Logo Strona Główna   Pomoc    Przejdź w górę do witryny administracja.polsl.pl
Ikona
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Procedury: IA1/B/21/72/AL
   

Znak sprawy

IA1/B/21/72/AL 

Identyfikator postępowania

 

Przedmiot postępowania

Naprawa spękanych gzymsów dachowych wraz z ponownym ułożeniem kolczatek przeciw zagnieżdżaniu się ptaków w budynku Wydziału Budownictwa

Termin składania ofert

2021-10-29 

Typ przetargu

Roboty budowlane 

Procedura przetargowa

Tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp)

Wartość

 
Załączniki
1.0. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf    
2.0. SWZ B 72.pdf    
2.1. SWZ B 72 Zał. nr 1 PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY.pdf    
2.2. SWZ B 72 Zał. nr 2 FORMULARZ OFERTOWY.docx    
2.2. SWZ B 72 Zał. nr 2 FORMULARZ OFERTOWY.pdf    
2.3. SWZ B 72 Zał. nr 3 OŚWIADCZENIE WYKONAWCY.docx    
2.3. SWZ B 72 Zał. nr 3 OŚWIADCZENIE WYKONAWCY.pdf    
2.4. SWZ B 72 Zał. nr 4 OŚWIADCZENIE Z ART. 117 UST. 4 USTAWY.docx    
2.4. SWZ B 72 Zał. nr 4 OŚWIADCZENIE Z ART. 117 UST. 4 USTAWY.pdf    
2.5. SWZ B 72 Zał. nr 5 OŚWIADCZENIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO.docx    
2.5. SWZ B 72 Zał. nr 5 OŚWIADCZENIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO.pdf    
2.6. SWZ B 72 Specyfikacja techniczna.pdf    
2.7. SWZ B 72 Przedmiar.pdf    
Utworzony o 2021-10-14 12:38  przez Agata Lipska 
Data ostatniej modyfikacji: 2021-10-14 12:39 , autor ostatniej modyfikacji: Agata Lipska