Logo Strona główna   Dokumenty i listy   Utwórz   Ustawienia witryny   Pomoc    Przejdź w górę do witryny administracja.polsl.pl
Politechnika Śląska
Biuro Spraw Socjalnych
Strona główna
 
 
 
Icon Dokumenty
Icon Druki i wnioski
 
 
 
Icon

Kierownik: mgr Elżbieta Zielińska

Z-ca kierownika: mgr Anna Doleżych

 

Adres: 44-100 Gliwice, ul. Konarskiego 18 pokój 420 i 420A


Telefony:
Sprawy pracowników i emerytów o nazwiskach na literę A-G  - +48 32 237 15 71
Sprawy pracowników i emerytów o nazwiskach na literę H-Ł  - +48 32 237 22 15
Sprawy pracowników i emerytów o nazwiskach na literę M-R - +48 32 237 20 78
Sprawy pracowników i emerytów o nazwiskach na literę S-Ż  - +48 32 237 26 02

Do zadań Biura Spraw Socjalnych należą:  

  1. przygotowanie preliminarza i nadzór nad wydatkowaniem środków z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
  2. prowadzenie bazy danych osób aktualnie zatrudnionych oraz byłych pracowników Uczelni uprawnionych do korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS),
  3. prowadzenie spraw związanych z pomocą socjalną, przyznawaniem pożyczek na cele mieszkalne, przygotowywaniem dokumentów dla wypłat świadczeń z tytułu „wczasów pod gruszą”,
  4. organizowanie działalności kulturalnej i rozrywkowej w Klubie Pracowników Politechniki Śląskiej oraz w Centrum Kultury Studenckiej „MROWISKO” w zakresie ZFŚS,
  5. organizowanie imprez okolicznościowych i kulturalnych dla pracowników i byłych pracowników w ramach działalności socjalnej,
  6. organizowanie imprez turystycznych i krajoznawczych dla pracowników i byłych pracowników w ramach działalności socjalnej.

 Informacje

Obecnie brak aktywnych anonsów.
 
 

 Łącza

  Politechnika Śląska
 
 

 © Politechnika Śląska