Logo Strona Główna   Pomoc    Przejdź w górę do witryny administracja.polsl.pl
Ikona
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Procedury: IA1/D/21/159/MW
   

Znak sprawy

IA1/D/21/159/MW 

Identyfikator postępowania

 

Przedmiot postępowania

Dostawa oprogramowań

Termin składania ofert

2021-10-22 

Typ przetargu

Dostawy 

Procedura przetargowa

Tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp)

Wartość

 
Załączniki
1.0. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf    
2.0. SWZ D 159.pdf    
2.1. SWZ D 159 Zał. nr 1 PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY.pdf    
2.2. SWZ D 159 Zał. nr 2 FORMULARZ OFERTOWY.docx    
2.2. SWZ D 159 Zał. nr 2 FORMULARZ OFERTOWY.pdf    
2.3. SWZ D 159 Zał. nr 3 OŚWIADCZENIE WYKONAWCY.docx    
2.3. SWZ D 159 Zał. nr 3 OŚWIADCZENIE WYKONAWCY.pdf    
Informacja, o której mowa w art. 222 ust. 4 ustawy Pzp 22.10.2021.pdf    
Informacja, o której mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp 22.10.2021.pdf    
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA w części 1.pdf    
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w części 2 - 08.11.2021.pdf    
Utworzony o 2021-10-12 09:46  przez Monika Węgrzyn 
Data ostatniej modyfikacji: 2021-11-08 08:42 , autor ostatniej modyfikacji: Monika Węgrzyn