Logo Strona Główna   Pomoc    Przejdź w górę do witryny administracja.polsl.pl
Ikona
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Procedury: IA1/D/21/13/NC
   

Znak sprawy

IA1/D/21/13/NC 

Identyfikator postępowania

 

Przedmiot postępowania

Dostawa zintegrowanego systemu do wytwarzania organicznych i nieorganicznych struktur półprzewodnikowych oraz organicznych i hybrydowych urządzeń elektronicznych

Termin składania ofert

2021-05-28 

Typ przetargu

Dostawy 

Procedura przetargowa

przetarg nieograniczony

Wartość

 
Załączniki
1.0. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf    
2.0. SWZ D 13 .pdf    
2.1. SWZ D 13 Zał. nr 1 PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY .pdf    
2.2. SWZ D 13 Zał. nr 2 FORMULARZ OFERTOWY.docx    
2.2. SWZ D 13 Zał. nr 2 FORMULARZ OFERTOWY.pdf    
2.3. SWZ D 13 Zał. nr 3 JEDZ.doc    
2.3. SWZ D 13 Zał. nr 3 JEDZ_espd-request.xml    
Utworzony o 2021-04-30 10:41  przez Teresa Brzezińska 
Data ostatniej modyfikacji: 2021-04-30 10:56 , autor ostatniej modyfikacji: Teresa Brzezińska