Logo Strona Główna   Pomoc    Przejdź w górę do witryny administracja.polsl.pl
Ikona
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Procedury: IA1/B/21/81/HP
   

Znak sprawy

IA1/B/21/81/HP 

Identyfikator postępowania

 

Przedmiot postępowania

Remont pionu budynku Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki oraz Wydziału Mechanicznego Technologicznego w części zajmowanej przez administrację centralną Uczelni

Termin składania ofert

2021-11-25 

Typ przetargu

Roboty budowlane 

Procedura przetargowa

Tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp)

Wartość

 
Załączniki
1.0. Ogłoszenie.o.zamówieniu.pdf    
2.0. SWZ B 81.pdf    
2.1. SWZ B 81 Zał. nr 1 PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY.pdf    
2.2. SWZ B 81 Zał. nr 2 FORMULARZ OFERTOWY.docx    
2.2. SWZ B 81 Zał. nr 2 FORMULARZ OFERTOWY.pdf    
2.3. SWZ B 81 Zał. nr 3 OŚWIADCZENIE WYKONAWCY.docx    
2.3. SWZ B 81 Zał. nr 3 OŚWIADCZENIE WYKONAWCY.pdf    
2.4. SWZ B 81 Zał. nr 4 OŚWIADCZENIE Z ART. 117 UST. 4 USTAWY.docx    
2.4. SWZ B 81 Zał. nr 4 OŚWIADCZENIE Z ART. 117 UST. 4 USTAWY.pdf    
2.5. SWZ B 81 Zał. nr 5 OŚWIADCZENIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO.docx    
2.5. SWZ B 81 Zał. nr 5 OŚWIADCZENIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO.pdf    
2.6. SWZ B 81 Przedmiary robót.pdf    
2.7. SWZ B 81 STWiOR.pdf    
Informacja, o której mowa w art. 222 ust. 4 ustawy Pzp 25.11.2021 r.pdf    
Informacja, o której mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp 25.11.2021 r.pdf    
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 01.12.2021.pdf    
Utworzony o 2021-11-10 13:17  przez Hanna Pluskiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2021-12-01 13:37 , autor ostatniej modyfikacji: Hanna Pluskiewicz