Logo Strona Główna   Pomoc    Przejdź w górę do witryny administracja.polsl.pl
Ikona
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Procedury: IA1/B/21/6/MW
   

Znak sprawy

IA1/B/21/6/MW 

Identyfikator postępowania

 

Przedmiot postępowania

Remont dachu hali niskiej SILMA w budynku Wydziału Elektrycznego w Gliwicach UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT ORAZ WNIESIENIA WADIUM NA 23.04.2021 r.

Termin składania ofert

2021-04-23 

Typ przetargu

Roboty budowlane 

Procedura przetargowa

Tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp)

Wartość

 
Załączniki
1.0. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf    
1.1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 07.04.2021.pdf    
2.0. SWZ B 6.pdf    
2.1. SWZ B 6 Zał. nr 1 PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY.pdf    
2.2. SWZ B 6 Zał. nr 2 FORMULARZ OFERTOWY.docx    
2.2. SWZ B 6 Zał. nr 2 FORMULARZ OFERTOWY.pdf    
2.3. SWZ B 6 Zał. nr 3 OŚWIADCZENIE WYKONAWCY.docx    
2.3. SWZ B 6 Zał. nr 3 OŚWIADCZENIE WYKONAWCY.pdf    
2.4. SWZ B 6 Zał. nr 4 OŚWIADCZENIE Z ART. 117 UST. 4 USTAWY.docx    
2.4. SWZ B 6 Zał. nr 4 OŚWIADCZENIE Z ART. 117 UST. 4 USTAWY.pdf    
2.5. SWZ B 6 Zał. nr 5 OŚWIADCZENIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO.docx    
2.5. SWZ B 6 Zał. nr 5 OŚWIADCZENIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO.pdf    
2.6. SWZ B 6 Przedmiar.pdf    
2.7. SWZ B 6 STWiOR.pdf    
2.8. Parametry pap oraz wybranych materiałów budowlanych.pdf    
2.9. Kosztorys ślepy - dach hali niskiej SILMA.pdf    
3.0. Odpowiedzi na pytania i zmiana terminu składania i otwarcia ofert - 07.04.2021.pdf    
4.0. Odpowiedź na pytanie - 19.04.2021.pdf    
Utworzony o 2021-03-16 10:29  przez Monika Węgrzyn 
Data ostatniej modyfikacji: 2021-04-19 13:59 , autor ostatniej modyfikacji: Monika Węgrzyn