Logo Strona Główna   Pomoc    Przejdź w górę do witryny administracja.polsl.pl
Ikona
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Procedury: IA1/U/21/55/EO
   

Znak sprawy

IA1/U/21/55/EO 

Identyfikator postępowania

 

Przedmiot postępowania

Usługa w zakresie wywozu i zagospodarowania odpadów stałych z obiektów Politechniki Śląskiej na terenie Gliwic, Zabrza i Katowic

Termin składania ofert

2021-11-25 

Typ przetargu

Usługi 

Procedura przetargowa

Przetarg nieograniczony

Wartość

 
Załączniki
1.0. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf    
2.0. SWZ U 55.pdf    
2.1. SWZ U 55 Zał. nr 1 PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY.pdf    
2.2. SWZ U 55 Zał. nr 2 FORMULARZ OFERTOWY.docx    
2.2. SWZ U 55 Zał. nr 2 FORMULARZ OFERTOWY.pdf    
2.3. SWZ U 55 Zał. nr 3 JEDZ espd-request.xml    
2.4. SWZ U 55 Zał. nr 4 OŚWIADCZENIE Z ART. 117 UST. 4 USTAWY.docx    
2.4. SWZ U 55 Zał. nr 4 OŚWIADCZENIE Z ART. 117 UST. 4 USTAWY.pdf    
Informacja, o której mowa w art. 222 ust. 4 ustawy Pzp 25.11.2021 r.pdf    
Informacja, o której mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp 25.11.2021 r.pdf    
Utworzony o 2021-10-29 09:37  przez Ewa Ochman 
Data ostatniej modyfikacji: 2021-11-25 11:36 , autor ostatniej modyfikacji: Ewa Ochman