Logo Strona Główna   Pomoc    Przejdź w górę do witryny administracja.polsl.pl
Ikona
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Procedury: IA1/D/21/182/NC
   

Znak sprawy

IA1/D/21/182/NC 

Identyfikator postępowania

 

Przedmiot postępowania

Dostawa oraz wypożyczenie zestawu: kamera hiperspektralna z modułem obrazowego fourierowskiego spektroradiometru podczerwieni do detekcji i pomiaru stężenia metanu oraz obrazowania w świetle widzialnym zsynchronizowanym z kanałem podczerwieni, podukład montażu i stabilizacji kamery przeznaczony do użycia na śmigłowcach, podukład rejestratora i komputera sterującego oraz oprogramowanie narzędziowe do obsługi całego systemu pomiarowego

Termin składania ofert

2022-01-11 

Typ przetargu

Dostawy 

Procedura przetargowa

przetarg nieograniczony

Wartość

 
Załączniki
1.0. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf    
2.0. SWZ D 182.pdf    
2.1. SWZ D 182 Zał. nr 1 PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY.pdf    
2.2. SWZ D 182 Zał. nr 2 FORMULARZ OFERTOWY.docx    
2.2. SWZ D 182 Zał. nr 2 FORMULARZ OFERTOWY.pdf    
2.3. SWZ D 182 Zał. nr 3 JEDZ espd-request.xml    
Informacja, o której mowa w art. 222 ust. 4 ustawy Pzp 11.01.2022 r.pdf    
Informacja, o której mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp 11.01.2022 r.pdf    
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf    
Utworzony o 2021-12-14 09:10  przez Natalia Ćwik 
Data ostatniej modyfikacji: 2022-01-14 07:18 , autor ostatniej modyfikacji: Natalia Ćwik