Logo Strona Główna   Pomoc    Przejdź w górę do witryny administracja.polsl.pl
Ikona
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Procedury: IA1/D/21/20/HP
   

Znak sprawy

IA1/D/21/20/HP 

Identyfikator postępowania

 

Przedmiot postępowania

Modernizacja maszyny wytrzymałościowej WPM-600

Termin składania ofert

2021-04-07 

Typ przetargu

Dostawy 

Procedura przetargowa

tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp)

Wartość

 
Załączniki
1.0. Ogłoszenie.o.zamówieniu.pdf    
2.0. SWZ D 20.pdf    
2.1. SWZ D 20 Zał. nr 1 PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY.pdf    
2.2. SWZ D 20 Zał. nr 2 FORMULARZ OFERTOWY.docx    
2.2. SWZ D 20 Zał. nr 2 FORMULARZ OFERTOWY.pdf    
2.3. SWZ D 20 Zał. nr 3 OŚWIADCZENIE WYKONAWCY.docx    
2.3. SWZ D 20 Zał. nr 3 OŚWIADCZENIE WYKONAWCY.pdf    
2.4. SWZ D 20 Zał. nr 4 OŚWIADCZENIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO.docx    
2.4. SWZ D 20 Zał. nr 4 OŚWIADCZENIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO.pdf    
Informacja, o której mowa w art. 222 ust. 4 ustawy Pzp 07.04.2021 r.pdf    
Informacja, o której mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp 07.04.2021 r.pdf    
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 15.04.2021.pdf    
Utworzony o 2021-03-24 14:33  przez Hanna Pluskiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2021-04-15 12:41 , autor ostatniej modyfikacji: Hanna Pluskiewicz