Logo Strona Główna   Pomoc    Przejdź w górę do witryny administracja.polsl.pl
Ikona
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Procedury: Dialog techniczny
   

Znak sprawy

Dialog techniczny 

Identyfikator postępowania

 

Przedmiot postępowania

Ogłoszenie o dialogu technicznym poprzedzającym ogłoszenie postępowania przetargowego w sprawie wyboru Wykonawcy dla realizacji zadania „Dostawa, montaż i konfiguracja środowiska wirtualizacyjnego (metro klaster) wraz z systemem kopii zapasowych dla Centrum Informatycznego Politechniki Śląskiej”

Termin składania ofert

2019-04-08 

Typ przetargu

 

Procedura przetargowa

 

Wartość

 
Załączniki
01. Polsl_OgloszenieODialogu podpisane 2019-04-04.pdf    
02. Polsl_RegulaminProwadzeniaDialogu ZAŁĄCZNIK NR 1 (002).pdf    
03. Polsl_WniosekODopuszczenieDoDialogu ZAŁĄCZNIK NR 2.doc    
03. Polsl_WniosekODopuszczenieDoDialogu ZAŁĄCZNIK NR 2.pdf    
05. Polsl_Protokół z przeprowadzenia dialogu technicznego.pdf    
Utworzony o 2019-04-04 13:25  przez Ewa Ochman 
Data ostatniej modyfikacji: 2019-05-13 14:42 , autor ostatniej modyfikacji: Ewa Ochman