Logo Strona Główna   Pomoc    Przejdź w górę do witryny administracja.polsl.pl
Ikona
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Procedury: IA1/D/21/139/MW
   

Znak sprawy

IA1/D/21/139/MW 

Identyfikator postępowania

 

Przedmiot postępowania

Dostawa mebli biurowych

Termin składania ofert

2021-11-04 

Typ przetargu

Dostawy 

Procedura przetargowa

Przetarg nieograniczony

Wartość

 
Załączniki
1.0. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf    
2.0. SWZ D 139.pdf    
2.1. SWZ D 139 Zał. nr 1 PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY.pdf    
2.2. SWZ D 139 Zał. nr 2 FORMULARZ OFERTOWY.docx    
2.2. SWZ D 139 Zał. nr 2 FORMULARZ OFERTOWY.pdf    
2.3. SWZ D 139 Zał. nr 3 JEDZ espd-request.xml    
Informacja, o której mowa w art. 222 ust. 4 ustawy Pzp 04.11.2021 r.pdf    
Informacja, o której mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp 04.11.2021 r.pdf    
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - 25.11.2021.pdf    
Utworzony o 2021-10-08 09:08  przez Monika Węgrzyn 
Data ostatniej modyfikacji: 2021-11-25 12:00 , autor ostatniej modyfikacji: Monika Węgrzyn