Logo Strona Główna   Pomoc    Przejdź w górę do witryny administracja.polsl.pl
Ikona
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Procedury: OZ/D/19/101/TB
   

Znak sprawy

OZ/D/19/101/TB 

Identyfikator postępowania

 

Przedmiot postępowania

Dostawa komory do pracy mikrobiologicznej w atmosferze beztlenowej

Termin składania ofert

2019-10-04 

Typ przetargu

Dostawy 

Procedura przetargowa

przetarg nieograniczony

Wartość

<221.000 € 
Załączniki
Informacja o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.pdf    
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY_10.10.2019 r.pdf    
Utworzony o 2019-09-26 10:40  przez Teresa Brzezińska 
Data ostatniej modyfikacji: 2019-10-10 10:28 , autor ostatniej modyfikacji: Teresa Brzezińska