Logo Strona Główna   Pomoc    Przejdź w górę do witryny administracja.polsl.pl
Ikona
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Procedury: IA1/D/20/159/EK
   

Znak sprawy

IA1/D/20/159/EK 

Identyfikator postępowania

 

Przedmiot postępowania

Dostawa aparatury do prowadzenia dynamicznych testów wytrzymałościowych

Termin składania ofert

2021-01-28 

Typ przetargu

Dostawy 

Procedura przetargowa

przetarg nieograniczony

Wartość

≥ 214.000 €  
Załączniki
1.0 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf    
2.0. SIWZ D 159.pdf    
2.1. SIWZ D 159 Załącznik nr 1 WZÓR UMOWY.pdf    
2.2. SIWZ D 159 Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTOWY.docx    
2.2. SIWZ D 159 Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTOWY.pdf    
2.3. SIWZ D 159 Załącznik nr 3 JEDNOLITY DOKUMENT espd-request.xml    
2.3. SIWZ D 159 Załącznik nr 3 JEDNOLITY DOKUMENT.doc    
2.4. SIWZ D 159 Instrukcja kontrolera posiadanego przez Zamawiającego.pdf    
3.0 Odpowiedzi na pytania z dnia 08.01.2021 r.pdf    
3.1 Nowa Tabela Parametrów Technicznych z dnia 08.01.20201r.docx    
3.1 Nowa Tabela Parametrów Technicznych z dnia 08.01.20201r.pdf    
4.0 Odpowiedzi na pytania z dnia 12.01.2021r.pdf    
Utworzony o 2020-12-24 09:39  przez Ewa Syta-Kuźniewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2021-01-12 14:56 , autor ostatniej modyfikacji: Ewa Syta-Kuźniewicz