Logo Strona Główna   Pomoc    Przejdź w górę do witryny administracja.polsl.pl
Ikona
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Procedury: IA1/B/21/17/NC
   

Znak sprawy

IA1/B/21/17/NC 

Identyfikator postępowania

 

Przedmiot postępowania

Termomodernizacja domu studenckiego Politechniki Śląskiej „BABILON" przy ul. Krasińskiego 25a w Katowicach. UWAGA!!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT ORAZ WNIESIENIA WADIUM NA 14.05.2021 r

Termin składania ofert

2021-05-14 

Typ przetargu

Roboty budowlane 

Procedura przetargowa

Tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp

Wartość

 
Załączniki
1.0. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf    
1.1 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 30.04.2021 r.pdf    
2.0. SWZ B 17.pdf    
2.1. SWZ B 17 Zał. nr 1 PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY.pdf    
2.2. SWZ B 17 Zał. nr 2 FORMULARZ OFERTOWY.docx    
2.2. SWZ B 17 Zał. nr 2 FORMULARZ OFERTOWY.pdf    
2.3. SWZ B 17 Zał. nr 3 OŚWIADCZENIE WYKONAWCY.docx    
2.3. SWZ B 17 Zał. nr 3 OŚWIADCZENIE WYKONAWCY.pdf    
2.4. SWZ B 17 Zał. nr 4 OŚWIADCZENIE Z ART. 117 UST. 4 USTAWY.docx    
2.4. SWZ B 17 Zał. nr 4 OŚWIADCZENIE Z ART. 117 UST. 4 USTAWY.pdf    
2.5. SWZ B 17 Zał. nr 5 OŚWIADCZENIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO.docx    
2.5. SWZ B 17 Zał. nr 5 OŚWIADCZENIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO.pdf    
2.6. SWZ B 17 NIEAKTUALNY Przedmiar robót.pdf    
2.7. SWZ B 17 STWiORB.pdf    
2.8. SWZ B 17 Projekt cz.1.pdf    
2.8. SWZ B 17 Projekt cz.2.pdf    
2.8. SWZ B 17 Projekt cz.3.PDF    
3.0. Odpowiedzi na zapytania.pdf    
4.0 Odpowiedzi na pytania z dnia 29.04.2021 r.pdf    
4.1. Informacja dodatkowa do przedmiaru z dnia 29.04.2021 r.pdf    
5.0. Odpowiedź na pytanie z dnia 29.04.2021 r.pdf    
6.0 Odpowiedzi na pytania oraz zmiana przedmiarów z dnia 30.04.2021 r.pdf    
7.0. Odpowiedź na pytanie 07.05.2021 r.pdf    
7.1. SWZ B 17 NOWY Przedmiar robót.pdf    
8.0. Wyjasnienie do przedmiaru robot 11.05.2021.pdf    
Utworzony o 2021-04-20 10:01  przez Natalia Ćwik 
Data ostatniej modyfikacji: 2021-05-11 10:13 , autor ostatniej modyfikacji: Natalia Ćwik