Logo Strona Główna   Pomoc    Przejdź w górę do witryny administracja.polsl.pl
Ikona
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Procedury: IA1/D/21/8/EO
   

Znak sprawy

IA1/D/21/8/EO 

Identyfikator postępowania

 

Przedmiot postępowania

Rozbudowa stanowiska pomiarowego ultra wysokiej próżni w Laboratorium Spektroskopii Elektronowych i Materiałów Funkcjonalnych – Układ mikroskopu skaningowego sił atomowych i prądu tunelowego

Termin składania ofert

2021-04-07 

Typ przetargu

Dostawy 

Procedura przetargowa

przetarg nieograniczony

Wartość

 
Załączniki
1.0. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf    
2.0. SWZ D 8.pdf    
2.1. SWZ D 8 Zał. nr 1 PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY.pdf    
2.2. SWZ D 8 Zał. nr 2 FORMULARZ OFERTOWY.docx    
2.2. SWZ D 8 Zał. nr 2 FORMULARZ OFERTOWY.pdf    
2.3. SWZ D 8 Zał. nr 3 JEDZ espd-request.xml    
2.3. SWZ D 8 Zał. nr 3 JEDZ.doc    
Informacja, o której mowa w art. 222 ust. 4 ustawy Pzp 07.04.2021 r.pdf    
Informacja, o której mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp 07.04.2021 r.pdf    
Utworzony o 2021-03-09 09:28  przez Ewa Ochman 
Data ostatniej modyfikacji: 2021-04-07 11:55 , autor ostatniej modyfikacji: Ewa Ochman