Logo Strona Główna   Pomoc    Przejdź w górę do witryny administracja.polsl.pl
Ikona
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Procedury: IA1/U/21/51/HP
   

Znak sprawy

IA1/U/21/51/HP 

Identyfikator postępowania

 

Przedmiot postępowania

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dostosowania budynku (kompleks składający się z części „A” i „B”) przy ul. Krasińskiego 8 w Katowicach do wymogów bezpieczeństwa pożarowego ___OBOWIĄZKOWA WIZJA LOKALNA___ UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA 07.02.2022 r.

Termin składania ofert

2022-02-07 

Typ przetargu

Usługi 

Procedura przetargowa

Tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp

Wartość

 
Załączniki
1.0. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf    
1.1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf    
1.2. Drugie ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf    
2.0. SWZ U 51.pdf    
2.1. SWZ U 51 Zał. nr 1 PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY.pdf    
2.2. SWZ U 51 Zał. nr 2 FORMULARZ OFERTOWY.docx    
2.2. SWZ U 51 Zał. nr 2 FORMULARZ OFERTOWY.pdf    
2.3. SWZ U 51 Zał. nr 3 OŚWIADCZENIE WYKONAWCY.docx    
2.3. SWZ U 51 Zał. nr 3 OŚWIADCZENIE WYKONAWCY.pdf    
2.4. SWZ U 51 Zał. nr 4 OŚWIADCZENIE Z ART. 117 UST. 4 USTAWY.docx    
2.4. SWZ U 51 Zał. nr 4 OŚWIADCZENIE Z ART. 117 UST. 4 USTAWY.pdf    
2.5. SWZ U 51 Zał. nr 5 OŚWIADCZENIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO.docx    
2.5. SWZ U 51 Zał. nr 5 OŚWIADCZENIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO.pdf    
2.6. SWZ U 51 Plan sytuacyjny obiektu.pdf    
2.7. SWZ U 51 Rzut budynku.pdf    
2.8. Dodatkowy termin obowiązkowej wizji lokalnej.pdf    
3.0. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą.pdf    
4.0. Odpowiedzi na pytania i wnioski, zmiana treści SWZ 21.01.2022.pdf    
4.01. OPIS TECHNICZNY.pdf    
4.02. Rys 1 Plan sytuacyjny.pdf    
4.03. Rys 2_bud A-piwnica ark 1.pdf    
4.04. Rys 3_bud A-piwnica ark 2.pdf    
4.05. Rys 4_bud A-PARTER ark 1.pdf    
4.06. Rys 5_bud A-PARTER ark 2.pdf    
4.07. Rys 6_bud A-PIĘTRO I ark 1.pdf    
4.08. Rys 7_bud A-PIĘTRO I ark 2.pdf    
4.09. Rys 8_bud A-PIĘTRO II ark 1.pdf    
4.10. Rys 9_bud A-PIĘTRO II ark 2.pdf    
4.11. Rys 10_bud A-PIĘTRO III ark 1.pdf    
4.12. Rys 11_bud A-PIĘTRO III ark 2.pdf    
4.13. Rys 12_bud A-PIĘTRO IV ark 1.pdf    
4.14. Rys 13_bud A-rzut dachu.pdf    
4.15. Rys 14_bud A-Przekrój pionowy A_A.pdf    
4.16. Rys 15_bud A-Elewacja Frontowa.pdf    
4.17. Rys 16_bud B-Rzut Piwnic.pdf    
4.18. Rys 17_bud B-Rzut Parteru.pdf    
4.19. Rys 18_bud B-Rzut Piętra I.pdf    
4.20. Rys 19_bud B-Rzut Piętra II.pdf    
4.21. Rys 20_bud B-Rzut Piętra III.pdf    
4.22. Rys 21_bud B-Rzut Piętra IV.pdf    
4.23. Rys 22_bud B-Rzut Dachu.pdf    
4.24. Rys 23_bud B-Elewacja Północna.pdf    
4.25. Rys 24_bud B-Elewacja Południowa.pdf    
4.26. Rys 25_bud B-Elewacja Zachodnia.pdf    
5.0. Druga zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą.pdf    
Utworzony o 2021-12-31 11:16  przez Hanna Pluskiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2022-01-21 14:10 , autor ostatniej modyfikacji: Hanna Pluskiewicz