Logo Strona Główna   Pomoc    Przejdź w górę do witryny administracja.polsl.pl
Ikona
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Procedury: IA1/B/20/20/AL
   

Znak sprawy

IA1/B/20/20/AL 

Identyfikator postępowania

 

Przedmiot postępowania

Remont rozdzielnic piętrowych (kolejny etap) w Budynku przy ul. Krzywoustego 4

Termin składania ofert

2020-06-09 

Typ przetargu

Roboty budowlane 

Procedura przetargowa

przetarg nieograniczony

Wartość

< 5.350.000 € 
Załączniki
1.0. Ogłoszenie o zamówieniu.htm    
2.0. SIWZ B 20.pdf    
2.1. SIWZ B 20 Załącznik nr 1 WZÓR UMOWY.pdf    
2.2. SIWZ B 20 Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTOWY.docx    
2.2. SIWZ B 20 Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTOWY.pdf    
2.3. SIWZ B 20 Załącznik nr 3 OŚWIADCZENIE.docx    
2.3. SIWZ B 20 Załącznik nr 3 OŚWIADCZENIE.pdf    
2.4. SIWZ B 20 Przedmiar robót.pdf    
2.5. SIWZ B 20 Schematy elektryczne.pdf    
2.6. SIWZ B 20 STWiOR.pdf    
Utworzony o 2020-05-22 09:17  przez Agata Lipska 
Data ostatniej modyfikacji: 2020-05-22 09:18 , autor ostatniej modyfikacji: Agata Lipska