Logo Strona Główna   Pomoc    Przejdź w górę do witryny administracja.polsl.pl
Ikona
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Procedury
 
 
 
Wybierz widok
Dostawy
Procedury Centrum Komputerowego
Roboty budowlane
Usługi
Wszystkie elementy
   Zamówienia
   o wartości
   nieprzekraczającej
   30.000 euro
   na dostawy,
   usługi,
   roboty budowlane

   Zamówienia
   z dziedziny nauki

   Zamówienia
   na usługi
   społeczne
   i inne
   szczególne usługi
 
 
   
  
Widok: 
Przedmiot postępowaniaFiltrProcedura przetargowaFiltr
Sortuj według załącznikówUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
OZ/D/18/77/TB
Dostawa radiometrycznych kamer termowizyjnych
2018-11-13
przetarg nieograniczony
<211.000 €Załącznik
OZ/D/18/84/EKNowy
Dostawa próżniowej pompy olejowej
2018-11-27
przetarg nieograniczony
< 221.000 €Załącznik
OZ/D/18/82/EKNowy
Dostawa suszarki laboratoryjnej z naturalną konwekcją
2018-11-22
przetarg nieograniczony
< 221.000 €Załącznik
OZ/U/18/58/EK
Sprzątanie wewnętrzne oraz utrzymanie terenów zewnętrznych Centrum Kultury Studenckiej „Mrowisko”
2018-11-14
przetarg nieograniczony
< 221.000 €Załącznik
OZ/B/18/67/HP
Remont pomieszczenia referatu pocztowego w budynku Wydziału Górnictwa i Geologii
2018-11-05
przetarg nieograniczony
< 5.548.000 €Załącznik
OZ/B/18/71/EK
Zaprojektowanie, dostawa i posadowienie hali systemowej z przeznaczeniem na hangar lotniczy Akademickiego Ośrodka Szkolenia Lotniczego
2018-11-13
przetarg nieograniczony
< 5.548.000 €Załącznik
OZ/D/18/76/TB
Dostawa systemu do badania dyfuzji transdermalnej

(UWAGA! zmiana terminu składania i otwarcia ofert na 21.11.2018 r)
2018-11-21
przetarg nieograniczony
 <221.000 €Załącznik
OZ/D/18/56/NC
Instalacja pilotowa nanofiltracji-odwróconej osmozy-elektrodializy do badań odsalania wody kopalnianej
2018-10-16
przetarg nieograniczony
≥221.000€ Załącznik
OZ/U/18/59/TB
Wykonanie prac badawczo-rozwojowych w różnych dziedzinach w celu opracowania urządzenia łączącego w sobie możliwości diagnostyczne, rehabilitacyjne i terapeutyczne
2018-11-19
przetarg nieograniczony
<221.000 €Załącznik
OZ/B/18/72/HP
Modernizacja pomieszczenia dla potrzeb Laboratorium Spalania Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej przy ul. Towarowej 5 w Gliwicach
2018-11-26
przetarg nieograniczony
< 5.548.000 €Załącznik
OZ/D/18/70/TB
Dostawa suszarki laboratoryjnej

UWAGA! zmiana terminu składania i otwarcia ofert na 05.11.2018 r
2018-11-05
przetarg nieograniczony
<221.000 €Załącznik
OZ/B/18/70/HP
Remont budynku oraz przebudowa elewacji zewnętrznej hali warsztatowej przy ul. Towarowej 5 w Gliwicach
2018-11-09
przetarg nieograniczony
< 5.548.000 €Załącznik
OZ/B/18/66/EK
Remont pomieszczeń w Budynku Głównym CKI w Rybniku
2018-11-08
przetarg nieograniczony
< 5.548.000 €Załącznik
OZ/B/18/69/NC
Remont piwnic wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej w budynku Klubu Pracowników Politechniki Śląskiej
2018-11-09
przetarg nieograniczony
< 5.548.000 €Załącznik
OZ/B/18/68/TB
Termomodernizacja Domu Studenckiego Politechniki Śląskiej "Karlik" przy ul. Kujawskiej 10 w Gliwicach wraz z robotami towarzyszącymi
2018-11-09
przetarg nieograniczony
<5.548.000 €Załącznik
OZ/B/18/61/DM
Remont dachu i tarasu oraz naprawa kominów wentylacyjnych i poprawa spadków Wydziału Architektury
2018-10-19
przetarg nieograniczony
< 5.548.000 €Załącznik
OZ/D/18/79/DM
Dostawa stołu optycznego
2018-10-31
przetarg nieograniczony
< 221.000 €Załącznik
OZ/D/18/61/EO
Dostawa mebli dla Wydziału Architektury
2018-11-06
przetarg nieograniczony
≥221.000€Załącznik
OZ/D/18/78/DM
Dostawa rejestratorów danych, osprzętu elektronicznego i elektrycznego do celów realizacji prac przedwdrożeniowych w ramach projektu Inkubator Innowacyjności Plus
2018-11-06
przetarg nieograniczony
< 221.000 €Załącznik
OZ/D/18/68/EK
Sukcesywna dostawa sprzętu komputerowego
2018-11-21
przetarg nieograniczony
≥ 221.000 € Załącznik
OZ/D/18/66/DM
Dostawa termomiksera/inkubatora z osprzętem do przygotowywania nanodyspersji
2018-10-26
przetarg nieograniczony
< 221.000 € Załącznik
OZ/B/18/65/EO
Remont nawierzchni przy Budynku Głównym
2018-10-31
przetarg nieograniczony
<5.548.000€Załącznik
OZ/D/18/72/EK
Dostawa próżniomierza wielozakresowego
2018-10-30
przetarg nieograniczony
< 221.000 €Załącznik
OZ/U/18/53/HP012bfa0d-ca65-4e18-a3af-167a868fdf54
e-Politechnika Śląska – utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej w Gliwicach
2018-12-03
przetarg nieograniczony
≥ 221.000 €Załącznik
OZ/B/18/60/HP
Modernizacja i przebudowa instalacji wentylacji nawiewnej i odciągów miejscowych
2018-10-11
przetarg nieograniczony
< 5.548.000 €Załącznik
OZ/D/18/71/DM
Dostawa zestawu do chromatografii cieczowej GPC/SEC w układzie polarnym wraz z oprogramowaniem
2018-10-24
przetarg nieograniczony
< 221.000 €Załącznik
OZ/D/18/69/TB
Dostawa laboratoryjnych przyrządów wielofunkcyjnych do pomiarów pH, redox, przewodności, zasolenia i temperatury
2018-10-19
przetarg nieograniczony
< 221.000 €Załącznik
OZ/U/18/46/HP
Sukcesywne świadczenie usług ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), kosztów leczenia (KL) wraz z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej (OC) UWAGA! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na 16.10.2018 r.
2018-10-16
przetarg nieograniczony
< 221.000 €Załącznik
OZ/U/18/31/EK
Sukcesywne świadczenie usług: rezerwacji, zakupu i dostawy biletów lotniczych na przewozy pasażerskie na trasach międzynarodowych i krajowych w ramach podróży pracowników, doktorantów i studentów oraz osób wskazanych przez Politechnikę Śląską
2018-08-09
przetarg nieograniczony
≥ 221.000 € Załącznik
OZ/D/18/58/DM
Dostawa wielofunkcyjnego sonochemicznego reaktora mikrofalowego
2018-09-24
przetarg nieograniczony
< 221.000€ Załącznik
RJP2/1217/W/2018
Świadczenie usługi wsparcia technicznego dla macierzy dyskowej AMS2300 w okresie 12 miesięcy.
2018-09-28
art. 4 ust 8 PZP
< 30.000 € Załącznik
RJP2/1209/W/2018
Przedłużenie świadczenia usługi wsparcia technicznego producenta dla urządzeń sieciowych Juniper MX104 na okres 12 miesięcy.
2018-09-24
art. 4 ust 10 PZP
Załącznik