Logo Strona Główna   Pomoc    Przejdź w górę do witryny administracja.polsl.pl
Ikona
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Procedury: OZ/U/18/53/HP
   

Znak sprawy

OZ/U/18/53/HP 

Identyfikator postępowania

012bfa0d-ca65-4e18-a3af-167a868fdf54 

Przedmiot postępowania

e-Politechnika Śląska – utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej w Gliwicach UWAGA! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium na 17.12.2018 r.

Termin składania ofert

2018-12-17 

Typ przetargu

Usługi 

Procedura przetargowa

przetarg nieograniczony

Wartość

≥ 221.000 € 
Załączniki
1.0. Ogłoszenie.o.zamówieniu.pdf    
1.1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - SIMAP 20.11.2018.pdf    
1.2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - TED 22.11.2018.pdf    
1.3. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - SIMAP 06.12.2018.pdf    
1.4. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - TED 11.12.2018.pdf    
1.5. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - SIMAP 10.12.2018.pdf    
1.6. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - TED 13.12.2018.pdf    
2.0. SIWZ U 53.pdf    
2.1. SIWZ U 53 Załącznik nr 1 do OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.pdf    
2.2. SIWZ U 53 Załącznik nr 2 WZÓR UMOWY.pdf    
2.3. SIWZ U 53 Załącznik nr 3 FORMULARZ OFERTOWY.docx    
2.3. SIWZ U 53 Załącznik nr 3 FORMULARZ OFERTOWY.pdf    
2.4. SIWZ U 53 Załącznik nr 4 JEDZ espd-request.xml    
2.4. SIWZ U 53 Załącznik nr 4 JEDZ.doc    
2.4. SIWZ U 53 Załącznik nr 4 JEDZ.pdf    
2.5. SIWZ U 53 Załącznik nr 5 Cennik MPSA.pdf    
2.6. KluczPub_Oferta_PostepowanieID_012bfa0d-ca65-4e18-a3af-167a868fdf54.asc    
3.0. Odpowiedzi na pytania, zmiana warunków, zmiana terminu składania i otwarcia ofert 20.11.2018.pdf    
4.0. Odpowiedzi na pytania, zmiana Wzoru Umowy 21.11.2018.pdf    
4.1. SIWZ U 53 Załącznik nr 2 WZÓR UMOWY - po zmianach 21.11.2018.pdf    
5.0. Odpowiedzi na pytania dot. OPZ 22.11.2018 część 1.pdf    
5.1. Odpowiedzi na pytania dot. OPZ 22.11.2018 część 2.pdf    
6.0. Odpowiedź na pytanie 28.11.2018.pdf    
7.0. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium 06.12.2018.pdf    
8.0. Korekta treści SIWZ 06.12.2018.pdf    
9.0. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium 10.12.2018.pdf    
Utworzony o 2018-10-30 09:13  przez Hanna Pluskiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2018-12-13 09:04 , autor ostatniej modyfikacji: Hanna Pluskiewicz