Pomoc (nowe okno)
Przejdź wstecz do witryny

Błąd

 
Brak elementu w lokalizacji http://administracja.polsl.pl/zamowienia/Lists/procedury/DispForm1.aspx?ID=5200. Inny użytkownik mógł go usunąć lub zmienić jego nazwę.

Strona konserwacji składników Web Part: Jeżeli masz uprawnienie, możesz użyć tej strony, aby tymczasowo zamknąć składniki Web Part lub usunąć ustawienia osobiste. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z administratorem witryny.

Rozwiązywanie problemów z programem Windows SharePoint Services.