Logo Strona Główna   Pomoc    Przejdź w górę do witryny administracja.polsl.pl
Ikona
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Procedury: IA1/U/21/59/DM
   

Znak sprawy

IA1/U/21/59/DM 

Identyfikator postępowania

 

Przedmiot postępowania

Usługa opieki nad uczestnikami projektu (dzieci i młodzież w wieku 11-16 lat – tzw. starszy wiek szkolny) w czasie wyjazdu edukacyjnego

Termin składania ofert

2021-11-25 

Typ przetargu

Usługi 

Procedura przetargowa

Tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp) - usługa społeczna

Wartość

 
Załączniki
1.0 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf    
2.0. SWZ U 59.pdf    
2.1. SWZ U 59 Zał. nr 1 PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY.pdf    
2.2. SWZ U 59 Zał. nr 2 FORMULARZ OFERTOWY.docx    
2.2. SWZ U 59 Zał. nr 2 FORMULARZ OFERTOWY.pdf    
2.3. SWZ U 59 Zał. nr 3 OŚWIADCZENIE WYKONAWCY.docx    
2.3. SWZ U 59 Zał. nr 3 OŚWIADCZENIE WYKONAWCY.pdf    
2.4. SWZ U 59 Zał. nr 4 OŚWIADCZENIE Z ART. 117 UST. 4 USTAWY.docx    
2.4. SWZ U 59 Zał. nr 4 OŚWIADCZENIE Z ART. 117 UST. 4 USTAWY.pdf    
2.5. SWZ U 59 Zał. nr 5 OŚWIADCZENIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO.docx    
2.5. SWZ U 59 Zał. nr 5 OŚWIADCZENIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO.pdf    
Informacja, o której mowa w art. 222 ust. 4 ustawy Pzp z dnia 25.11.2021 r.pdf    
Informacja, o której mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp z dnia 25.11.2021 r.pdf    
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 26.11.2021 r.pdf    
Utworzony o 2021-11-17 13:39  przez Dorota Markiewicz-Kukiełka 
Data ostatniej modyfikacji: 2021-11-26 12:50 , autor ostatniej modyfikacji: Dorota Markiewicz-Kukiełka