Logo Strona Główna   Pomoc    Przejdź w górę do witryny administracja.polsl.pl
Ikona
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Procedury: OZ/D/19/109/TB
   

Znak sprawy

OZ/D/19/109/TB 

Identyfikator postępowania

 

Przedmiot postępowania

Dostawa urządzenia do pomiaru stabilności termicznej białka w oparciu o technologię różnicowej fluorymetrii skaningowej

Termin składania ofert

2019-10-31 

Typ przetargu

Dostawy 

Procedura przetargowa

przetarg nieograniczony

Wartość

<221.000 € 
Załączniki
Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 usyawy Pzp.pdf    
Sprostowanie informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp 15.11.2019 r.pdf    
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY_15.11.2019 r.pdf    
Utworzony o 2019-10-23 12:56  przez Teresa Brzezińska 
Data ostatniej modyfikacji: 2019-11-15 12:33 , autor ostatniej modyfikacji: Teresa Brzezińska