Logo Strona Główna   Pomoc    Przejdź w górę do witryny administracja.polsl.pl
Ikona
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Procedury: IA1/B/21/84/EK
   

Znak sprawy

IA1/B/21/84/EK 

Identyfikator postępowania

 

Przedmiot postępowania

Modernizacja dźwigu osobowego w D.S. „Babilon”

Termin składania ofert

2022-01-10 

Typ przetargu

Roboty budowlane 

Procedura przetargowa

Tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp)

Wartość

 
Załączniki
1.0. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf    
2.0. SWZ B 84.pdf    
2.1. SWZ B 84 Zał. nr 1 PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY.pdf    
2.10. SWZ B 84 STWiOR.pdf    
2.11. SWZ B 84 STWiOR Roboty elektryczne.pdf    
2.12. SWZ B 84 Równoważność norm.pdf    
2.2. SWZ B 84 Zał. nr 2 FORMULARZ OFERTOWY.docx    
2.2. SWZ B 84 Zał. nr 2 FORMULARZ OFERTOWY.pdf    
2.3. SWZ B 84 Zał. nr 3 OŚWIADCZENIE WYKONAWCY.docx    
2.3. SWZ B 84 Zał. nr 3 OŚWIADCZENIE WYKONAWCY.pdf    
2.4. SWZ B 84 Zał. nr 4 OŚWIADCZENIE Z ART. 117 UST. 4 USTAWY.docx    
2.4. SWZ B 84 Zał. nr 4 OŚWIADCZENIE Z ART. 117 UST. 4 USTAWY.pdf    
2.5. SWZ B 84 Zał. nr 5 OŚWIADCZENIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO.docx    
2.5. SWZ B 84 Zał. nr 5 OŚWIADCZENIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO.pdf    
2.6. SWZ B 84 Przedmiar 1.pdf    
2.7. SWZ B 84 Przedmiar 2.pdf    
2.8. SWZ B 84 Projekt tech. branża elektryczna.pdf    
2.9. SWZ B 84 Projekt tech. branża budowlna.pdf    
3.0 Odpowiedź na pytanie z dnia 31.12.2021 r.pdf    
4.0 Odpowiedź na pytanie z dnia 04.01.2022 r.pdf    
Informacja, o której mowa w art. 222 ust. 4 ustawy Pzp z dnia. 10.01.2022 r.pdf    
Informacja, o której mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp z dnia 10.01.2022 r.pdf    
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 13.01.2022 r.pdf    
Utworzony o 2021-12-13 12:59  przez Ewa Syta-Kuźniewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2022-01-13 08:21 , autor ostatniej modyfikacji: Ewa Syta-Kuźniewicz