Logo Strona Główna   Pomoc    Przejdź w górę do witryny administracja.polsl.pl
Ikona
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Procedury: IA1/D/21/23/TB
   

Znak sprawy

IA1/D/21/23/TB 

Identyfikator postępowania

 

Przedmiot postępowania

Dostawa aparatury do oceny czasu reakcji, spirometru, ergospirometru z bieżnią, miernika wydatku energetycznego

Termin składania ofert

2021-05-17 

Typ przetargu

Dostawy 

Procedura przetargowa

przetarg nieograniczony

Wartość

 
Załączniki
1.0. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf    
2.0. SWZ D 23.pdf    
2.1. SWZ D 23 Zał. nr 1 PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY.pdf    
2.2. SWZ D 23 Zał. nr 2 FORMULARZ OFERTOWY.docx    
2.2. SWZ D 23 Zał. nr 2 FORMULARZ OFERTOWY.pdf    
2.3. SWZ D 23 Zał. nr 3 JEDZ espd-request.xml    
2.3. SWZ D 23 Zał. nr 3 JEDZ.doc    
4.0. Odpowiedzi na pytania 30.04.2021 r.pdf    
Utworzony o 2021-04-19 09:38  przez Teresa Brzezińska 
Data ostatniej modyfikacji: 2021-04-30 14:05 , autor ostatniej modyfikacji: Teresa Brzezińska