Logo Strona Główna   Pomoc    Przejdź w górę do witryny administracja.polsl.pl
Ikona
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Procedury: IA1/U/21/11/EK
   

Znak sprawy

IA1/U/21/11/EK 

Identyfikator postępowania

 

Przedmiot postępowania

Usługi związane z pełnieniem funkcji personelu nominowanego w Akademickim Ośrodku Szkolenia Lotniczego ATO

Termin składania ofert

2021-04-06 

Typ przetargu

Usługi 

Procedura przetargowa

Tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp)

Wartość

 
Załączniki
1.0 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf    
2.0. SWZ U 11.pdf    
2.1. SWZ U 11 Zał. nr 1 PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY.pdf    
2.2. SWZ U 11 Zał. nr 2 FORMULARZ OFERTOWY.docx    
2.2. SWZ U 11 Zał. nr 2 FORMULARZ OFERTOWY.pdf    
2.3. SWZ U 11 Zał. nr 3 OŚWIADCZENIE WYKONAWCY.docx    
2.3. SWZ U 11 Zał. nr 3 OŚWIADCZENIE WYKONAWCY.pdf    
2.4. SWZ U 11 Zał. nr 4 OŚWIADCZENIE Z ART. 117 UST. 4 USTAWY.docx    
2.4. SWZ U 11 Zał. nr 4 OŚWIADCZENIE Z ART. 117 UST. 4 USTAWY.pdf    
2.5. SWZ U 11 Zał. nr 5 OŚWIADCZENIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO.docx    
2.5. SWZ U 11 Zał. nr 5 OŚWIADCZENIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO.pdf    
3.0 Zmiana tresci SWZ z dnia 29.03.2021 r.pdf    
4.0 Odpowiedzi na pytania z dnia 30.03.2021 r.pdf    
Inform., o której mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp z dnia12.04.2021 r do. ofert dodatk. cz. 4.pdf    
Informacja, o której mowa w art. 222 ust. 4 ustawy Pzp z dnia 06.04.2021 r.pdf    
Informacja, o której mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp z dnia 06.04.2021 r.pdf    
Wybór ofert w cz 1,2,3,5,6,8,9 Unieważnienie postep. w cz. 7 z 08.04.2021.pdf    
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w cz. 4 z dnia 12.04.2021.pdf    
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA w cz. 8 i 9 z dnia 08.04.2021.pdf    
Utworzony o 2021-03-25 12:52  przez Ewa Syta-Kuźniewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2021-04-12 13:49 , autor ostatniej modyfikacji: Ewa Syta-Kuźniewicz