Logo Strona Główna   Pomoc    Przejdź w górę do witryny administracja.polsl.pl
Ikona
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Procedury: IA1/D/21/46/DM
   

Znak sprawy

IA1/D/21/46/DM 

Identyfikator postępowania

 

Przedmiot postępowania

Dostawa pakietu oprogramowania do projektowania przestrzeni pracy oraz oceny wpływu jego parametrów na organizm ludzki, a także do tworzenia i edycji modeli 3d z tomografii komputerowej (CT)

Termin składania ofert

2021-06-21 

Typ przetargu

Dostawy 

Procedura przetargowa

tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp)

Wartość

 
Załączniki
1.0 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf    
2.0. SWZ D 46.pdf    
2.1. SWZ D 46 Zał. nr 1 PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY.pdf    
2.2. SWZ D 46 Zał. nr 2 FORMULARZ OFERTOWY.docx    
2.2. SWZ D 46 Zał. nr 2 FORMULARZ OFERTOWY.pdf    
2.3. SWZ D 46 Zał. nr 3 OŚWIADCZENIE WYKONAWCY.docx    
2.3. SWZ D 46 Zał. nr 3 OŚWIADCZENIE WYKONAWCY.pdf    
Utworzony o 2021-06-11 13:31  przez Dorota Markiewicz-Kukiełka 
Data ostatniej modyfikacji: 2021-06-11 13:31 , autor ostatniej modyfikacji: Dorota Markiewicz-Kukiełka