przetarg nieograniczony
<214.000 €Załącznik
IA1/B/20/3/AL
Remont laboratorium dydaktycznego nr 04 i 211 w budynku „Czerwonej Chemii” przy ul. M. Strzody 9 w Gliwicach
2020-02-12
przetarg nieograniczony
< 5.350.000 €Załącznik
IA1/D/20/12/EK
Dostarczenie zestawu stanowisk do wykonywania ćwiczeń laboratoryjnych z zakresu automatyki i energooszczędnej eksploatacji systemów technicznego wyposażenia budynków
2020-02-21
przetarg nieograniczony
< 214.000 €Załącznik
IA1/D/20/11/NC
Dostawa pipet serologicznych i szalek Petriego
2020-02-12
przetarg nieograniczony
< 214.000 €Załącznik
IA1/D/20/13/KK
Dostawa mebli biurowych
2020-02-17
przetarg nieograniczony
  <214.000 €Załącznik
IA1/U/20/11/HP
Świadczenie usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) osób korzystających z lodowiska „TAFLA” Ośrodka Sportu Politechniki Śląskiej
2020-02-18
przetarg nieograniczony
< 214.000 €Załącznik
IA1/B/20/1/HP
Termomodernizacja Domu Studenckiego STRZECHA przy ul. Kujawskiej 4 w Gliwicach wraz z robotami towarzyszącymi UWAGA! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na 05.02.2020
2020-02-05
przetarg nieograniczony
< 5.350.000 €Załącznik
IA1/D/20/17/NC
Wykonanie zabudowy targowej – infrastruktura dla wystawców z kategorii przedsiębiorczość na Inżynierskich Targach Pracy i Przedsiębiorczości w dniu 02.03.2020r.
2020-02-18
przetarg nieograniczony
< 214.000 €Załącznik
IA1/D/20/15/NC
Zabudowa targowa na Inżynierskie Targi Pracy i Przedsiębiorczości w dniu 02.03.2020r.
2020-02-18
przetarg nieograniczony
< 214.000 €Załącznik
IA1/B/20/4/NC
Modernizacja dziedzińca pomiędzy budynkami A,B,C Politechniki Śląskiej w Gliwicach przy ul. Konarskiego 22 – etap I
2020-02-12
przetarg nieograniczony
< 5.350.000 €Załącznik
IA1/D/20/9/EK
Dostawa mebli biurowych
2020-02-11
przetarg nieograniczony
< 214.000 € Załącznik
IA1/D/20/10/EK
Dostawa z montażem systemu klimatyzacji
2020-01-30
przetarg nieograniczony
< 214.000 €Załącznik
IA1/D/20/2/AL
Dostawa spektrometru z akcesoriami do analizy widm promieniowania świetlnego dostosowanego do badania naturalnego promieniowania solarnego
2020-02-05
przetarg nieograniczony
< 214.000 €Załącznik
IA1/D/20/1/NC
Wyposażenie laboratorium badań i analiz warunków pracy zawodów przemysłowych w narzędzia diagnostyczne, testy psychologiczne i komputerowe testy specjalistyczne do badania potencjału kadr
2020-01-29
przetarg nieograniczony
< 214.000 €Załącznik
OZ/U/19/145/TB
Obsługa portierni budynku Centrum Nowych Technologii Politechniki Śląskiej
2020-01-22
przetarg nieograniczony
<214.000 €Załącznik
OZ/D/19/136/AL
Dostawa z montażem urządzeń klimatyzacyjnych
2019-12-30
przetarg nieograniczony
< 221.000 €Załącznik
OZ/B/19/77/AL
Ocieplenie ścian budynku C w Gliwicach przy ul. Towarowej 7 wraz z niwelacją skarpy i zaizolowaniem ścian
2019-12-18
przetarg nieograniczony
< 5.548.000 €Załącznik
OZ/B/19/79/NC
Modernizacja dziedzińca pomiędzy budynkami A,B,C Politechniki Śląskiej w Gliwicach przy ul. Konarskiego 22 – etap I
2020-01-07
Przetarg nieograniczony
< 5.548.000 €Załącznik
OZ/D/19/159/EO
Zakup i dostawa benzyny bezołowiowej Pb-95 dla Akademickiego Ośrodka Lotniczego Politechniki Śląskiej wraz z usługą tankowania
2019-12-19
przetarg nieograniczony
<221.000€Załącznik
OZ/B/19/73/AL
Modernizacja instalacji próżni w budynku w Gliwicach przy ul. Krzywoustego 4
2019-12-17
przetarg nieograniczony
< 5.548.000 €Załącznik
OZ/D/19/151/NC
Sukcesywna dostawa środków czystości, środków higieny osobistej oraz artykułów gospodarstwa domowego dla Politechniki Śląskiej
2019-12-05
przetarg nieograniczony
< 221.000 €Załącznik
OZ/D/19/148/AC
Sukcesywna dostawa materiałów biurowych dla Politechniki Śląskiej
2019-11-21
przetarg nieograniczony
< 221.000 €Załącznik
OZ/U/19/138/TB
Usługa w zakresie wywozu i zagospodarowania odpadów stałych z obiektów Politechniki Śląskiej na terenie Gliwic i Katowic
2019-12-03
przetarg nieograniczony
<221.000 €Załącznik
RJU1/1645/W/2019
Budowa (modernizacja) przyłącza światłowodowego w relacji: pomieszczenie 3A parter ul. Będzińska 39, Uniwersytet Śląski w Sosnowcu – pomieszczenie Przewiązka 1 ul. Będzińska 60, Uniwersytet Śląski w Sosnowcu.
2019-12-23
art. 4 ust. 10 PZP
Załącznik
OZ/U/19/137/HP
Sukcesywne świadczenie usług ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dla studentów Politechniki Śląskiej w ramach projektu „Modyfikacja studiów dualnych I stopnia na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej”
2019-12-17
przetarg nieograniczony
< 221.000 €Załącznik
OZ/D/19/149/EK
Dostawa przenośnego, trójfazowego analizatora mocy z wizualizacją przebiegów oraz analizą harmonicznych
2019-12-13
przetarg nieograniczony
≥ 221.000 € Załącznik
OZ/D/19/122/NC
Dostawa rolet
2019-11-27
przetarg nieograniczony
< 221.000 €Załącznik
RJU1/1632/W/2019
Dostawa karty protekcyjnej OPPM dla posiadanego przez Zamawiającego systemu DWDM ADVA FSP 3000
2019-12-20
art. 4 ust. 10 PZP
Załącznik
OZ/U/19/121/EO
Sprzątanie obiektów Politechniki Śląskiej w Katowicach
2019-11-28
przetarg nieograniczony
≥ 221.000 €Załącznik
OZ/D/19/153/NC
Dostawa kserokopiarki
2019-12-06
Przetarg nieograniczony
< 221.000 €Załącznik
OZ/U/19/140/HP
Sukcesywne świadczenie usług ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej dla studentów/ praktykantów specjalności mechanika i eksploatacja lotnicza
2019-12-10
przetarg nieograniczony
< 221.000 €Załącznik
OZ/D/19/126/TB
Dostawa mebli do Biura Obsługi Studentów Wydziału Organizacji i Zarządzania
2019-11-29
przetarg nieograniczony
<221.000 €Załącznik
1 - 100 Następny