Logo Strona Główna   Pomoc    Przejdź w górę do witryny administracja.polsl.pl
Ikona
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Procedury: IA1/U/21/60/DM
   

Znak sprawy

IA1/U/21/60/DM 

Identyfikator postępowania

 

Przedmiot postępowania

Kompleksowa obsługa konferencji „XLVIII Ogólnopolskie Sympozjum Diagnostyka Maszyn” 2022 r.

Termin składania ofert

2022-01-10 

Typ przetargu

Usługi 

Procedura przetargowa

Tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp)

Wartość

 
Załączniki
1.0 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf    
2.0. SWZ U 60.pdf    
2.1. SWZ U 60 Zał. nr 1 PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY.pdf    
2.2. SWZ U 60 Zał. nr 2 FORMULARZ OFERTOWY.docx    
2.2. SWZ U 60 Zał. nr 2 FORMULARZ OFERTOWY.pdf    
2.3. SWZ U 60 Zał. nr 3 OŚWIADCZENIE WYKONAWCY.docx    
2.3. SWZ U 60 Zał. nr 3 OŚWIADCZENIE WYKONAWCY.pdf    
Informacja, o której mowa w art. 222 ust. 4 ustawy Pzp z dnia 10.01.2022 r.pdf    
Informacja, o której mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp z dnia 10.01.2022 r.pdf    
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 14.01.2022 r.pdf    
Utworzony o 2021-12-29 11:55  przez Dorota Markiewicz-Kukiełka 
Data ostatniej modyfikacji: 2022-01-14 12:17 , autor ostatniej modyfikacji: Dorota Markiewicz-Kukiełka