Logo Strona Główna   Pomoc    Przejdź w górę do witryny administracja.polsl.pl
Ikona
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Procedury: IA1/D/21/156/AL
   

Znak sprawy

IA1/D/21/156/AL 

Identyfikator postępowania

 

Przedmiot postępowania

Zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie stanowiska badawczo – dydaktycznego z niezbędnym oprzyrządowaniem do badania grzejników centralnego ogrzewania

Termin składania ofert

2021-10-14 

Typ przetargu

Dostawy 

Procedura przetargowa

Tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp)

Wartość

 
Załączniki
1.0. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf    
2.0. SWZ D 156.pdf    
2.1. SWZ D 156 Zał. nr 1 PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY.pdf    
2.2. SWZ D 156 Zał. nr 2 FORMULARZ OFERTOWY.docx    
2.2. SWZ D 156 Zał. nr 2 FORMULARZ OFERTOWY.pdf    
2.3. SWZ D 156 Zał. nr 3 OŚWIADCZENIE WYKONAWCY.docx    
2.3. SWZ D 156 Zał. nr 3 OŚWIADCZENIE WYKONAWCY.pdf    
Informacja, o której mowa w art. 222 ust. 4 ustawy Pzp 14.10.2021 r.pdf    
Informacja, o której mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp 14.10.2021 r.pdf    
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 15.10.2021 r.pdf    
Utworzony o 2021-10-06 08:56  przez Agata Lipska 
Data ostatniej modyfikacji: 2021-10-15 10:21 , autor ostatniej modyfikacji: Agata Lipska