Logo Strona Główna   Pomoc    Przejdź w górę do witryny administracja.polsl.pl
Ikona
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Procedury
 
 
 
Wybierz widok
Dostawy
Procedury Centrum Komputerowego
Roboty budowlane
Usługi
Wszystkie elementy
    Zamówienia
  niepodlegające
  ustawie pzp

   Zamówienia
   o wartości
   nieprzekraczającej
   30.000 euro
   na dostawy,
   usługi,
   roboty budowlane - archiwum

   Zamówienia
   z dziedziny nauki - archiwum

   Zamówienia
   na usługi
   społeczne
   i inne
   szczególne usługi - archiwum

   Wstępne konsultacje rynkowe
 
 
   
  
Widok: 
Przedmiot postępowaniaFiltrProcedura przetargowaFiltr
Sortuj według załącznikówUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
5236IA1/D/21/145/EO
Dostawa bezterminowej jednostanowiskowej licencji do zastosowań komercyjnych oprogramowania do obliczeń numerycznych oraz przetwarzania i analizy obrazów
2021-12-02
Tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp)
ZałącznikEwa Ochman2021-12-02 11:20
5244IA1/B/21/56/NCNowy
Remont rozdzielnic piętrowych I, II, III piętro w budynku przy ul. Krzywoustego 6
2021-12-17
Tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp)
ZałącznikNatalia Ćwik2021-12-02 11:01
5238IA1/U/21/57/MW
Systemy służące do monitorowania, akwizycji i analizy danych
2021-12-02
Tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp)
ZałącznikAgata Lipska2021-12-02 10:24
5218IA1/B/21/79/EO
Modernizacja strefy wejściowej Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej. UWAGA. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium na 10.12.2021 r.
2021-12-10
Tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp)
ZałącznikEwa Ochman2021-12-01 14:29
5223IA1/B/21/75/AL
Przebudowa wejścia do budynku przy ul. Krasińskiego 8 w Katowicach z dostosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych
2021-12-01
Tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp)
ZałącznikAgata Lipska2021-12-01 14:17
5243IA1/U/21/62/EONowy
Usługa zimowego utrzymania powierzchni chodników i podjazdów dla osób niepełnosprawnych na terenie Politechniki Śląskiej w obszarze Gliwic sezon 2021/2022
2021-12-09
Tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp)
ZałącznikEwa Ochman2021-12-01 13:42
5219IA1/B/21/81/HP
Remont pionu budynku Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki oraz Wydziału Mechanicznego Technologicznego w części zajmowanej przez administrację centralną Uczelni
2021-11-25
Tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp)
ZałącznikHanna Pluskiewicz2021-12-01 13:37
5231IA1/D/21/143/AG
Dostawa 4 zestawów kamer termowizyjnych wraz z ciałami doskonale czarnymi
2021-11-29
Tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp)
ZałącznikJoanna Garbacz2021-12-01 12:45
5233IA1/U/21/61/EO
Usługa zimowego utrzymania powierzchni chodników i podjazdów dla osób niepełnosprawnych na terenie Politechniki Śląskiej w obszarze Gliwic sezon 2021/2022
2021-11-30
Tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp)
ZałącznikEwa Ochman2021-11-30 12:19
5242RJU1/1272/W/2021
Budowa (modernizacja) przyłącza światłowodowego w relacji: szafa teletechniczna (parter) ul. Roosevelta 26-28 (budynek A), Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w Zabrzu – pomieszczenie teletechniczne (parter, budynek D) ul. Roosevelta 30 w Zabrzu.
2021-12-06
art. 10.1 pkt 3) PZP
ZałącznikAnna Skrzypczak2021-11-30 10:58
5235IA1/D/21/171/TB
Dostawa mebli metalowych
2021-11-30
Tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp)
ZałącznikTeresa Brzezińska2021-11-30 10:31
5228IA1/D/21/177/AL
Dostawa kamery termowizyjnej
2021-11-26
Tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp)
ZałącznikAgata Lipska2021-11-29 14:16
5232IA1/D/21/123/MW
Dostawa mebli metalowych
2021-11-29
Tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp)
ZałącznikMonika Węgrzyn2021-11-29 13:46
5230IA1/D/21/157/TB
Dostawa projektorów multimedialnych
2021-11-29
Tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp)
ZałącznikTeresa Brzezińska2021-11-29 11:07
5241IA1/D/21/165/EK
Dostawa tomografu rentgenowskiego do analizy struktury i wad wszystkich grup materiałów
2021-12-28
przetarg nieograniczony
ZałącznikEwa Syta-Kuźniewicz2021-11-29 09:28
5240IA1/D/21/160/HP
Rozbudowa sieci akademickiej o kontroler sieci bezprzewodowej eduroam z punktami dostępowymi
2021-12-06
Tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp)
ZałącznikHanna Pluskiewicz2021-11-26 14:17
5239IA1/B/21/80/AL
Remont strefy wejścia Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej przy ul. Akademickiej 7 w Gliwicach
2021-12-13
Tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp)
ZałącznikAgata Lipska2021-11-26 14:14
5225IA1/D/21/178/HP
Dostawa oprogramowania do obliczeń chemoinformatycznych
2021-11-24
Tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp)
ZałącznikHanna Pluskiewicz2021-11-26 13:29
5227IA1/U/21/59/DM
Usługa opieki nad uczestnikami projektu (dzieci i młodzież w wieku 11-16 lat – tzw. starszy wiek szkolny) w czasie wyjazdu edukacyjnego
2021-11-25
Tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp) - usługa społeczna
ZałącznikDorota Markiewicz-Kukiełka2021-11-26 12:50
5202IA1/U/21/46/EO
Usługa aktualizacji systemu Microsoft Dynamics 2009 (DAX 2009) do wersji Microsoft Dynamics 365 (DAX 365) wraz z migracją danych oraz usługą wsparcia systemu ZSI. UWAGA. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium na 26.11.2021 r.
2021-11-26
Przetarg nieograniczony
ZałącznikEwa Ochman2021-11-26 12:42
5207IA1/D/21/158/DM
Stanowisko rozwoju metod wspomagania w geriatrii
2021-11-05
Tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp)
ZałącznikDorota Markiewicz-Kukiełka2021-11-26 11:04
5215 IA1/D/21/111/NC
Dostawa kamery termowizyjnej. Oznaczenie sprawy: IA1/D/21/111/NC UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
2021-11-18
Tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp)
ZałącznikNatalia Ćwik2021-11-25 12:49
5190IA1/D/21/139/MW
Dostawa mebli biurowych
2021-11-04
Przetarg nieograniczony
ZałącznikMonika Węgrzyn2021-11-25 12:00
5211IA1/U/21/55/EO
Usługa w zakresie wywozu i zagospodarowania odpadów stałych z obiektów Politechniki Śląskiej na terenie Gliwic, Zabrza i Katowic
2021-11-25
Przetarg nieograniczony
ZałącznikEwa Ochman2021-11-25 11:36
5184IA1/D/21/83/DM
Dostawa sprzętu komputerowego oraz kamery ToF
2021-11-03
Przetarg nieograniczony
ZałącznikDorota Markiewicz-Kukiełka2021-11-24 13:24
5226IA1/D/21/175/AL
Dostawa i montaż systemu „Laboratorium wizji komputerowej oraz wirtualnej rzeczywistości”
2021-11-24
Tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp)
ZałącznikAgata Lipska2021-11-24 12:38
5237RJU1/1252/W/2021
Przedłużenie usługi wsparcia technicznego producenta dla urządzeń sieciowych DWDM ADVA FSP 3000 na okres 12 miesięcy
2021-12-01
art. 10.1 pkt 3) PZP
ZałącznikAnna Skrzypczak2021-11-24 12:19
5192IA1/D/21/110/DM
Dostawa oprogramowania
2021-11-04
Przetarg nieograniczony
ZałącznikDorota Markiewicz-Kukiełka2021-11-24 09:38
5206IA1/D/21/105/NC
Dostawa z montażem urządzeń klimatyzacyjnych
2021-11-08
Tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp)
ZałącznikNatalia Ćwik2021-11-24 07:55
5214IA1/U/21/56/HP
Sukcesywne świadczenie usług ubezpieczenia z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), kosztów leczenia (KL) oraz ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC)
2021-11-16
Tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp)
ZałącznikHanna Pluskiewicz2021-11-23 13:33
5213IA1/B/21/62/MW

Remont budynku administracyjno – dydaktycznego „B” Katedry Odlewnictwa UWAGA! Zmiana terminu skadania i otwarcia ofert na 23.11.2021

2021-11-23
Tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp
ZałącznikMonika Węgrzyn2021-11-23 11:45
5224IA1/D/21/176/TB
Dostawa sprężarki wraz z oprzyrządowaniem
2021-11-23
Tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp)
ZałącznikTeresa Brzezińska2021-11-23 10:30
5221IA1/D/21/150/MW
Sukcesywna dostawa materiałów biurowych dla Politechniki Śląskiej
2021-11-22
Tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp)
ZałącznikMonika Węgrzyn2021-11-22 10:42
5234IA1/B/21/60/AG
Modernizacja laboratoriów nr 103 i 105 w budynku „Nowej Chemii” przy ul. Krzywoustego 4 w Gliwicach
2021-12-08
Tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp)
ZałącznikJoanna Garbacz2021-11-22 10:38
5210IA1/D/21/86/TB
Dostawa oprogramowania do zaawansowanych obliczeń matematycznych oraz modelowania systemów fizycznych z możliwością dokonania dowolnej analizy matematycznej
2021-11-05
Tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp)
ZałącznikTeresa Brzezińska2021-11-22 09:48
5178IA1/D/21/151/AL
Dostawa i montaż systemu „Laboratorium wizji komputerowej oraz wirtualnej rzeczywistości”
2021-11-02
Przetarg nieograniczony
ZałącznikAgata Lipska2021-11-19 08:12
5172IA1/D/21/144/MW
Dostawa mebli metalowych
2021-10-08
Tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp)
ZałącznikMonika Węgrzyn2021-11-18 14:29
5209IA1/U/21/53/EO
Usługa zimowego utrzymania powierzchni drogowej, parkingów, chodników i podjazdów dla osób niepełnosprawnych na terenie Politechniki Śląskiej w obszarze Gliwic sezon 2021/2022
2021-11-08
Tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp)
ZałącznikEwa Ochman2021-11-18 13:23
5189IA1/D/21/137/TB
Dostawa zrobotyzowanego stanowiska składającego się z dwóch robotów współpracujących (cobotów) wraz z oprzyrządowaniem UWAGA! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na 21.10.21 r.
2021-10-21
Tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp)
ZałącznikTeresa Brzezińska2021-11-18 11:05
5198IA1/D/21/115/HP
Dostawa oprogramowań
2021-10-28
Tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp)
ZałącznikHanna Pluskiewicz2021-11-16 14:01
5217IA1/D/21/166/AL
Zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie stanowiska badawczo – dydaktycznego z niezbędnym oprzyrządowaniem do badania grzejników centralnego ogrzewania
2021-11-16
Tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp)
ZałącznikAgata Lipska2021-11-16 11:03
5222IA1/D/21/155/TB
Aktualizacja programu do projektowania układów równowagi fazowej materiałów metalicznych z dodatkową bazą danych stopów tytanu i stopów na osnowie fazy międzymetalicznej tytan-aluminium
2021-12-14
przetarg nieograniczony
ZałącznikTeresa Brzezińska2021-11-15 09:20
5163IA1/D/21/73/MW
Dostawa urządzeń (czujniki do pomiarów wartości nieelektrycznych, system rehabilitacji kardiologicznej, aparat EEG)
2021-10-18
Przetarg nieograniczony
ZałącznikMonika Węgrzyn2021-11-10 11:05
5204IA1/D/21/168/HP
Dostawa systemu HMD oraz akcesoriów do integracji R-VR
2021-10-29
Tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp)
ZałącznikHanna Pluskiewicz2021-11-10 10:19
5179IA1/D/21/124/AL
Dostawa analizatora widma optycznego MWIR
2021-11-03
Przetarg nieograniczony
ZałącznikAgata Lipska2021-11-10 09:11
5199IA1/D/21/163/AL
Dostawa audiometru i komory do pomiarów audiometrycznych UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA 04.11.2021 r.!!
2021-11-04
Tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp)
ZałącznikAgata Lipska2021-11-09 14:10
5203IA1/D/21/152/DM
Dostawa mikrokontrolerów i sterowników oraz sprzętu pomiarowego
2021-10-28
Tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp)
ZałącznikDorota Markiewicz-Kukiełka2021-11-09 10:57
5180IA1/D/21/125/AL
Dostawa analizatora parametrycznego struktur półprzewodnikowych
2021-11-03
Przetarg nieograniczony
ZałącznikAgata Lipska2021-11-09 10:07
5171IA1/D/21/112/MW
Dostawa mebli biurowych
2021-10-27
Przetarg nieograniczony
ZałącznikMonika Węgrzyn2021-11-09 06:55
5212IA1/D/21/119/TB
Stanowisko dydaktyczne automatyki ze sterownikiem PLC
2021-11-08
Tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp
ZałącznikTeresa Brzezińska2021-11-08 10:44
5194IA1/D/21/159/MW
Dostawa oprogramowań
2021-10-22
Tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp)
ZałącznikMonika Węgrzyn2021-11-08 08:42
5176IA1/U/21/39/DM
Opracowanie bazy danych i analizy statystycznej oraz opracowanie i dostarczenie bazy danych nt. jakości życia w polskich miastach
2021-10-12
Tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp)
ZałącznikDorota Markiewicz-Kukiełka2021-11-04 14:11
5191IA1/D/21/127/NC
Dostawa mebli biurowych
2021-11-04
Przetarg nieograniczony
ZałącznikNatalia Ćwik2021-11-04 11:15
5149IA1/B/21/29/HP
Roboty remontowe w budynku OKS „INNOWACJA” w Zabrzu przy ul. Jagiellońskiej 38A
2021-09-21
Tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp)
ZałącznikHanna Pluskiewicz2021-11-02 10:28
5156IA1/D/21/121/EO
Dostawa sprzętu komputerowego
2021-10-12
Przetarg nieograniczony
ZałącznikEwa Ochman2021-10-28 12:16
5197IA1/D/21/132/EO
Dostawa gradientowego systemu HPLC-DAD
2021-10-26
Tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp)
ZałącznikEwa Ochman2021-10-26 14:24
5193IA1/D/21/162/MW
Dostawa okularów eye-tracking wraz z oprogramowaniem
2021-10-20
Tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp)
ZałącznikMonika Węgrzyn2021-10-25 13:30
5182IA1/B/21/64/MW
Remont zasilania elektrycznego serwerowni Centrum Komputerowego w Katowicach
2021-10-21
Tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp)
ZałącznikMonika Węgrzyn2021-10-25 13:18
5160IA1/D/21/113/MW
Oprogramowanie do analizy obciążeń układu szkieletowo - mięśniowego
2021-10-14
Przetarg nieograniczony
ZałącznikMonika Węgrzyn2021-10-19 12:07
5186IA1/U/21/52/DM
Usługa opieki nad uczestnikami projektu (dzieci i młodzież w wieku 11-16 lat – tzw. starszy wiek szkolny) w czasie dojazdu i powrotu z zajęć oraz w trakcie prowadzonych zajęć
2021-10-14
Tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp) - usługa społeczna
ZałącznikDorota Markiewicz-Kukiełka2021-10-18 08:10
5144IA1/D/21/136/MW
Dostawa czytników dokumentacji technicznej
2021-09-29
Przetarg nieograniczony
ZałącznikMonika Węgrzyn2021-10-13 13:55
5142IA1/D/21/101/EO
Dostawa urządzeń EMG i USG
2021-09-27
Przetarg nieograniczony
ZałącznikEwa Ochman2021-10-12 13:36
5132IA1/D/21/107/DM
Dostawa napylarki
2021-09-14
Przetarg nieograniczony
ZałącznikDorota Markiewicz-Kukiełka2021-10-05 14:45
5143IA1/B/21/67/EO
Adaptacja pomieszczeń C/106-108 z fragmentem korytarza oraz pomieszczenia C/112 na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej
2021-09-14
Tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp)
ZałącznikEwa Ochman2021-10-04 11:53
5028IA1/D/21/41/EO
Dostawa systemu do preparatyki dla mikroskopii świetlnej i skaningowej
2021-05-21
przetarg nieograniczony
ZałącznikEwa Ochman2021-10-04 11:29
5125IA1/D/21/116/EO
Stanowisko do projekcji w formie Wirtualnej Jaskini 3D
2021-09-03
Przetarg nieograniczony
ZałącznikTeresa Brzezińska2021-09-23 14:18
5154IA1/U/21/42/DM
Usługa opieki nad uczestnikami projektu (dzieci i młodzież w wieku 11-16 lat – tzw. starszy wiek szkolny) w czasie dojazdu i powrotu z zajęć oraz w trakcie prowadzonych zajęć
2021-09-21
Tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp) - usługa społeczna
ZałącznikDorota Markiewicz-Kukiełka2021-09-23 13:21
5130IA1/D/21/103/EO
Stanowisko do sterowania aplikacją w Technologii Wirtualnej Rzeczywistości z wykorzystaniem aktywności elektrycznej mózgu i pomiarów ukrwienia mózgu wraz z systemem do śledzenia ruchów gałek ocznych
2021-09-09
Przetarg nieograniczony
ZałącznikAgata Lipska2021-09-20 11:04
5122IA1/D/21/96/DM
Dostawa urządzeń do symulacji układów biomechanicznych człowieka
2021-08-31
przetarg nieograniczony
ZałącznikDorota Markiewicz-Kukiełka2021-09-15 09:07
5102IA1/B/21/48/DM
Termomodernizacja domu studenckiego Politechniki Śląskiej Barbara wraz z robotami towarzyszącymi
2021-07-30
Tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp)
ZałącznikMonika Węgrzyn2021-08-24 12:52
5075IA1/D/21/60/EO
Komora rękawicowa z oprzyrządowaniem towarzyszącym UWAGA! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na 19.07.2021 r.
2021-07-19
Tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp)
ZałącznikEwa Ochman2021-08-13 12:50
4524Dialog techniczny
Ogłoszenie o dialogu technicznym poprzedzającym ogłoszenie postępowania przetargowego w sprawie wyboru Wykonawcy dla realizacji zadania „Dostawa, montaż i konfiguracja środowiska wirtualizacyjnego (metro klaster) wraz z systemem kopii zapasowych dla Centrum Informatycznego Politechniki Śląskiej”
2019-04-08
ZałącznikEwa Ochman2019-05-13 14:42