Logo Strona Główna   Pomoc    Przejdź w górę do witryny administracja.polsl.pl
Ikona
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Procedury: OZ/D/19/38/EO
   

Znak sprawy

OZ/D/19/38/EO 

Identyfikator postępowania

37447726-df37-4204-b385-1198e07ac2a3 

Przedmiot postępowania

Dostawa zestawu startowego do budowy systemów cyberfizycznych – sterownik PLC z panelem HMI (4 komplety)

Termin składania ofert

2019-06-05 

Typ przetargu

Dostawy 

Procedura przetargowa

przetarg nieograniczony

Wartość

≥221.000€ 
Załączniki
Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.pdf    
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY_18.06.2019 r.pdf    
Utworzony o 2019-04-30 12:39  przez Ewa Ochman 
Data ostatniej modyfikacji: 2019-06-18 13:28 , autor ostatniej modyfikacji: Teresa Brzezińska