Logo Strona Główna   Pomoc    Przejdź w górę do witryny administracja.polsl.pl
Ikona
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Procedury: IA1/D/20/121/EO
   

Znak sprawy

IA1/D/20/121/EO 

Identyfikator postępowania

 

Przedmiot postępowania

Rozbudowa stanowiska pomiarowego ultra wysokiej próżni w Laboratorium Spektroskopii Elektronowych i Materiałów Funkcjonalnych. UWAGA!!! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium na 22.12.2020 r.

Termin składania ofert

2020-12-22 

Typ przetargu

Dostawy 

Procedura przetargowa

przetarg nieograniczony

Wartość

≥ 214.000 € 
Załączniki
Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp 22.12.2020 r.pdf    
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI 2 31.12.2020 r.pdf    
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CZĘŚCI 1 i 3 14.01.2020 r.pdf    
Utworzony o 2020-11-10 11:13  przez Ewa Ochman 
Data ostatniej modyfikacji: 2021-01-14 13:48 , autor ostatniej modyfikacji: Ewa Ochman