Logo Strona Główna   Pomoc    Przejdź w górę do witryny administracja.polsl.pl
Ikona
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Procedury: IA1/B/21/64/MW
   

Znak sprawy

IA1/B/21/64/MW 

Identyfikator postępowania

 

Przedmiot postępowania

Remont zasilania elektrycznego serwerowni Centrum Komputerowego w Katowicach

Termin składania ofert

2021-10-21 

Typ przetargu

Roboty budowlane 

Procedura przetargowa

Tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp)

Wartość

 
Załączniki
1.0. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf    
2.0. SWZ B 64.pdf    
2.1. SWZ B 64 Zał. nr 1 PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY.pdf    
2.2. SWZ B 64 Zał. nr 2 FORMULARZ OFERTOWY.docx    
2.2. SWZ B 64 Zał. nr 2 FORMULARZ OFERTOWY.pdf    
2.3. SWZ B 64 Zał. nr 3 OŚWIADCZENIE WYKONAWCY.docx    
2.3. SWZ B 64 Zał. nr 3 OŚWIADCZENIE WYKONAWCY.pdf    
2.4. SWZ B 64 Zał. nr 4 OŚWIADCZENIE Z ART. 117 UST. 4 USTAWY.docx    
2.4. SWZ B 64 Zał. nr 4 OŚWIADCZENIE Z ART. 117 UST. 4 USTAWY.pdf    
2.5. SWZ B 64 Zał. nr 5 OŚWIADCZENIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO.docx    
2.5. SWZ B 64 Zał. nr 5 OŚWIADCZENIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO.pdf    
2.6. SWZ B 64 Przedmiar.pdf    
2.7. SWZ B 64 Opis techniczny.pdf    
2.8. SWZ B 64 STWiOR.pdf    
Informacja, o której mowa w art. 222 ust. 4 ustawy Pzp 21.10.2021.pdf    
Informacja, o której mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp 21.10.2021.pdf    
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - 25.10.2021.pdf    
Utworzony o 2021-10-06 07:06  przez Monika Węgrzyn 
Data ostatniej modyfikacji: 2021-10-25 13:18 , autor ostatniej modyfikacji: Monika Węgrzyn