Logo Strona Główna   Pomoc    Przejdź w górę do witryny administracja.polsl.pl
Ikona
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Procedury
 
 
 
Wybierz widok
Dostawy
Procedury Centrum Komputerowego
Roboty budowlane
Usługi
Wszystkie elementy
    Zamówienia
  o wartości
  mniejszej od
  130.000 zł

   Zamówienia
   o wartości
   nieprzekraczającej
   30.000 euro
   na dostawy,
   usługi,
   roboty budowlane - archiwum

   Zamówienia
   z dziedziny nauki

   Zamówienia
   na usługi
   społeczne
   i inne
   szczególne usługi - archiwum

   Wstępne konsultacje rynkowe
 
 
   
  
Widok: 
Przedmiot postępowaniaFiltrProcedura przetargowaFiltr
Sortuj według załącznikówUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
5017IA1/D/21/47/HP
Stanowisko rozwoju metod wspomagania diagnostyki logopedycznej i analizy ruchów artykulacyjnych
2021-05-11
przetarg nieograniczony
ZałącznikHanna Pluskiewicz2021-05-11 12:23
5038IA1/B/21/33/ALNowy
Remont Sali 5 i 7 w Rektoracie Politechniki Śląskiej
2021-05-27
Tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp
ZałącznikAgata Lipska2021-05-11 11:17
5015IA1/D/21/28/DM
Dostawa optycznego systemu do analizy ruchu
2021-05-11
przetarg nieograniczony
ZałącznikDorota Markiewicz-Kukiełka2021-05-11 10:15
5023IA1/B/21/17/NC
Termomodernizacja domu studenckiego Politechniki Śląskiej „BABILON" przy ul. Krasińskiego 25a w Katowicach. UWAGA!!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT ORAZ WNIESIENIA WADIUM NA 14.05.2021 r
2021-05-14
Tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp
ZałącznikNatalia Ćwik2021-05-11 10:13
5022IA1/U/21/8/MW
Usługa praktycznego szkolenia lotniczego, na samolotach jednosilnikowych, tłokowych klasy SEP(L) w ramach szkolenia praktycznego do licencji pilota liniowego ATPL w Akademickim Ośrodku Szkolenia Lotniczego ATO Politechniki Śląskiej
2021-04-27
tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp)
ZałącznikMonika Węgrzyn2021-05-11 08:13
5026IA1/U/21/9/TB
Usługa szkolenia symulatorowego z wykorzystaniem symulatora Elite Evolution S923 FNTP II MCC w Akademickim Ośrodku Szkolenia Lotniczego Politechniki Śląskiej dla studentów specjalności Nawigacja Powietrzna
2021-04-30
tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp
ZałącznikTeresa Brzezińska2021-05-10 13:35
5034IA1/D/21/51/EK
Dostawa nanotribometru
2021-05-10
tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp
ZałącznikEwa Syta-Kuźniewicz2021-05-10 11:06
5035IA1/D/21/58/DM
Dostawa ultradźwiękowego betonoskopu wysokiej rozdzielczości
2021-05-10
tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp
ZałącznikDorota Markiewicz-Kukiełka2021-05-10 10:09
5037IA1/B/21/36/EO
Dostosowanie p-poż. budynku Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki
2021-05-26
Tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp)
ZałącznikEwa Ochman2021-05-07 13:14
5032IA1/D/21/19/MW
Dostawa mebli
2021-05-07
tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp)
ZałącznikMonika Węgrzyn2021-05-07 13:05
5018IA1/D/21/21/NC
Dostawa spektrometru emisyjnego ICP
2021-04-22
tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp
ZałącznikNatalia Ćwik2021-05-07 12:51
5024IA1/B/21/31/EO
Wymiana z rozbudową węzła wymiennikowego w Domu Studenckim „Barbara” przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 7 w Gliwicach
2021-05-07
Tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp)
ZałącznikEwa Ochman2021-05-07 12:22
5008IA1/B/21/10/EO
Remont pomieszczenia głównego (pok. 8/9) i zaplecza technicznego (pok. 3/4) Katedry Mechanizacji i Robotyzacji Górnictwa
2021-04-16
Tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp)
ZałącznikEwa Ochman2021-05-07 12:09
4994IA1/U/21/7/MW
Sprzątanie Centrum Nowych Technologii Politechniki Śląskiej UWAGA! Zmiana terminu i składania ofert na 22.04.2021
2021-04-22
Przetarg nieograniczony
ZałącznikMonika Węgrzyn2021-05-07 10:41
5033IA1/D/21/42/DM
Dostawa chłodziarek laboratoryjnych
2021-05-07
tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp
ZałącznikDorota Markiewicz-Kukiełka2021-05-07 10:19
5021 IA1/B/21/18/HP
Remont elewacji B budynku „B” Wydziału Elektrycznego
2021-05-06
tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp)
ZałącznikHanna Pluskiewicz2021-05-07 07:59
5014IA1/D/21/3/AL
Dostawa stanowisk do pomiaru aktywności mięśni oraz sił reakcji podłoża
2021-05-05
przetarg nieograniczony
ZałącznikAgata Lipska2021-05-06 13:44
5030IA1/B/21/11/EK
Remont elewacji budynku Wydziału Organizacji i Zarządzania w Zabrzu
2021-05-14
tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp)
ZałącznikEwa Syta-Kuźniewicz2021-05-06 11:25
4996IA1/B/21/6/MW

Remont dachu hali niskiej SILMA w budynku Wydziału Elektrycznego w Gliwicach UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT ORAZ WNIESIENIA WADIUM NA 23.04.2021 r.

2021-04-23
Tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp)
ZałącznikMonika Węgrzyn2021-05-06 10:25
5013IA1/D/21/32/EO
Dostawa systemu do oceny psychofizycznej człowieka, składającego się z przenośnego urządzenia EEG oraz urządzenia śledzenia kierunku patrzenia (Gaze Tracker)
2021-05-05
przetarg nieograniczony
ZałącznikEwa Ochman2021-05-05 12:02
5031IA1/U/21/14/NC
Warsztaty z zakresu umiejętności interpersonalnych i osobistych. Oznaczenie sprawy: IA1/U/21/14/NC.
2021-05-05
tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp) - usługa społeczna
ZałącznikNatalia Ćwik2021-05-05 11:58
5012IA1/D/21/27/DM
Dostawa mobilnego systemu ultrasonograficznego
2021-04-27
przetarg nieograniczony
ZałącznikDorota Markiewicz-Kukiełka2021-05-05 11:17
5020IA1/D/21/23/TB
Dostawa aparatury do oceny czasu reakcji, spirometru, ergospirometru z bieżnią, miernika wydatku energetycznego
2021-05-17
przetarg nieograniczony
ZałącznikTeresa Brzezińska2021-04-30 14:05
5036IA1/D/21/13/NC
Dostawa zintegrowanego systemu do wytwarzania organicznych i nieorganicznych struktur półprzewodnikowych oraz organicznych i hybrydowych urządzeń elektronicznych
2021-05-28
przetarg nieograniczony
ZałącznikTeresa Brzezińska2021-04-30 10:56
5027IA1/D/21/57/AL
Licencja oprogramowania dla mikrokontrolerów z kompilatorem C/C++
2021-04-29
tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp
ZałącznikAgata Lipska2021-04-30 10:28
5000IA1/D/21/25/AL
Stanowisko do prototypowania systemów nawigacji
2021-04-16
przetarg nieograniczony
ZałącznikAgata Lipska2021-04-30 10:24
4997IA1/D/21/2/DM
Dostawa sprzętu komputerowego
2021-04-14
Przetarg nieograniczony
ZałącznikDorota Markiewicz-Kukiełka2021-04-29 12:33
5006IA1/D/21/37/DM
Dostawa frezarki magnetycznej wraz z oprogramowaniem CAM
2021-04-07
TRYB PODSTAWOWY BEZ NEGOCJACJI (art. 275 pkt.1 ustawy PZP)
ZałącznikDorota Markiewicz-Kukiełka2021-04-27 14:40
4984IA1/D/21/14/DM
Dostawa oprogramowania do akwizycji i przetwarzania obrazów oraz oprogramowań do przetwarzania obrazów mikroskopowych
2021-04-06
przetarg nieograniczony
ZałącznikDorota Markiewicz-Kukiełka2021-04-27 12:35
4998IA1/D/21/22/EO
Dostawa skanera laserowego 3D
2021-04-14
przetarg nieograniczony
ZałącznikEwa Ochman2021-04-27 11:11
5029IA1/D/21/39/AL
Dostawa systemu szybkiego prototypowania (druku 3D)
2021-05-20
przetarg nieograniczony
ZałącznikAgata Lipska2021-04-23 10:57
5028IA1/D/21/41/EO
Dostawa systemu do preparatyki dla mikroskopii świetlnej i skaningowej
2021-05-21
przetarg nieograniczony
ZałącznikEwa Ochman2021-04-23 09:08
5016IA1/U/21/16/EK
Usługi związane z pełnieniem funkcji personelu nominowanego w Akademickim Ośrodku Szkolenia Lotniczego ATO
2021-04-20
Tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp)
ZałącznikEwa Syta-Kuźniewicz2021-04-22 10:45
4989IA1/D/21/18/EO
Dostawa urządzeń biomedycznych. UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA 21.04.2021 r.
2021-04-21
przetarg nieograniczony
ZałącznikEwa Ochman2021-04-21 11:50
5025IA1/D/21/24/TB
Dostawa multimetrów cyfrowych oraz zasilacza
2021-05-18
przetarg nieograniczony
ZałącznikTeresa Brzezińska2021-04-20 13:06
5019IA1/D/21/34/EK
Dostawa monitora pacjenta
2021-05-18
przetarg nieograniczony
ZałącznikEwa Syta-Kuźniewicz2021-04-16 09:01
5002IA1/B/21/13/EO
Wymiana z rozbudową węzła wymiennikowego w Domu Studenckim „Barbara” przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 7 w Gliwicach
2021-04-12
Tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp)
ZałącznikEwa Ochman2021-04-14 14:01
4993IA1/B/21/3/EK
Modernizacja laboratorium nr 31 i piwnicy pod laboratorium nr 41 Katedry Maszyn i Urządzeń Energetycznych
2021-03-29
tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp)
ZałącznikEwa Syta-Kuźniewicz2021-04-14 07:09
5009IA1/D/21/15/DM
Dostawa ultradźwiękowego betonoskopu wysokiej rozdzielczości
2021-04-09
tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp
ZałącznikDorota Markiewicz-Kukiełka2021-04-13 09:12
5005IA1/U/21/11/EK
Usługi związane z pełnieniem funkcji personelu nominowanego w Akademickim Ośrodku Szkolenia Lotniczego ATO
2021-04-06
Tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp)
ZałącznikEwa Syta-Kuźniewicz2021-04-12 13:49
5001IA1/U/21/1/EK
Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Biura Karier Studenckich, wspomagające studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy
2021-03-31
tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp) - usługa społeczna
ZałącznikEwa Syta-Kuźniewicz2021-04-09 13:11
4988IA1/D/21/8/EO
Rozbudowa stanowiska pomiarowego ultra wysokiej próżni w Laboratorium Spektroskopii Elektronowych i Materiałów Funkcjonalnych – Układ mikroskopu skaningowego sił atomowych i prądu tunelowego
2021-04-07
przetarg nieograniczony
ZałącznikEwa Ochman2021-04-07 11:55
4991IA1/U/21/6/TB
Świadczenie usługi w zakresie ochrony fizycznej osób i mienia w Ośrodku Konferencyjno-Szkoleniowym „Innowacja” Politechniki Śląskiej UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA O OTWARCIA OFERT NA 19.03.2021 r.!!
2021-03-19
tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp) - usługa społeczna
ZałącznikTeresa Brzezińska2021-04-06 14:13
4992IA1/B/21/4/HP
Przebudowa obiektu dydaktycznego przy ul. Krasińskiego 13 w Katowicach z dostosowaniem dla potrzeb kierunku studiów informatyka oraz osób niepełnosprawnych i aktualnych przepisów p.poż. wraz z montażem instalacji wentylacji mechanicznej oraz remontem nawierzchni zewnętrznych na dziedzińcu UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA 01.04.2021 r.
2021-04-01
tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp)
ZałącznikHanna Pluskiewicz2021-04-01 12:37
4980IA1/B/21/1/MW
Instalacja wentylacji wywiewnej: odciągi miejscowe z dygestoriów i szafek na odczynniki chemiczne w laboratorium 171 budynku Szarej Chemii w Gliwicach
2021-03-18
Tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp)
ZałącznikMonika Węgrzyn2021-04-01 07:38
4995IA1/D/21/17/NC
Zakup i dostawa benzyny bezołowiowej Pb-95 dla Akademickiego Ośrodka Lotniczego Politechniki Śląskiej wraz z usługą tankowania
2021-03-23
tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp
ZałącznikNatalia Ćwik2021-03-29 13:59
4990IA1/D/21/10/NC
Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu samolotu szkolnego dla Akademickiego Ośrodka Szkolenia Lotniczego Politechniki Śląskiej (AOSL POLSL) UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA 25.03.2021r.
2021-03-25
tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp
ZałącznikNatalia Ćwik2021-03-29 13:17
4973IA1/D/21/6/MW
Dostawa dwuplatformowego mikroskopu świetlno – elektronowego do badań materiałów inżynierskich
2021-03-19
Przetarg nieograniczony
ZałącznikMonika Węgrzyn2021-03-26 11:48
4986IA1/D/21/4/DM
Dostawa frezarki magnetycznej wraz z oprogramowaniem CAM
2021-03-16
TRYB PODSTAWOWY BEZ NEGOCJACJI (art. 275 pkt.1 ustawy PZP)
ZałącznikDorota Markiewicz-Kukiełka2021-03-19 10:13
4982IA1/U/21/3/TB
Obsługa portierni budynku Centrum Edukacyjno-Kongresowego Politechniki Śląskiej
2021-03-12
tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp)
ZałącznikTeresa Brzezińska2021-03-18 13:40
4985IA1/U/21/4/EO
Usługi przeglądów serwisowych oraz napraw wraz z wymianą części specjalistycznego stanowiska do otrzymywania nanopowłok oraz nanostruktur 3D
2021-03-17
Tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp)
ZałącznikEwa Ochman2021-03-18 10:33
4977IA1/D/21/11/EO
Dostawa cyfrowego analizatora dźwięku
2021-03-09
Tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp)
ZałącznikEwa Ochman2021-03-12 12:15
4974IA1/D/21/9/EK
Dostawa robota przemysłowego nr 1 z 6 przegubami obrotowymi, robota przemysłowego nr 2 z 6 przegubami obrotowymi, gripper 2 palcowy (2 szt.) i trójpalcowy (2 szt.), kamery wraz z czujnikiem siły kompatybilnej z robotem przemysłowym UWAGA!! zmiana terminu składania i otwarcia ofert na 10.03.2021r.
2021-03-10
TRYB PODSTAWOWY BEZ NEGOCJACJI (art. 275 pkt.1 ustawy PZP)
ZałącznikEwa Syta-Kuźniewicz2021-03-11 12:57
4975IA1/D/21/7/EK
Dostawa chromatografu gradientowego UWAGA!! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na 11.03.2021 r
2021-03-11
Tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp)
ZałącznikEwa Syta-Kuźniewicz2021-03-11 12:37
4976RJU1/209/2021
Dzierżawa 2 włókien światłowodowych jednomodowych w relacji: Uniwersytet Śląski, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji, ul. Bielska 62, 43-400 Cieszyn – Politechnika Śląska, Centrum Kształcenia Inżynierów, ul. Kościuszki 54, 44-200 Rybnik.
2021-03-05
PZP art. 10.1 pkt 3)
ZałącznikAnna Skrzypczak2021-02-26 11:27
4970RJU1/1671/W/2020
Dostawa, montaż i konfiguracja środowiska wirtualizacyjnego dla Centrum Komputerowego Politechniki Śląskiej
2021-01-20
przetarg nieograniczony
< 214.000 €  ZałącznikAnna Skrzypczak2021-01-22 15:16
4971IA1/U/20/78/EO
Sukcesywne świadczenie usług: rezerwacji, zakupu i dostawy biletów lotniczych na przewozy pasażerskie na trasach międzynarodowych i krajowych w ramach podróży pracowników, doktorantów i studentów oraz osób wskazanych przez Politechnikę Śląską
2021-01-19
przetarg nieograniczony
< 214.000 €ZałącznikEwa Ochman2021-01-21 11:51
4910RJU1/1187/W/2020
Dostawa 4 przełączników (switchy sieciowych)
UWAGA! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na 02.11.2020 r.
2020-10-28
przetarg nieograniczony
< 214.000 €ZałącznikAnna Skrzypczak2020-11-04 11:05
4524Dialog techniczny
Ogłoszenie o dialogu technicznym poprzedzającym ogłoszenie postępowania przetargowego w sprawie wyboru Wykonawcy dla realizacji zadania „Dostawa, montaż i konfiguracja środowiska wirtualizacyjnego (metro klaster) wraz z systemem kopii zapasowych dla Centrum Informatycznego Politechniki Śląskiej”
2019-04-08
ZałącznikEwa Ochman2019-05-13 14:42