Logo Strona Główna   Pomoc    Przejdź w górę do witryny administracja.polsl.pl
Ikona
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Procedury: IA1/D/21/48/NC
   

Znak sprawy

IA1/D/21/48/NC 

Identyfikator postępowania

 

Przedmiot postępowania

Suszarka laboratoryjna z konwekcją naturalną

Termin składania ofert

2021-06-15 

Typ przetargu

Dostawy 

Procedura przetargowa

tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp)

Wartość

 
Załączniki
1.0. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf    
2.0. SWZ D 48.pdf    
2.1. SWZ D 48 Zał. nr 1 PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY.pdf    
2.2. SWZ D 48 Zał. nr 2 FORMULARZ OFERTOWY.docx    
2.2. SWZ D 48 Zał. nr 2 FORMULARZ OFERTOWY.pdf    
2.3. SWZ D 48 Zał. nr 3 OŚWIADCZENIE WYKONAWCY.docx    
2.3. SWZ D 48 Zał. nr 3 OŚWIADCZENIE WYKONAWCY.pdf    
3.0. Odpowiedzi na zapytania.pdf    
4.0. Odpowiedź na zapytanie.pdf    
Informacja, o której mowa w art. 222 ust. 4 ustawy Pzp 15.06.2021 r.pdf    
Informacja, o której mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp 15.06.2021 r.pdf    
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf    
Utworzony o 2021-06-07 10:25  przez Natalia Ćwik 
Data ostatniej modyfikacji: 2021-06-16 12:39 , autor ostatniej modyfikacji: Natalia Ćwik