Logo Strona Główna   Pomoc    Przejdź w górę do witryny administracja.polsl.pl
Ikona
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Procedury: IA1/U/21/9/TB
   

Znak sprawy

IA1/U/21/9/TB 

Identyfikator postępowania

 

Przedmiot postępowania

Usługa szkolenia symulatorowego z wykorzystaniem symulatora Elite Evolution S923 FNTP II MCC w Akademickim Ośrodku Szkolenia Lotniczego Politechniki Śląskiej dla studentów specjalności Nawigacja Powietrzna

Termin składania ofert

2021-04-30 

Typ przetargu

Usługi 

Procedura przetargowa

tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp

Wartość

 
Załączniki
1.0.Ogłoszenie o zamówieniu.pdf    
1.2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_27.04.2021 r.pdf    
2.0. SWZ U 9.pdf    
2.1. SWZ U 9 Zał. nr 1 PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY.pdf    
2.2. SWZ U 9 Zał. nr 2 FORMULARZ OFERTOWY.docx    
2.2. SWZ U 9 Zał. nr 2 FORMULARZ OFERTOWY.pdf    
2.3. SWZ U 9 Zał. nr 3 OŚWIADCZENIE WYKONAWCY.docx    
2.3. SWZ U 9 Zał. nr 3 OŚWIADCZENIE WYKONAWCY.pdf    
2.4. SWZ U 9 Zał. nr 4 OŚWIADCZENIE Z ART. 117 UST. 4 USTAWY.docx    
2.4. SWZ U 9 Zał. nr 4 OŚWIADCZENIE Z ART. 117 UST. 4 USTAWY.pdf    
2.5. SWZ U 9 Zał. nr 5 OŚWIADCZENIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO.docx    
2.5. SWZ U 9 Zał. nr 5 OŚWIADCZENIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO.pdf    
3.0. Odpowiedzi na pytania_27.04.2021 r.pdf    
Informacja, o której mowa w art. 222 ust. 4 ustawy Pzp z dnia 30.04.2021 r.pdf    
Informacja, o której mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp z dnia 30.04.2021 r.pdf    
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY oraz o UNIEWAŻNIENIU_07.05.21 r.pdf    
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY sprostowanie_10.05.21 r.pdf    
Utworzony o 2021-04-20 14:09  przez Teresa Brzezińska 
Data ostatniej modyfikacji: 2021-05-10 13:35 , autor ostatniej modyfikacji: Teresa Brzezińska