Logo Strona Główna   Pomoc    Przejdź w górę do witryny administracja.polsl.pl
Ikona
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Procedury: RJU1/1671/W/2020
   

Znak sprawy

RJU1/1671/W/2020 

Identyfikator postępowania

 

Przedmiot postępowania

Dostawa, montaż i konfiguracja środowiska wirtualizacyjnego dla Centrum Komputerowego Politechniki Śląskiej

Termin składania ofert

2021-01-20 

Typ przetargu

Procedury Centrum Komputerowego 

Procedura przetargowa

przetarg nieograniczony

Wartość

< 214.000 €   
Załączniki
Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp 20.01.2021.pdf    
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-22.01.2021.pdf    
Utworzony o 2020-12-30 09:20  przez Anna Skrzypczak 
Data ostatniej modyfikacji: 2021-01-22 15:16 , autor ostatniej modyfikacji: Anna Skrzypczak