Logo Strona Główna   Pomoc    Przejdź w górę do witryny administracja.polsl.pl
Ikona
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Procedury: IA1/B/20/6/EO
   

Znak sprawy

IA1/B/20/6/EO 

Identyfikator postępowania

 

Przedmiot postępowania

Budowa Śląskiego Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu „Assist Med Sport Silesia” wraz z budową Auli wykładowej pomiędzy budynkiem głównym Wydziału Inżynierii Biomedycznej a nowym budynkiem Śląskiego Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu

Termin składania ofert

2020-03-11 

Typ przetargu

Roboty budowlane 

Procedura przetargowa

przetarg nieograniczony

Wartość

≥5.350.000€ 
Załączniki
0.0. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf    
0.01. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - SIMAP 07.02.2020 r.pdf    
0.02. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia-TED 11.02.2020 r.pdf    
0.03. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - SIMAP 14.02.2020 r.pdf    
0.04. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - TED 19.02.2020 r.pdf    
0.1. SIWZ B 6.pdf    
0.2. SIWZ B 6 Załącznik nr 1 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWNE.pdf    
0.3. SIWZ B 6 Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTOWY.docx    
0.3. SIWZ B 6 Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTOWY.pdf    
0.4. SIWZ B 6 Załącznik nr 3 JEDZ espd-request.xml    
0.4. SIWZ B 6 Załącznik nr 3 JEDZ.doc    
0.5. Odpowiedzi na wnioski, zmiana SIWZ 14.02.2020 r.pdf    
0.6. Informacja o odwołaniu 18.02.2020 r.pdf    
0.6.1. Kopia odwołania.pdf    
0.6.2. Odpowiedź na odwołanie - uwzględnienie w całości 19.02.2020 r.pdf    
0.6.3. Zmiana SIWZ 19.02.2020 r.pdf    
0.7. Odpowiedzi na wnioski 27.02.2020 r.pdf    
0.7.1. Pozwolenie na budowę AMSS.pdf    
0.7.2. Pozwolenie na budowę AMSS_001.pdf    
0.7.3. Decyzja nr 21 2017.pdf    
0.7.4. Mapka sytuacyjna terenu.pdf    
1.Architektura_część1.pdf    
10.Inwentaryzacjazieleni.pdf    
11.Systemsterowania,monitoringuiregulacjitemperatury.pdf    
12.Przyłączekanalizacjideszczowejorazprzebudowywpustówdrogowych.pdf    
13.Przyłączawodyikanalizacjisanitarnej.pdf    
14.Instalacjaco,ctiwodylodowej.pdf    
15.InstalacjaGazówtechnicznych.pdf    
16.Węzełcieplny.pdf    
17.Zewninstalwodyikanalorazwew.inst.wody,p.pożorazkanal.pdf    
18.Zewninstalwodyikanalorazwew.inst.wody,p.pożorazkan_ryscz.1.pdf    
19.Zewninstawodyikanalorazwew.inst.wody,p.pożorazkana_ryscz.2.pdf    
2.Architektura_część2.pdf    
20.Instalacjawentylacjiiklimatyzacji.pdf    
21.Instalacjawentylacjiiklimatyzacji_rysunkicz.1.pdf    
22.Instalacjawentylacjiiklimatyzacji_rysunkicz.2.pdf    
23.Instalacjawentylacjiiklimatyzacji_rysunkicz.3.pdf    
24.Specyfikacjetechniczne_instalacjesanitarne.pdf    
25.Projektelektryczny.pdf    
26.Projektelektryczny_rysunkicz1.pdf    
27.Projektelektrycznyrysunkicz2.pdf    
28.Projektelektryczny_rysunkicz3.pdf    
29.Projektsystemukontrolidostępu.pdf    
3.Architektura_część3.pdf    
30.Projektsystemusygnalizacjiwłamaniainapadu.pdf    
31.Specyfikacjatechnicznainstalacjielektrycznych.pdf    
32.Dodatkowe-wymagania-budynek-RIB.pdf    
33.DodatkoweinformacjeiwytycznesiećLAN.pdf    
34.Standardydostępnościdlapolitykispójności2014-2020.pdf    
35.Opiniageotechnicznazdokumentacjąbadańpodłożagruntowego.pdf    
36.Architektura_Aula.pdf    
37.Specyfikacjatechnicznabudowlana_Aula.pdf    
38.Konstrukcja_Aula.pdf    
39.Instalacjesanitarne_Aula.pdf    
4.Architektura_część4.pdf    
40.Specyfikacjatechnicznasanitarna_Aula.pdf    
41.Kontroladostępu_Aula.pdf    
42.Instalacjeelektryczne_Aula.pdf    
43.Instalacjaisprzętaudiowizualny_Aula.pdf    
44.Dodatkowewymaganiabudynekaula.pdf    
45.Przedmiar_budynekgłówny.pdf    
46.Przedmiary_Aula.pdf    
5.Architektura_część5.pdf    
6.Konstrukcja_część1.pdf    
7.Konstrukcja_część2.pdf    
8.Drogi_część1.pdf    
9.Specyfikacjetechniczne_branżabudowlana.pdf    
Utworzony o 2020-02-07 11:00  przez Ewa Ochman 
Data ostatniej modyfikacji: 2020-02-27 13:13 , autor ostatniej modyfikacji: Ewa Ochman