Logo Strona Główna   Pomoc    Przejdź w górę do witryny administracja.polsl.pl
Ikona
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Procedury: IA1/D/21/37/DM
   

Znak sprawy

IA1/D/21/37/DM 

Identyfikator postępowania

 

Przedmiot postępowania

Dostawa frezarki magnetycznej wraz z oprogramowaniem CAM

Termin składania ofert

2021-04-07 

Typ przetargu

Dostawy 

Procedura przetargowa

TRYB PODSTAWOWY BEZ NEGOCJACJI (art. 275 pkt.1 ustawy PZP)

Wartość

 
Załączniki
1.0 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf    
2.0. SWZ D 37.pdf    
2.1. SWZ D 37 Zał. nr 1 PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY.pdf    
2.2. SWZ D 37 Zał. nr 2 FORMULARZ OFERTOWY.docx    
2.2. SWZ D 37 Zał. nr 2 FORMULARZ OFERTOWY.pdf    
2.3. SWZ D 37 Zał. nr 3 OŚWIADCZENIE WYKONAWCY.docx    
2.3. SWZ D 37 Zał. nr 3 OŚWIADCZENIE WYKONAWCY.pdf    
Informacja, o której mowa w art. 222 ust. 4 ustawy Pzp 7.04.2021 r.pdf    
Informacja, o której mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp 7.04.2021 r.pdf    
Utworzony o 2021-03-26 10:22  przez Dorota Markiewicz-Kukiełka 
Data ostatniej modyfikacji: 2021-04-07 10:25 , autor ostatniej modyfikacji: Dorota Markiewicz-Kukiełka