Logo Strona Główna   Pomoc    Przejdź w górę do witryny administracja.polsl.pl
Ikona
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Procedury: IA1/D/21/89/EK
   

Znak sprawy

IA1/D/21/89/EK 

Identyfikator postępowania

 

Przedmiot postępowania

Dostawa cieplarki laboratoryjnej, bloków i płaszczy grzejnych oraz suszarki i sterylizatora konwekcyjnego

Termin składania ofert

2021-09-30 

Typ przetargu

Dostawy 

Procedura przetargowa

Tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp)

Wartość

 
Załączniki
1.0 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf    
2.0. SWZ D 89.pdf    
2.1. SWZ D 89 Zał. nr 1 PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY.pdf    
2.2. SWZ D 89 Zał. nr 2 FORMULARZ OFERTOWY.docx    
2.2. SWZ D 89 Zał. nr 2 FORMULARZ OFERTOWY.pdf    
2.3. SWZ D 89 Zał. nr 3 OŚWIADCZENIE WYKONAWCY.docx    
2.3. SWZ D 89 Zał. nr 3 OŚWIADCZENIE WYKONAWCY.pdf    
Informacja, o której mowa w art. 222 ust. 4 ustawy Pzp z dnia 30.09.2021 r.pdf    
Informacja, o której mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp z dnia 30.09.2021 r.pdf    
ZAWIAD. WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTYcz. 1,3 i 4 i Unieważnieniu postępownia cz. 2 z dnia 14.10.2021 r.pdf    
Utworzony o 2021-09-22 08:26  przez Ewa Syta-Kuźniewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2021-10-14 13:51 , autor ostatniej modyfikacji: Ewa Syta-Kuźniewicz