Logo Strona Główna   Pomoc    Przejdź w górę do witryny administracja.polsl.pl
Ikona
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Procedury: IA1/B/21/36/EO
   

Znak sprawy

IA1/B/21/36/EO 

Identyfikator postępowania

 

Przedmiot postępowania

Dostosowanie p-poż. budynku Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki

Termin składania ofert

2021-05-26 

Typ przetargu

Roboty budowlane 

Procedura przetargowa

Tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp)

Wartość

 
Załączniki
1.00. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf    
2.00. SWZ B 36.pdf    
2.01. SWZ B 36 Zał. nr 1 PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY.pdf    
2.02. SWZ B 36 Zał. nr 2 FORMULARZ OFERTOWY.docx    
2.02. SWZ B 36 Zał. nr 2 FORMULARZ OFERTOWY.pdf    
2.03. SWZ B 36 Zał. nr 3 OŚWIADCZENIE WYKONAWCY.docx    
2.03. SWZ B 36 Zał. nr 3 OŚWIADCZENIE WYKONAWCY.pdf    
2.04. SWZ B 36 Zał. nr 4 OŚWIADCZENIE Z ART. 117 UST. 4 USTAWY.docx    
2.04. SWZ B 36 Zał. nr 4 OŚWIADCZENIE Z ART. 117 UST. 4 USTAWY.pdf    
2.05. SWZ B 36 Zał. nr 5 OŚWIADCZENIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO.docx    
2.05. SWZ B 36 Zał. nr 5 OŚWIADCZENIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO.pdf    
2.06. SWZ B 36 Zał. nr 6 PW architektoniczo-konstrukcyjny_część opisowa_v.3.pdf    
2.07. SWZ B 36 Zał. nr 7 PW architektoniczo-konstrukcyjny_rysunki cz.1.pdf    
2.08. SWZ B 36 Zał. nr 8 PW architektoniczo-konstrukcyjny_rysunki cz.2.pdf    
2.09. SWZ B 36 Zał. nr 9 PW architektoniczo-konstrukcyjny_rysunki cz.3.pdf    
2.10. SWZ B 36 Zał. nr 10 PW instalacji elektrycznych i niskoprądowych_cz.opisowa.pdf    
2.11. SWZ B 36 Zał. nr 11 PW instalacji elektrycznych_cz.rysunkowa.pdf    
2.12. SWZ B 36 Zał. nr 12 PW instalacji niskoprądowych_cz.rysunkowa.pdf    
2.13. SWZ B 36 Zał. nr 13 PW instalacji wentylacji pożarowej_cz.opisowa.pdf    
2.14. SWZ B 36 Zał. nr 14 PW instalacji wentylacji pożarowej_rysunki cz.1.pdf    
2.15. SWZ B 36 Zał. nr 15 PW instalacji wentylacji pożarowej_rysunki cz.2.pdf    
2.16. SWZ B 36 Zał. nr 16 PW instalacji wentylacji pożarowej_rysunki cz.3.pdf    
2.17. SWZ B 36 Zał. nr 17 PW instalacji wentylacji pożarowej_rysunki cz.4.pdf    
2.18. SWZ B 36 Zał. nr 18 Przedmiary robót_STWiOR_Instrukcja oznakowania.pdf    
3.00. Odpowiedzi na wnioski 11.05.2021 r.pdf    
4.00. Dodatkowy termin wizji lokalnej.pdf    
5.00. Odpowiedzi na wnioski, zmiana SWZ 20.05.2021 r.pdf    
5.01. Przedmiar robót_branża budowlana_korekta_20.05.2021.pdf    
6.00. Odpowiedź na wniosek 21.05.2021 r.pdf    
7.00. Zmiana SWZ - wyjaśnienie 24.05.2021 r.pdf    
Informacja, o której mowa w art. 222 ust. 4 ustawy Pzp 26.05.2021 r.pdf    
Informacja, o której mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp 26.05.2021 r.pdf    
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 11.06.2021.pdf    
Utworzony o 2021-05-07 13:11  przez Ewa Ochman 
Data ostatniej modyfikacji: 2021-06-11 13:08 , autor ostatniej modyfikacji: Hanna Pluskiewicz