Logo Strona Główna   Pomoc    Przejdź w górę do witryny administracja.polsl.pl
Ikona
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Procedury: IA1/D/21/67/AL
   

Znak sprawy

IA1/D/21/67/AL 

Identyfikator postępowania

 

Przedmiot postępowania

Dostawa stanowisk do pomiaru aktywności mięśni oraz sił reakcji podłoża

Termin składania ofert

2021-06-11 

Typ przetargu

Dostawy 

Procedura przetargowa

przetarg nieograniczony

Wartość

 
Załączniki
1.0. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf    
2.0. SWZ D 67.pdf    
2.1. SWZ D 67 Zał. nr 1 PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY.pdf    
2.2. SWZ D 67 Zał. nr 2 FORMULARZ OFERTOWY.docx    
2.2. SWZ D 67 Zał. nr 2 FORMULARZ OFERTOWY.pdf    
2.3. SWZ D 67 Zał. nr 3 JEDZ espd-request.xml    
2.3. SWZ D 67 Zał. nr 3 JEDZ.doc    
3.0. Wyjaśnienia treści SWZ 24.05.2021 r.pdf    
Informacja, o której mowa w art. 222 ust. 4 ustawy Pzp 11.06.2021 r.pdf    
Informacja, o której mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp 11.06.2021 r.pdf    
Utworzony o 2021-05-14 09:42  przez Agata Lipska 
Data ostatniej modyfikacji: 2021-06-11 12:51 , autor ostatniej modyfikacji: Agata Lipska