Logo Strona Główna   Pomoc    Przejdź w górę do witryny administracja.polsl.pl
Ikona
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Procedury
 
 
 
Wybierz widok
Dostawy
Procedury Centrum Komputerowego
Roboty budowlane
Usługi
Wszystkie elementy
    Zamówienia
  niepodlegające
  ustawie pzp

   Zamówienia
   o wartości
   nieprzekraczającej
   30.000 euro
   na dostawy,
   usługi,
   roboty budowlane - archiwum

   Zamówienia
   z dziedziny nauki - archiwum

   Zamówienia
   na usługi
   społeczne
   i inne
   szczególne usługi - archiwum

   Wstępne konsultacje rynkowe
 
 
   
  
Widok: 
Przedmiot postępowaniaFiltrProcedura przetargowaFiltr
Sortuj według załącznikówUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
5205IA1/B/21/77/HP
Remont pionu budynku Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki oraz Wydziału Mechanicznego Technologicznego w części zajmowanej przez administrację centralną Uczelni
2021-11-08
Tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp)
ZałącznikHanna Pluskiewicz2021-10-22 13:33
5194IA1/D/21/159/MW
Dostawa oprogramowań
2021-10-22
Tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp)
ZałącznikMonika Węgrzyn2021-10-22 11:26
5200IA1/B/21/68/EK
Wykonanie zasilania awaryjnego dla aparatury szczególnie wrażliwej na nagłe wyłączenie energii elektrycznej
2021-11-08
Tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp)
ZałącznikEwa Syta-Kuźniewicz2021-10-21 12:09
5182IA1/B/21/64/MW
Remont zasilania elektrycznego serwerowni Centrum Komputerowego w Katowicach
2021-10-21
Tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp)
ZałącznikMonika Węgrzyn2021-10-21 11:33
5189IA1/D/21/137/TB
Dostawa zrobotyzowanego stanowiska składającego się z dwóch robotów współpracujących (cobotów) wraz z oprzyrządowaniem UWAGA! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na 21.10.21 r.
2021-10-21
Tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp)
ZałącznikTeresa Brzezińska2021-10-21 10:55
5204IA1/D/21/168/HP
Dostawa systemu HMD oraz akcesoriów do integracji R-VR
2021-10-29
Tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp)
ZałącznikHanna Pluskiewicz2021-10-21 10:18
5203IA1/D/21/152/DM
Dostawa mikrokontrolerów i sterowników oraz sprzętu pomiarowego
2021-10-28
Tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp)
ZałącznikDorota Markiewicz-Kukiełka2021-10-20 13:27
5162IA1/D/21/140/NC
Stanowisko projektowania i testów symulacyjnych typu HardwareInLoop (HIL) układów bioelektronicznych na bazie systemów modułowych w standardzie PXI Express - 2 szt
2021-10-14
Przetarg nieograniczony
ZałącznikNatalia Ćwik2021-10-20 12:47
5202IA1/U/21/46/EO
Usługa aktualizacji systemu Microsoft Dynamics 2009 (DAX 2009) do wersji Microsoft Dynamics 365 (DAX 365) wraz z migracją danych oraz usługą wsparcia systemu ZSI
2021-11-16
Przetarg nieograniczony
ZałącznikEwa Ochman2021-10-20 12:46
5201IA1/B/21/73/NC
Adaptacja pom.10A na parterze Wydziału Budownictwa niezbędnego do realizacji projektu CEMIZ
2021-11-05
Tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp)
ZałącznikNatalia Ćwik2021-10-20 11:35
5193IA1/D/21/162/MW
Dostawa okularów eye-tracking wraz z oprogramowaniem
2021-10-20
Tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp)
ZałącznikMonika Węgrzyn2021-10-20 11:13
5161IA1/D/21/118/HP
Dostawa eksykatora szafkowego
2021-10-15
Przetarg nieograniczony
ZałącznikHanna Pluskiewicz2021-10-19 14:15
5156IA1/D/21/121/EO
Dostawa sprzętu komputerowego
2021-10-12
Przetarg nieograniczony
ZałącznikEwa Ochman2021-10-19 14:13
5199IA1/D/21/163/AL
Dostawa audiometru i komory do pomiarów audiometrycznych
2021-10-27
Tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp)
ZałącznikAgata Lipska2021-10-19 12:30
5160IA1/D/21/113/MW
Oprogramowanie do analizy obciążeń układu szkieletowo - mięśniowego
2021-10-14
Przetarg nieograniczony
ZałącznikMonika Węgrzyn2021-10-19 12:07
5198IA1/D/21/115/HP
Dostawa oprogramowań
2021-10-28
Tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp)
ZałącznikHanna Pluskiewicz2021-10-19 09:18
5163IA1/D/21/73/MW
Dostawa urządzeń (czujniki do pomiarów wartości nieelektrycznych, system rehabilitacji kardiologicznej, aparat EEG)
2021-10-18
Przetarg nieograniczony
ZałącznikMonika Węgrzyn2021-10-18 12:19
5197IA1/D/21/132/EO
Dostawa gradientowego systemu HPLC-DAD
2021-10-26
Tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp)
ZałącznikEwa Ochman2021-10-18 11:14
5187IA1/D/21/141/NC
Dostawa 9 zestawów pomiarowych przyrządów geodezyjnych
2021-10-15
Tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp) - usługa społeczna
ZałącznikNatalia Ćwik2021-10-18 08:57
5186IA1/U/21/52/DM
Usługa opieki nad uczestnikami projektu (dzieci i młodzież w wieku 11-16 lat – tzw. starszy wiek szkolny) w czasie dojazdu i powrotu z zajęć oraz w trakcie prowadzonych zajęć
2021-10-14
Tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp) - usługa społeczna
ZałącznikDorota Markiewicz-Kukiełka2021-10-18 08:10
5177IA1/D/21/147/EK
Dostawa systemu do funkcjonalnej spektroskopii w bliskiej podczerwieni
2021-10-15
Tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp)
ZałącznikEwa Syta-Kuźniewicz2021-10-18 07:48
5131IA1/D/21/98/EK
Dostawa pakietu oprogramowań do symulacji oraz modelowania procesów technologicznych odlewania i przeróbki plastycznej metali i stopów
2021-09-14
przetarg nieograniczony
ZałącznikEwa Syta-Kuźniewicz2021-10-15 11:56
5183IA1/D/21/156/AL
Zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie stanowiska badawczo – dydaktycznego z niezbędnym oprzyrządowaniem do badania grzejników centralnego ogrzewania
2021-10-14
Tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp)
ZałącznikAgata Lipska2021-10-15 10:21
5166IA1/D/21/89/EK
Dostawa cieplarki laboratoryjnej, bloków i płaszczy grzejnych oraz suszarki i sterylizatora konwekcyjnego
2021-09-30
Tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp)
ZałącznikEwa Syta-Kuźniewicz2021-10-14 13:51
5196IA1/B/21/72/AL
Naprawa spękanych gzymsów dachowych wraz z ponownym ułożeniem kolczatek przeciw zagnieżdżaniu się ptaków w budynku Wydziału Budownictwa
2021-10-29
Tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp)
ZałącznikAgata Lipska2021-10-14 12:39
5152IA1/D/21/106/NC
Serwer obliczeniowy ze wsparciem sprzętowym dla algorytmów uczenia maszynowego oraz sztucznej inteligencji – w tym algorytmów – tzw. sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego oraz głębokiego uczenia (AI, Machine Learning i Deep Learning)
2021-10-05
przetarg nieograniczony
ZałącznikNatalia Ćwik2021-10-14 09:28
5144IA1/D/21/136/MW
Dostawa czytników dokumentacji technicznej
2021-09-29
Przetarg nieograniczony
ZałącznikMonika Węgrzyn2021-10-13 13:55
5165IA1/U/21/38/AL
Usługa informatyczna dotycząca portalu internetowego wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do utworu do celów realizacji pracy przedwdrożeniowej UWAGA! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na 11.10.2021 r.
2021-10-11
Tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp)
ZałącznikAgata Lipska2021-10-13 12:50
5175IA1/U/21/50/TB
Dostosowanie infrastruktury targowej na Giełdę Pracodawcy, Przedsiębiorczości i Technologii
2021-10-11
Tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp)
ZałącznikTeresa Brzezińska2021-10-12 14:10
5195IA1/B/21/69/EO
Modernizacja strefy wejściowej Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej
2021-10-28
Tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp)
ZałącznikEwa Ochman2021-10-12 14:08
5142IA1/D/21/101/EO
Dostawa urządzeń EMG i USG
2021-09-27
Przetarg nieograniczony
ZałącznikEwa Ochman2021-10-12 13:36
5176IA1/U/21/39/DM
Opracowanie bazy danych i analizy statystycznej oraz opracowanie i dostarczenie bazy danych nt. jakości życia w polskich miastach
2021-10-12
Tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp)
ZałącznikDorota Markiewicz-Kukiełka2021-10-12 10:36
5155IA1/D/21/120/NC
Dostawa serwera środowiska symulacyjnego oraz serwera do obliczeń algorytmów sztucznej inteligencji Power AI
2021-10-12
przetarg nieograniczony
ZałącznikNatalia Ćwik2021-10-12 10:36
5092IA1/B/21/47/HP
Przebudowa i termomodernizacja DS SOLARIS przy ul. Kochanowskiego 37 w Gliwicach UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT ORAZ WNIESIENIA WADIUM NA 15.09.2021 r.
2021-09-15
przetarg nieograniczony
ZałącznikHanna Pluskiewicz2021-10-11 15:02
5172IA1/D/21/144/MW
Dostawa mebli metalowych
2021-10-08
Tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp)
ZałącznikMonika Węgrzyn2021-10-08 11:43
5192IA1/D/21/110/DM
Dostawa oprogramowania
2021-11-04
Przetarg nieograniczony
ZałącznikDorota Markiewicz-Kukiełka2021-10-08 09:10
5191IA1/D/21/127/NC
Dostawa mebli biurowych
2021-11-04
Przetarg nieograniczony
ZałącznikNatalia Ćwik2021-10-08 09:09
5190IA1/D/21/139/MW
Dostawa mebli biurowych
2021-11-04
Przetarg nieograniczony
ZałącznikMonika Węgrzyn2021-10-08 09:08
5141IA1/U/21/43/EO
Usługa zaawansowanego szkolenia w zakresie zapobiegania i wyprowadzania samolotu z sytuacji krytycznych – zaawansowane UPRT UWAGA!!! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na 15.09.2021 r.
2021-09-15
Tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp) - usługa społeczna
ZałącznikEwa Ochman2021-10-07 14:30
5181RJU1/1036/W/2021
Dostawa przełączników dostępowych (switchy sieciowych) dla Śląskiej Akademickiej Sieci Komputerowej --ZMIANA--
2021-10-13
art. 10.1 pkt 3) PZP
ZałącznikAnna Skrzypczak2021-10-07 12:51
5170IA1/U/21/45/EK
Przeprowadzenie certyfikowanych szkoleń z zakresu uprawnień: elektrycznych G1 E/D, energetycznych G2 E/D i gazowych G3 E/D
2021-10-06
Tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp)
ZałącznikEwa Syta-Kuźniewicz2021-10-07 11:30
5167IA1/U/21/23/EK
Szkolenie dla kadry zarządzającej w zakresie kompetencji miękkich oraz szkolenie z zakresu języka obcego-intensywny kurs języka angielskiego; poziom średniozaawansowany dla kadry kierowniczej i administracyjnej PŚ
2021-10-01
Tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp) - usługa społeczna
ZałącznikEwa Syta-Kuźniewicz2021-10-07 10:27
5188RJU1/1049/W/2021
Dostawa licencji dla routera MX10003
2021-10-14
art. 10.1 pkt 3) PZP
ZałącznikAnna Skrzypczak2021-10-07 10:24
5151IA1/B/21/49/TB
Remont laboratorium dydaktycznego nr 227 w budynku "Szarej chemii" przy ul. M. Strzody 5-7 w Gliwicach
2021-09-23
tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt1) ustawy Pzp)
ZałącznikTeresa Brzezińska2021-10-06 09:52
5184IA1/D/21/83/DM
Dostawa sprzętu komputerowego oraz kamery ToF
2021-11-03
Przetarg nieograniczony
ZałącznikDorota Markiewicz-Kukiełka2021-10-06 09:06
5148IA1/B/21/16/MW
Wykonanie instalacji odciągowej z dygestoriów w laboratoriach w budynku Czerwonej Chemii
2021-09-22
Tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp)
ZałącznikMonika Węgrzyn2021-10-06 07:46
5132IA1/D/21/107/DM
Dostawa napylarki
2021-09-14
Przetarg nieograniczony
ZałącznikDorota Markiewicz-Kukiełka2021-10-05 14:45
5180IA1/D/21/125/AL
Dostawa analizatora parametrycznego struktur półprzewodnikowych
2021-11-03
Przetarg nieograniczony
ZałącznikAgata Lipska2021-10-05 09:57
5179IA1/D/21/124/AL
Dostawa analizatora widma optycznego MWIR
2021-11-03
Przetarg nieograniczony
ZałącznikAgata Lipska2021-10-05 09:51
5133IA1/D/21/64/MW
Dostawa mebli laboratoryjnych
2021-09-15
Przetarg nieograniczony
ZałącznikMonika Węgrzyn2021-10-05 07:51
5143IA1/B/21/67/EO
Adaptacja pomieszczeń C/106-108 z fragmentem korytarza oraz pomieszczenia C/112 na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej
2021-09-14
Tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp)
ZałącznikEwa Ochman2021-10-04 11:53
5028IA1/D/21/41/EO
Dostawa systemu do preparatyki dla mikroskopii świetlnej i skaningowej
2021-05-21
przetarg nieograniczony
ZałącznikEwa Ochman2021-10-04 11:29
5168IA1/D/21/146/EK
Dostawa demineralizatora oraz zmywarki do szkła laboratoryjnego
2021-10-04
tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt1) ustawy Pzp)
ZałącznikEwa Syta-Kuźniewicz2021-10-04 10:54
5178IA1/D/21/151/AL
Dostawa i montaż systemu „Laboratorium wizji komputerowej oraz wirtualnej rzeczywistości”
2021-11-02
Przetarg nieograniczony
ZałącznikAgata Lipska2021-10-04 09:44
5135IA/B/21/63/AL
Przebudowa pomieszczeń dydaktycznych na potrzeby pracowni modelarni oraz nowoczesnych materiałów kompozytowych znajdujących się w kompleksie budynków przy ul. Krasińskiego 8 w Katowicach, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Strefa Innowacji Miasta Katowice – modernizacja istniejących budynków i stworzenie nowoczesnych pracowni dydaktyczno – badawczych”
2021-09-06
Tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp)
ZałącznikAgata Lipska2021-09-29 11:57
5074IA1/D/21/54/MW
Dostawa serwera wirtualizacji wraz z oprogramowaniem UWAGA! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert i wniesienia wadium na 03.09.2021 r.
2021-09-03
przetarg nieograniczony
ZałącznikMonika Węgrzyn2021-09-28 10:08
5171IA1/D/21/112/MW
Dostawa mebli biurowych
2021-10-27
Przetarg nieograniczony
ZałącznikMonika Węgrzyn2021-09-28 09:03
5125IA1/D/21/116/EO
Stanowisko do projekcji w formie Wirtualnej Jaskini 3D
2021-09-03
Przetarg nieograniczony
ZałącznikTeresa Brzezińska2021-09-23 14:18
5154IA1/U/21/42/DM
Usługa opieki nad uczestnikami projektu (dzieci i młodzież w wieku 11-16 lat – tzw. starszy wiek szkolny) w czasie dojazdu i powrotu z zajęć oraz w trakcie prowadzonych zajęć
2021-09-21
Tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp) - usługa społeczna
ZałącznikDorota Markiewicz-Kukiełka2021-09-23 13:21
5126IA1/U/21/27/NC

Sprzątanie wewnętrzne obiektów Politechniki Śląskiej w Katowicach przy ul. Krasińskiego 8 UWAGA! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na 06.09.2021

2021-09-06
Przetarg nieograniczony
ZałącznikNatalia Ćwik2021-09-22 11:02
5149IA1/B/21/29/HP
Roboty remontowe w budynku OKS „INNOWACJA” w Zabrzu przy ul. Jagiellońskiej 38A
2021-09-21
Tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp)
ZałącznikNatalia Ćwik2021-09-21 10:30
5130IA1/D/21/103/EO
Stanowisko do sterowania aplikacją w Technologii Wirtualnej Rzeczywistości z wykorzystaniem aktywności elektrycznej mózgu i pomiarów ukrwienia mózgu wraz z systemem do śledzenia ruchów gałek ocznych
2021-09-09
Przetarg nieograniczony
ZałącznikAgata Lipska2021-09-20 11:04
5146IA1/B/21/50/AL
Roboty remontowe w budynku Politechniki Śląskiej przy ul. Krasińskiego 8 w Katowicach
2021-09-17
Tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp)
ZałącznikTeresa Brzezińska2021-09-17 10:28
5139IA1/U/21/29/EO
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej dostosowania budynków do potrzeb osób z niepełnosprawnością
2021-09-02
Tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp)
ZałącznikEwa Ochman2021-09-15 12:19
5122IA1/D/21/96/DM
Dostawa urządzeń do symulacji układów biomechanicznych człowieka
2021-08-31
przetarg nieograniczony
ZałącznikDorota Markiewicz-Kukiełka2021-09-15 09:07
5134IA1/B/21/54/HP
Dostosowanie ppoż. wraz z przebudową budynku Biblioteki Politechniki Śląskiej UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT ORAZ WNIESIENIA WADIUM NA 14.09.2021 r.
2021-09-14
Tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp)
ZałącznikHanna Pluskiewicz2021-09-14 11:53
5117IA1/D/21/38/TB
Dostawa sprzętu komputerowego
2021-08-24
przetarg nieograniczony
ZałącznikTeresa Brzezińska2021-09-08 14:40
5106IA1/B/21/55/TB
Przystosowanie budynku głównego Centrum Ustawicznego (filia Politechniki Śląskiej w Rybniku) do wymagań przeciwpożarowych oraz planowanych funkcji wraz z remontem łącznika na II piętrze UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT ORAZ WNIESIENIA WADIUM NA 09.08.2021 r.
2021-08-09
tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp)
ZałącznikTeresa Brzezińska2021-09-08 13:26
5136IA1/D/21/134/EO
Dostawa tokarki
2021-08-30
Tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp)
ZałącznikEwa Ochman2021-09-08 10:14
5098IA1/B/21/51/EO
Budowa obiektów dla Akademickiego Ośrodka Szkolenia Lotniczego – hangaru lotniczego i zaplecza dydaktyczno-socjalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu działek nr 221/4, 221/5 obręb Bojkowskie Pola w Gliwicach – Etap I UWAGA! Zmiana terminu składania i otwarcia oferta oraz wniesienia wadium na 04.08.2021 r.
2021-08-04
Tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp)
ZałącznikEwa Ochman2021-08-26 14:34
5102IA1/B/21/48/DM
Termomodernizacja domu studenckiego Politechniki Śląskiej Barbara wraz z robotami towarzyszącymi
2021-07-30
Tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp)
ZałącznikMonika Węgrzyn2021-08-24 12:52
5121IA1/D/21/93/EO
Dostawa frezarki CNC i tokarki. UWAGA. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na 16.08.2021 r.
2021-08-16
Tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp)
ZałącznikEwa Ochman2021-08-18 14:11
5076IA1/D/21/62/EO
Dostawa mebli dla Domu Studenckiego Barbara
2021-07-01
Tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp)
ZałącznikEwa Ochman2021-08-16 14:02
5075IA1/D/21/60/EO
Komora rękawicowa z oprzyrządowaniem towarzyszącym UWAGA! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na 19.07.2021 r.
2021-07-19
Tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp)
ZałącznikEwa Ochman2021-08-13 12:50
5040IA1/D/21/56/HP
Dostawa urządzeń badawczych
2020-06-08
przetarg nieograniczony
ZałącznikHanna Pluskiewicz2021-06-08 13:50
4524Dialog techniczny
Ogłoszenie o dialogu technicznym poprzedzającym ogłoszenie postępowania przetargowego w sprawie wyboru Wykonawcy dla realizacji zadania „Dostawa, montaż i konfiguracja środowiska wirtualizacyjnego (metro klaster) wraz z systemem kopii zapasowych dla Centrum Informatycznego Politechniki Śląskiej”
2019-04-08
ZałącznikEwa Ochman2019-05-13 14:42