Logo Strona Główna   Pomoc    Przejdź w górę do witryny administracja.polsl.pl
Ikona
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Procedury
 
 
 
Wybierz widok
Dostawy
Procedury Centrum Komputerowego
Roboty budowlane
Usługi
Wszystkie elementy
   Zamówienia
   o wartości
   nieprzekraczającej
   30.000 euro
   na dostawy,
   usługi,
   roboty budowlane

   Zamówienia
   z dziedziny nauki

   Zamówienia
   na usługi
   społeczne
   i inne
   szczególne usługi

   Dialog techniczny
 
 
   
  
Widok: 
Przedmiot postępowaniaFiltrProcedura przetargowaFiltr
Sortuj według załącznikówUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
OZ/D/19/109/TBNowy
Dostawa urządzenia do pomiaru stabilności termicznej białka w oparciu o technologię różnicowej fluorymetrii skaningowej
2019-10-31
przetarg nieograniczony
<221.000 €Załącznik
OZ/D/19/104/EK
Dostawa 12 kanałowego elektrokardiografu z WiFi
2019-10-23
przetarg nieograniczony
< 221.000 €Załącznik
OZ/D/19/128/TBNowy
Utworzenie laboratorium cyberbezpieczeństwa etap 1
2019-11-25
przetarg nieograniczony
≥ 221.000 €Załącznik
OZ/D/19/81/EK6bba8ed2-e091-42e9-88a5-34cb9fd76040
Dostawa przenośnego, trójfazowego analizatora mocy z wizualizacją przebiegów oraz analizą harmonicznych
2019-10-16
przetarg nieograniczony
≥ 221.000 € Załącznik
OZ/D/19/112/EO
Stacjonarny zestaw obliczeniowy o dużej mocy (stacja robocza)
2019-11-05
przetarg nieograniczony
≥221.000€Załącznik
OZ/D/19/91/EKfde1d73f-24f7-4ac4-8bcb-e3717a52d167
Dostawa monitorów i laptopów
2019-10-18
przetarg nieograniczony
≥ 221.000 € Załącznik
OZ/D/19/87/ACNowy
Dostawa komory termostatu z funkcją kontrolowanego grzania i chłodzenia oraz termostatu wraz ze statywem
2019-10-31
przetarg nieograniczony
< 221.000 €Załącznik
OZ/B/19/68/EK
Remont tarasu w budynku Wydziału Budownictwa wraz z uszczelnieniem przecieków i wymianą obróbek blacharskich oraz montażem barierek ochronnych
2019-11-05
przetarg nieograniczony
< 5.548.000 €Załącznik
OZ/D/19/96/EK
Dostawa mebli biurowych
2019-10-21
przetarg nieograniczony
< 221.000 €Załącznik
OZ/U/19/111/HP
Sukcesywne świadczenie usług ubezpieczenia w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), kosztów leczenia (KL) oraz ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) wraz z pakietem „Assistance” dla uczestników programu „SYNERGIA”
2019-10-28
przetarg nieograniczony
< 221.000 €Załącznik
OZ/B/19/65/TB
Remont schodów wejściowych do budynku Biblioteki Głównej
2019-10-11
przetarg nieograniczony
<5.548.000 €Załącznik
OZ/B/19/64/HP
Budowa szybu windowego dla Budynku Głównego CKI w Rybniku UWAGA! Druga zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium na 25.10.2019 r.
2019-10-25
przetarg nieograniczony
< 5.548.000 €Załącznik
OZ/D/19/107/EK
Dostawa przenośnego analizatora do pomiaru 6 składników spalin samochodowych (silnikowych)
2019-10-28
przetarg nieograniczony
< 221.000 €Załącznik
OZ/D/19/127/HP
Dostawa samolotu dla Akademickiego Ośrodka Szkolenia Lotniczego Politechniki Śląskiej
2019-11-08
przetarg nieograniczony
≥ 221.000 € Załącznik
OZ/D/19/130/HP
Dostawa zestawu szkoleniowego dla laboratorium Cyberbezpieczeństwa – obszar psychologicznych aspektów cyberbezpieczeństwa
2019-10-24
przetarg nieograniczony
< 221.000 €Załącznik
OZ/B/19/59/HP
Remont laboratorium dydaktycznego nr 242 w budynku „Szarej Chemii” przy ul. M. Strzody 5-7 w Gliwicach
2019-10-02
przetarg nieograniczony
< 5.548.000 €Załącznik
OZ/D/19/110/NC
Rozbudowa istniejącej infrastruktury serwerowej złozonej z serwerów IBM/Lenovo HS22, HS22V oraz SR630 o kolejne serwery i półkę dyskową wg podanej specyfikacji
2019-11-18
przetarg nieograniczony
≥ 221.000 €Załącznik
OZ/D/19/114/DM
Dostawa zasilacza impulsowego bipolarnego
2019-10-24
przetarg nieograniczony
< 221.000 €Załącznik
OZ/D/19/108/EO
Dostawa mebli biurowych
2019-10-24
przetarg nieograniczony
<221.000€Załącznik
OZ/B/19/60/EK
Wymiana – modernizacja dźwigu osobowego w budynku Wydziału Chemicznego przy ul. Krzywoustego 6 w Gliwicach

UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT ORAZ WNIESIENIA WADIUM NA 14.10.2019 r
2019-10-14
przetarg nieograniczony
< 5.548.000 €Załącznik
OZ/B/19/61/NC
Malowanie korytarza na I piętrze w budynku Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki i Wydziału Mechanicznego Technologicznego w Gliwicach przy ul. Konarskiego 18
2019-10-14
przetarg nieograniczony
< 5.548.000 €Załącznik
OZ/D/19/100/DM
Dostawa monitora wielkoformatowego dotykowego 75”
2019-09-27
Przetarg nieograniczony
< 221.000 €Załącznik
OZ/D/19/105/DM
Przygotowanie i dostarczenie paczek ze słodyczami dla dzieci pracowników Politechniki Śląskiej
2019-10-15
przetarg nieograniczony
< 221.000 €Załącznik
OZ/B/19/62/HP
Remont pomieszczeń laboratoryjnych w budynku Wydziału Transportu w Katowicach
2019-09-30
przetarg nieograniczony
< 5.548.000 €Załącznik
OZ/B/19/63/DM
Przebudowa pomieszczeń laboratoryjnych wraz z budową infrastruktury badawczej w ramach zadania pt. Modernizacja pomieszczeń laboratoryjnych w budynku Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej – etap II (roboty budowlano- montażowe)
2019-10-02
przetarg nieograniczony
< 5.548.000 €Załącznik
OZ/B/19/74/EK
Remont pomieszczeń po bufecie w CKI w Rybniku
2019-10-29
przetarg nieograniczony
< 5.548.000 €Załącznik
OZ/D/19/61/KK
Dostawa żaluzji i rolet
2019-09-24
Przetarg nieograniczony
< 221.000 €Załącznik
OZ/U/19/107/EO
Usługa informatyczna Zintegrowanego Systemu Informatycznego. UWAGA. W polu poniżej data 25.10.2019 r. dotyczy terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a nie ofert.
2019-10-25
negocjacje z ogłoszeniem
≥ 221.000 €Załącznik
OZ/D/19/88/EO
Modernizacja istniejącego stanowiska badawczego paleniska z rusztem wibracyjnym oraz dostarczenie systemu sterowania procesem spalania

UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA 07.10.2019 r.
2019-10-07
przetarg nieograniczony
<221.000€Załącznik
OZ/D/19/98/EK
Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla Politechniki Śląskiej

UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT ORAZ WNIESIENIA WADIUM NA 10.10.2019 r
2019-10-10
przetarg nieograniczony
< 221.000 €Załącznik
OZ/D/19/101/TB
Dostawa komory do pracy mikrobiologicznej w atmosferze beztlenowej
2019-10-04
przetarg nieograniczony
<221.000 €Załącznik
OZ/B/19/69/NC
Remont klatki schodowej w budynku Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki
2019-10-24
przetarg nieograniczony
< 5.548.000 €Załącznik
OZ/D/19/79/KK05473338-ab12-4456-b79d-cfe1ff76bd2e
Dostawa zasilacza programowalnego prądu stałego
2019-10-02
Przetarg nieograniczony
≥ 221.000 € Załącznik
OZ/D/19/119/TB
Dostawa automatycznej stacji termoforezy mikroskalowej
2019-11-12
przetarg nieograniczony
≥ 221.000 €Załącznik
OZ/D/19/99/AC
Sukcesywna dostawa materiałów biurowych dla Politechniki Śląskiej

UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA 20.09.2019r.
2019-09-20
przetarg nieograniczony
< 221.000 €  Załącznik
OZ/D/19/102/AC
Maszyna wytrzymałościowa
2019-10-04
przetarg nieograniczony
< 221.000 €Załącznik
OZ/D/19/117/EO
Wykonanie zabudowy targowej – infrastruktura dla wystawców z kategorii przedsiębiorczość na Giełdę Pracodawcy i Przedsiębiorczości w dniu 24.10.2019 r.
2019-10-07
przetarg nieograniczony
<221.000€Załącznik
OZ/D/19/116/EK
Zakup i dostawa zestawu do charakterystyki polimerów z detektorami SLS, DLS, wiskozymetrycznym i refraktometrycznym
2019-11-08
przetarg nieograniczony
≥ 221.000 € Załącznik
OZ/D/19/118/EO
Zabudowa targowa na Giełdę Pracodawcy i Przedsiębiorczości w dniu 24.10.2019 r.
2019-10-07
przetarg nieograniczony
<221.000€Załącznik
OZ/D/19/93/NC

Dostawa zestawu 2 automatycznych mieszarek do zapraw

2019-09-30
Przetarg nieograniczony
< 221.000 €Załącznik
OZ/B/19/57/EK
Remont pomieszczeń po bufecie w CKI w Rybniku

UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT ORAZ WNIESIENIA WADIUM NA 25.09.2019r
2019-09-25
przetarg nieograniczony
< 5.548.000 €Załącznik
OZ/D/19/92/AC
Dostawa i montaż rolet
2019-09-20
przetarg nieograniczony
< 221.000 €Załącznik
OZ/D/19/94/KK
Dostawa kamery termowizyjnej
2019-10-04
Przetarg nieograniczony
< 221.000 €Załącznik
OZ/D/19/83/TB
Dostawa monitorów
2019-09-19
przetarg nieograniczony
<221.000 €Załącznik
OZ/D/19/82/TB30a446a1-2eb1-4159-8c9b-5222f6e187cb
Dostawa elektronicznego systemu sterowania oraz elektronicznego zestawu pomiarowego
2019-09-10
przetarg nieograniczony
≥221.000€Załącznik
OZ/D/19/85/KK
Dostawa tandemowego spektrometru mas wraz z osprzętem
2019-09-27
przetarg nieograniczony
<221.000€Załącznik
OZ/D/19/77/TBf6664399-6972-49e1-961b-8626ed7b1b14
Sukcesywna dostawa sprzętu komputerowego
2019-09-16
przetarg nieograniczony
≥ 221.000 € Załącznik
OZ/B/19/41/EO
Modernizacja laboratoriów wydziałowych w budynku Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki
2019-09-09
przetarg nieograniczony
<5.548.000€Załącznik
OZ/U/19/103/HP
Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego przebudowy obiektu dydaktycznego przy ul. Krasińskiego 13 w Katowicach z dostosowaniem dla potrzeb kierunku studiów informatyka oraz osób niepełnosprawnych i aktualnych przepisów p.poż. UWAGA! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na 01.10.2019 r.
2019-10-01
przetarg nieograniczony
< 221.000 €Załącznik
OZ/D/19/89/DM
Dostawa mebli biurowych
2019-09-24
przetarg nieograniczony
< 221.000 €Załącznik
OZ/B/19/43/NC
Remont klatki schodowej oraz modernizacja posadzek korytarzowych w budynku Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki
2019-09-02
przetarg nieograniczony
< 5.548.000 €Załącznik
OZ/B/19/53/AC
Modernizacja strefy studenta Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki przy ul. Konarskiego 20 w Gliwicach
2019-09-03
przetarg nieograniczony
<5.548.000€Załącznik
OZ/B/19/56/TB
Termomodernizacja domu studenckiego Politechniki Śląskiej "Elektron" przy ul. Kujawskiej 6 w Gliwicach wraz z robotami towarzyszącymi
2019-09-17
przetarg nieograniczony
<5.548.000 €Załącznik
OZ/D/19/80/EK
Dostawa mebli biurowych
2019-09-24
przetarg nieograniczony
< 221.000 €Załącznik
OZ/D/19/59/EO1006d03c-2923-4d65-b288-392de0f3151e
Dostawa, montaż i konfiguracja środowiska wirtualizacyjnego (metro klaster) wraz z systemem kopii zapasowych dla Centrum Informatycznego Politechniki Śląskiej. UWAGA!!! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium na 06.09.2019 r.
2019-09-06
przetarg nieograniczony
≥221.000€Załącznik
OZ/B/19/48/AC
Modernizacja pomieszczenia laboratoryjnego nr 016A Wydziału Mechanicznego Technologicznego w Gliwicach przy ul. Konarskiego 18a
2019-09-10
przetarg nieograniczony
< 5.548.000 €Załącznik
OZ/B/19/54/TB
Remont schodów wejściowych do budynku Biblioteki Głównej
2019-09-17
przetarg nieograniczony
<5.548.000 €Załącznik
OZ/B/19/44/HP
Modernizacja Laboratorium Metod Szybkiego Prototypowania 3D nr A-37 Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej przy ul. Konarskiego 18 w Gliwicach
2019-09-06
przetarg nieograniczony
< 5.548.000 €Załącznik
OZ/D/19/97/EO
Dostawa stanowiska do wyznaczania temperatury przejścia oraz zestawu do prezentacji zjawiska Meissnera-Ochsenfelda
2019-09-11
przetarg nieograniczony
<221.000€Załącznik
OZ/D/19/95/TB
Dostawa kompletnego reaktora ciśnieniowego
2019-09-13
przetarg nieograniczony
<221.000 €Załącznik
OZ/D/19/76/KK
Dostawa kamery termowizyjnej
2019-09-09
Przetarg nieograniczony
<221.000€Załącznik
OZ/U/19/95/EO6a126a61-5d70-4391-b7fe-1c9d65a8f038
Usługa informatyczna Zintegrowanego Systemu Informatycznego UWAGA. W polu poniżej data 10.09.2019 r. dotyczy terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a nie ofert.
2019-09-10
Negocjacje z ogłoszeniem
≥ 221.000 € Załącznik
OZ/U/19/101/NC
Świadczenie usług transportowych na potrzeby przewozu uczestników projektu „Politechnika Śląska Trzeciego Wieku”
2019-09-11
przetarg nieograniczony
< 221.000 €Załącznik
OZ/B/19/55/EO
Wymiana obróbek blacharskich oraz pokrycia dachów płaskich wraz z likwidacją zbędnych elementów konstrukcji dachowych
2019-09-06
przetarg nieograniczony
<5.548.000€Załącznik
OZ/D/19/73/NC
Dostawa z montażem urządzeń klimatyzacyjnych
2019-09-03
przetarg nieograniczony
< 221.000 €Załącznik
OZ/B/19/49/EO
Przebudowa / modernizacja pomieszczeń na poziomie piwnicznym w budynku „B” Wydziału Elektrycznego przy ul. Akademickiej 10 – wykonanie izolacji fundamentów budynku Wydziału Elektrycznego przy ul. Akademickiej 10 w Gliwicach
2019-08-20
przetarg nieograniczony
<5.548.000€Załącznik
OZ/D/19/74/AC
Dostawa rolet dzień-noc
2019-09-04
przetarg nieograniczony
< 221.000 €Załącznik
OZ/B/19/39/AC
Remont przyziemi – wyjść ewakuacyjnych w budynku Wydziału MT Gliwice, ul. Konarskiego 18a
2019-08-23
przetarg nieograniczony
< 5.548.000 €Załącznik
OZ/D/19/68/TB
Dostawa kompletnego reaktora ciśnieniowego
2019-08-28
przetarg nieograniczony
< 221.000 €Załącznik
OZ/B/19/35/NC
Wymiana pionów instalacji centralnego ogrzewania
2019-08-14
przetarg nieograniczony
< 5.548.000 €Załącznik
OZ/D/19/58/TBb047aacb-0da3-4f16-a810-353f809fa19c
Dostawa stacji obliczeniowej
2019-08-13
przetarg nieograniczony
≥ 221.000 €Załącznik
OZ/B/19/29/DM
Remont rozdzielnic piętrowych (kolejny etap) w budynku przy ul. Krzywoustego 4
2019-07-24
przetarg nieograniczony
< 5.548.000 €Załącznik
OZ/D/19/78/DM
Dostawa pieca indukcyjnego tranzystorowego
2019-08-20
przetarg nieograniczony
< 221.000 €Załącznik
OZ/B/19/34/EO
Remont pomieszczenia nr 312 w budynku Biblioteki Głównej
2019-08-14
przetarg nieograniczony
<5.548.000€Załącznik
OZ/B/19/51/NC
Remont węzła cieplnego w DS. Babilon
2019-08-20
przetarg nieograniczony
< 5.548.000 €Załącznik
OZ/B/19/40/EO
Wymiana obróbek blacharskich oraz pokrycia dachów płaskich wraz z likwidacją zbędnych elementów konstrukcji dachowych
2019-08-21
przetarg nieograniczony
<5.548.000€Załącznik
OZ/B/19/36/TB
Remont schodów wejściowych do budynku Biblioteki Głównej
2019-08-14
przetarg nieograniczony
<5.548.000 €Załącznik
OZ/D/19/71/AC
Stanowisko dydaktyczno-badawcze z zakresu robotów autonomicznych i współpracujących
2019-07-26
przetarg nieograniczony
< 221.000 €Załącznik
OZ/D/19/75/HP
Dostawa wielofunkcyjnego systemu ruchu kolejowego przedstawiającego stacje oraz urządzenia sygnalizacyjne z możliwością sterowania wraz z oprogramowaniem – realizacja w ramach zadania inwestycyjnego „Strefa Innowacji Miasta Katowice – Miejski Inkubator Przedsiębiorczości i Transferu Technologii – Etap III
2019-08-13
przetarg nieograniczony
< 221.000 €Załącznik
OZ/D/19/84/EO
Dostawa stanowiska do wyznaczania temperatury przejścia oraz zestawu do prezentacji zjawiska Meissnera-Ochsenfelda
2019-08-13
przetarg nieograniczony
<221.000€Załącznik
OZ/D/19/70/HP
Dostawa mebli biurowych
2019-08-08
przetarg nieograniczony
< 221.000 €Załącznik
OZ/D/19/46/TB
Dostawa mebli dla Domu Studenckiego "Elektron"
2019-05-31
przetarg nieograniczony
<221.000 €Załącznik
OZ/B/19/30/EO
Remont pokoi i przedpokoi w dwóch pionach w Domu Studenta BABILON
2019-07-19
przetarg nieograniczony
<5.548.000€Załącznik
OZ/B/19/32/AC
Modernizacja strefy studenta Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki przy ul. Konarskiego 20 w Gliwicach
2019-08-01
przetarg nieograniczony
< 5.548.000 €Załącznik
OZ/D/19/67/EK
Dostawa mebli biurowych
2019-08-07
przetarg nieograniczony
< 221.000 €Załącznik
OZ/B/19/25/HP
Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej obiektów Politechniki Śląskiej przy ul. Towarowej 7 w Gliwicach
2019-07-09
przetarg nieograniczony
< 5.548.000 €Załącznik
OZ/D/19/62/TB
Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Politechniki Śląskiej
2019-07-26
przetarg nieograniczony
<221.000 €Załącznik
OZ/B/19/27/TB
Remont fragmentu elewacji budynku Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki przy ul. Konarskiego 22 w Gliwicach
2019-07-30
przetarg nieograniczony
<5.548.000 €Załącznik
OZ/D/19/55/TBfb226743-78ae-4d6c-854f-56a249634b11
Dostawa elektronicznego systemu sterowania oraz elektronicznego zestawu pomiarowego
2019-07-30
przetarg nieograniczony
≥ 221.000 €Załącznik
OZ/D/19/65/EO
Dostawa stanowiska do wyznaczania temperatury przejścia oraz zestawu do prezentacji zjawiska Meissnera-Ochsenfelda
2019-07-31
przetarg nieograniczony
<221.000€Załącznik
OZ/B/19/28/NC
Remont węzła cieplnego w DS. Babilon
2019-07-25
przetarg nieograniczony
< 5.548.000 €Załącznik
OZ/D/19/60/EO
Dostawa mebli biurowych
2019-07-23
przetarg nieograniczony
<221.000€Załącznik
OZ/U/19/76/EO
Usługi realizacji przeglądów serwisowych oraz napraw wraz z niezbędną wymianą części specjalistycznych stanowisk badawczych
2019-07-23
przetarg nieograniczony
<221.000€Załącznik
OZ/B/19/33/HP
Budowa szybu windowego dla Budynku Głównego CKI w Rybniku
2019-07-23
przetarg nieograniczony
< 5.548.000 €Załącznik
OZ/U/19/79/HP
Sukcesywne świadczenie usług ubezpieczenia w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), kosztów leczenia (KL), ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) oraz ubezpieczenia bagażu
2019-07-11
przetarg nieograniczony
< 221.000 €Załącznik
OZ/B/19/20/NC
Montaż klimatyzacji w budynku Wydziału Architektury przy ul. Akademickiej 7
2019-07-04
przetarg nieograniczony
< 5.548.000 €Załącznik
OZ/B/19/19/NC
Roboty remontowe w części A DS. Karlik
2019-07-16
przetarg nieograniczony
< 5.548.000 €Załącznik
OZ/D/19/69/EO
Zakup i dostawa benzyny bezołowiowej Pb-95 dla Akademickiego Ośrodka Lotniczego Politechniki Śląskiej wraz z usługą tankowania
2019-07-09
przetarg nieograniczony
<221.000€Załącznik
OZ/B/19/24/HP
Doprowadzenie powierzchni rampy przy ul. Towarowej 7 do stanu zgodnego z przepisami techniczno-budowlanymi
2019-07-01
przetarg nieograniczony
< 5.548.000 €Załącznik
OZ/U/19/82/HP
Sukcesywne świadczenie usług ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz kosztów leczenia (KL) dla studentów odbywających staże
2019-06-26
przetarg nieograniczony
< 221.000 €Załącznik
1 - 100 Następny