Logo Strona Główna   Pomoc    Przejdź w górę do witryny administracja.polsl.pl
Ikona
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Procedury
 
 
 
Wybierz widok
Dostawy
Procedury Centrum Komputerowego
Roboty budowlane
Usługi
Wszystkie elementy
   Zamówienia
   o wartości
   nieprzekraczającej
   30.000 euro
   na dostawy,
   usługi,
   roboty budowlane

   Zamówienia
   z dziedziny nauki

   Zamówienia
   na usługi
   społeczne
   i inne
   szczególne usługi
 
 
   
  
Widok: 
Przedmiot postępowaniaFiltrProcedura przetargowaFiltr
Sortuj według załącznikówUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
OZ/U/19/20/HP
Świadczenie usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) osób korzystających z lodowiska „TAFLA” Ośrodka Sportu Politechniki Śląskiej
2019-02-26
przetarg nieograniczony
< 221.000 €Załącznik
OZ/D/19/17/EO
Dostawa mebli do Sali Senatu UWAGA!!! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na 28.02.2019 r.
2019-02-28
przetarg nieograniczony
<221.000€Załącznik
OZ/D/19/13/HP
Dostawa mebli biurowych
2019-03-01
przetarg nieograniczony
< 221.000 €Załącznik
OZ/D/19/15/EK
Dostawa odczynników do testów kuwetowych oraz odczynników chemicznych
2019-03-04
przetarg nieograniczony
< 221.000 €Załącznik
OZ/D/19/19/EK
Dostawa foteli biurowych
2019-02-20
przetarg nieograniczony
< 221.000 €Załącznik
OZ/D/19/10/AC
Dostawa foteli biurowych i krzeseł
2019-02-28
przetarg nieograniczony
< 221.000 €Załącznik
OZ/U/19/5/NC
Przygotowanie ekspertyz oceniających aktualny stan oraz prezentujących prognozy rozwoju technologii produkcji i przetwarzania materiałów w województwie śląskim
2019-02-07
przetarg nieograniczony
< 221.000 €Załącznik
OZ/D/19/7/EK
Dostawa falownika wektorowego SVC i pompy perystaltycznej
2019-02-27
przetarg nieograniczony
< 221.000 €Załącznik
OZ/D/19/1/EK
Sukcesywna dostawa części komputerowych dla Politechniki Śląskiej
2019-02-12
przetarg nieograniczony
< 221.000 €Załącznik
OZ/D/18/93/EO 012bfa0d-ca65-4e18-a3af-167a868fdf54
Dostawa mebli do Sali Senatu UWAGA!!! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium na 11.01.2019 r.
2019-01-11
przetarg nieograniczony
≥221.000€ Załącznik
OZ/D/19/12/EO
Wykonanie zabudowy targowej – infrastruktura dla wystawców z kategorii przedsiębiorczość na Inżynierskie Targi Pracy i Przedsiębiorczości w dniu 04.03.2019 r.
2019-02-14
przetarg nieograniczony
<221.000€Załącznik
OZ/D/19/11/EO
Zabudowa targowa na Inżynierskie Targi Pracy i Przedsiębiorczości w dniu 04.03.2019 r.
2019-02-14
przetarg nieograniczony
<221.000€Załącznik
OZ/D/19/5/TB
Dostawa oprogramowań wspomagających tworzenie treści edukacyjnych
2019-02-15
przetarg nieograniczony
<221.000 €Załącznik
OZ/D/19/9/NC
Dostawa ANSYS Commercial CFD Premium oraz HPC Pack
2019-02-12
przetarg nieograniczony
< 221.000 €Załącznik
OZ/D/19/8/HP
Wynajem statków powietrznych na potrzeby szkolenia ATO POLSL
2019-02-11
przetarg nieograniczony
< 221.000 €Załącznik
OZ/D/18/100/AC
Dostawa turbomolekularnej pompy próżniowej
2019-02-01
przetarg nieograniczony
< 221.000 €Załącznik
OZ/U/18/31/EK
Sukcesywne świadczenie usług: rezerwacji, zakupu i dostawy biletów lotniczych na przewozy pasażerskie na trasach międzynarodowych i krajowych w ramach podróży pracowników, doktorantów i studentów oraz osób wskazanych przez Politechnikę Śląską
2018-08-09
przetarg nieograniczony
≥ 221.000 € Załącznik
OZ/B/18/82/TB
Modernizacja pomieszczeń nr 329a i 425 w budynku Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki
2019-01-07
przetarg nieograniczony
<5.548.000 €Załącznik
OZ/D/19/14/TB2724de97-526c-4788-bfe5-7b4bdb6d1f19
Dostawa kompleksowego stanowiska symulatora - generatora
2019-03-12
przetarg nieograniczony
≥ 221.000 €Załącznik
OZ/D/18/101/TB61edec4b-cf16-4d9b-8213-03382931002c
Dostawa krzeseł
2019-03-06
przetarg nieograniczony
≥ 221.000 €Załącznik
OZ/D/18/99/TB
Dostawa odczynników chemicznych oraz materiałów zużywalnych
2019-01-29
przetarg nieograniczony
< 221.000 €Załącznik
OZ/D/19/6/HP
Dostawa chłodzonej kamery termowizyjnej
2019-02-01
przetarg nieograniczony
< 221.000 €Załącznik
OZ/D/18/97/DM
Wyposażenie laboratorium w zestawy edukacyjne klocków
2019-01-18
przetarg nieograniczony
< 221.000 €Załącznik
OZ/D/18/102/DM
Dostawa gry z obszaru lean management
2019-01-18
przetarg nieograniczony
< 221.000 €Załącznik
OZ/D/18/85/TB8cdf5ff5-c266-4cca-b1e0-2df28bcb92ca
Dostawa kompleksowego stanowiska symulatora-generatora
2019-01-28
przetarg nieograniczony
≥ 221.000 €Załącznik
OZ/D/18/89/NCf1c0337d-b0f9-42fd-a56e-26bc67cdeb42

Dostawa 5 sztuk serwerów w ramach projektu Power 3.5.

UWAGA! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium na 10.01.2019r.

2019-01-10
przetarg nieograniczony
≥ 221.000 €Załącznik
OZ/D/19/2/EK

Dostawa odczynników chemicznych oraz szkła laboratoryjnego

UWAGA!
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na 24.01.2019 r.

 

2019-01-24
przetarg nieograniczony
< 221.000 €Załącznik
OZ/D/18/90/EK6aed5c38-3e64-46e1-a46a-e93f5833de48
Dostawa foteli biurowych
2019-01-17
przetarg nieograniczony
≥ 221.000 € Załącznik
OZ/D/19/3/NC
Dostawa pompy do kalibratora
2019-01-29
przetarg nieograniczony
< 221.000 €Załącznik
OZ/U/18/80/TB
Obsługa portierni budynku Centrum Nowych Technologii Politechniki Śląskiej
2019-01-22
przetarg nieograniczony
< 221.000 €Załącznik
OZ/U/18/67/EO
Usługa sprzątania budynku Centrum Nowych Technologii
2018-12-21
przetarg nieograniczony
<221.000€Załącznik
OZ/B/18/80/NC
Modernizacja holu w budynku Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej przy ul. Konarskiego 18 w Gliwicach
2019-01-04
przetarg nieograniczony
< 5.548.000 €Załącznik
OZ/U/18/53/HP012bfa0d-ca65-4e18-a3af-167a868fdf54
e-Politechnika Śląska – utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej w Gliwicach UWAGA! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium na 17.12.2018 r.
2018-12-17
przetarg nieograniczony
≥ 221.000 €Załącznik
OZ/B/18/78/EO
Wymiana windy w budynku Wydziału Górnictwa i Geologii celem zapewnienia dostępu osób niepełnosprawnych UWAGA!!! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium na 03.01.2019 r.
2019-01-03
przetarg nieograniczony
<5.548.000€Załącznik
OZ/U/18/79/EO
Sukcesywne świadczenie usług transportowych osób
2018-12-27
przetarg nieograniczony
<221.000€Załącznik
RJP2/46/2019
dzierżawa 2 włókien światłowodowych jednomodowych w relacji: Uniwersytet Śląski, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji, ul. Bielska 62, 43-400 Cieszyn - Politechnika Śląska, Centrum Kształcenia Inżynierów, ul. Kościuszki 54, 44-200 Rybnik
2019-01-23
art. 4 ust 10 PZP
Załącznik
OZ/D/18/96/DM
Dostawa przepływomierza i termostatu cyrkulacyjnego z chłodzeniem
2018-12-31
przetarg nieograniczony
< 221.000 €Załącznik
OZ/U/18/77/TB
Usługa w zakresie wywozu i zagospodarowania odpadów stałych z obiektów Politechniki Śląskiej na terenie Gliwic i Katowic
2018-12-20
przetarg nieograniczony
<221.000 €Załącznik
OZ/D/18/94/HP
Dostawa szlifierko – polerki
2019-01-03
przetarg nieograniczony
< 221.000 €Załącznik
OZ/D/18/98/NC
Dostawa pompy do kalibratora
2019-01-03
przetarg nieograniczony
< 221.000 €Załącznik
OZ/B/18/73/HP
Wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki
2018-12-17
przetarg nieograniczony
< 5.548.000 €Załącznik
OZ/D/18/86/EK

Dostawa odczynników chemicznych, specjalistycznych produktów chemicznych, zużywalnych materiałów laboratoryjnych oraz szkła laboratoryjnego

UWAGA!!! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na 13.12.2018 r

2018-12-13
przetarg nieograniczony
< 221.000 €Załącznik
OZ/B/18/72/HP
Modernizacja pomieszczenia dla potrzeb Laboratorium Spalania Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej przy ul. Towarowej 5 w Gliwicach
2018-11-26
przetarg nieograniczony
< 5.548.000 €Załącznik
OZ/U/18/70/TB
Wykonanie prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie medycyny w celu opracowania urządzenia łączącego w sobie możliwości diagnostyczne, rehabilitacyjne i terapeutyczne
2018-12-10
przetarg nieograniczony
<221.000 €Załącznik
OZ/D/18/87/HP
Rozbudowa stanowiska laboratoryjnego umożliwiającego badania ogniw krzemowych
2018-12-04
przetarg nieograniczony
< 221.000 €Załącznik
OZ/U/18/64/TB
Wykonanie prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie antropometrii w celu opracowania urządzenia łączącego w sobie możliwości diagnostyczne, rehabilitacyjne i terapeutyczne
2018-11-29
przetarg nieograniczony
<221.000 €Załącznik
OZ/B/18/70/HP
Remont budynku oraz przebudowa elewacji zewnętrznej hali warsztatowej przy ul. Towarowej 5 w Gliwicach
2018-11-09
przetarg nieograniczony
< 5.548.000 €Załącznik
OZ/U/18/59/TB
Wykonanie prac badawczo-rozwojowych w różnych dziedzinach w celu opracowania urządzenia łączącego w sobie możliwości diagnostyczne, rehabilitacyjne i terapeutyczne
2018-11-19
przetarg nieograniczony
<221.000 €Załącznik
OZ/D/18/61/EO
Dostawa mebli dla Wydziału Architektury
2018-11-06
przetarg nieograniczony
≥221.000€Załącznik
OZ/D/18/83/NC
Dostawa kamer wizyjnych
2018-11-23
przetarg nieograniczony
< 221.000 €Załącznik
OZ/B/18/65/EO
Remont nawierzchni przy Budynku Głównym
2018-10-31
przetarg nieograniczony
<5.548.000€Załącznik
OZ/B/18/69/NC
Remont piwnic wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej w budynku Klubu Pracowników Politechniki Śląskiej
2018-11-09
przetarg nieograniczony
< 5.548.000 €Załącznik
OZ/B/18/67/HP
Remont pomieszczenia referatu pocztowego w budynku Wydziału Górnictwa i Geologii
2018-11-05
przetarg nieograniczony
< 5.548.000 €Załącznik
OZ/D/18/56/NC
Instalacja pilotowa nanofiltracji-odwróconej osmozy-elektrodializy do badań odsalania wody kopalnianej
2018-10-16
przetarg nieograniczony
≥221.000€ Załącznik
OZ/U/18/46/HP
Sukcesywne świadczenie usług ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), kosztów leczenia (KL) wraz z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej (OC) UWAGA! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na 16.10.2018 r.
2018-10-16
przetarg nieograniczony
< 221.000 €Załącznik