Logo Strona Główna   Pomoc    Przejdź w górę do witryny administracja.polsl.pl
Ikona
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Procedury: IA1/D/21/42/DM
   

Znak sprawy

IA1/D/21/42/DM 

Identyfikator postępowania

 

Przedmiot postępowania

Dostawa chłodziarek laboratoryjnych

Termin składania ofert

2021-05-07 

Typ przetargu

Dostawy 

Procedura przetargowa

tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp

Wartość

 
Załączniki
1.0 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf    
2.0. SWZ D 42.pdf    
2.1. SWZ D 42 Zał. nr 1 PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY.pdf    
2.2. SWZ D 42 Zał. nr 2 FORMULARZ OFERTOWY.docx    
2.2. SWZ D 42 Zał. nr 2 FORMULARZ OFERTOWY.pdf    
2.3. SWZ D 42 Zał. nr 3 OŚWIADCZENIE WYKONAWCY.docx    
2.3. SWZ D 42 Zał. nr 3 OŚWIADCZENIE WYKONAWCY.pdf    
3.0. Odpowiedzi.na.pytania 29.04.2021.pdf    
3.1. Odpowiedzi.na.pytania 30.04.2021.pdf    
3.2. Odpowiedzi.na.pytania 5.05.2021.pdf    
Informacja, o której mowa w art. 222 ust. 4 ustawy Pzp 7.05.2021 r.pdf    
Informacja, o której mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp 7.05.2021 r.pdf    
Utworzony o 2021-04-27 12:02  przez Dorota Markiewicz-Kukiełka 
Data ostatniej modyfikacji: 2021-05-07 10:19 , autor ostatniej modyfikacji: Dorota Markiewicz-Kukiełka