Logo Strona Główna   Pomoc    Przejdź w górę do witryny administracja.polsl.pl
Ikona
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Procedury: IA1/D/21/137/TB
   

Znak sprawy

IA1/D/21/137/TB 

Identyfikator postępowania

 

Przedmiot postępowania

Dostawa zrobotyzowanego stanowiska składającego się z dwóch robotów współpracujących (cobotów) wraz z oprzyrządowaniem UWAGA! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na 21.10.21 r.

Termin składania ofert

2021-10-21 

Typ przetargu

Dostawy 

Procedura przetargowa

Tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp)

Wartość

 
Załączniki
1.0. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf    
1.1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_12.10.2021 r.pdf    
1.1. Ogłoszenie ozmianie ogłoszenia_18.10.21 r.pdf    
2.0. SWZ D 137.pdf    
2.1. SWZ D 137 Zał. nr 1 PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY.pdf    
2.2. SWZ D 137 Zał. nr 2 FORMULARZ OFERTOWY.docx    
2.2. SWZ D 137 Zał. nr 2 FORMULARZ OFERTOWY.pdf    
2.3. SWZ D 137 Zał. nr 3 OŚWIADCZENIE WYKONAWCY.docx    
2.3. SWZ D 137 Zał. nr 3 OŚWIADCZENIE WYKONAWCY.pdf    
3.0. Odpowiedzi na pytania, modyfikacja SWZ_12.10.21 r.pdf    
4.0. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą 18.10.2021.pdf    
5.0. Odpowiedzi na pytania_18.10.2021 r.pdf    
Informacja, o której mowa w art. 222 ust. 4 ustawy Pzp z dnia 21.10.2021 r.pdf    
Informacja, o której mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp_21.10.2021 r.pdf    
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY_18.11.2021 r.pdf    
Utworzony o 2021-10-07 12:47  przez Teresa Brzezińska 
Data ostatniej modyfikacji: 2021-11-18 11:05 , autor ostatniej modyfikacji: Teresa Brzezińska