Logo Strona Główna   Pomoc    Przejdź w górę do witryny administracja.polsl.pl
Ikona
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Informacje: Format dokumentów składających się na Specyfikację...
   

Tytuł

Format dokumentów składających się na Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia 

Treść

wg rozdzielnika RA – 3/2005/2006
 
Z uwagi na zapis w Ustawie z dnia 7 kwietnia 2006 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. 2006 nr 79 poz. 551, Art. 42.1 ) – "specyfikację istotnych warunków zamówienia udostępnia się na stronie internetowej od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych …", wprowadza się w Politechnice Śląskiej obowiązek, przekazywania w postaci elektronicznej, materiałów do SIWZ. Dotyczy to wszystkich dokumentów składających się na SIWZ oraz załączników do wniosków.
Obowiązującym w uczelni formatem plików jest Adobe Reader Portable Document Format (PDF).
 
Dokumenty PDF można tworzyć przy pomocy licencjonowanych profesjonalnych oprogramowań (np. Adobe Acrobat 7.0) lub bezpłatnych programów emulująch drukarkę postscriptową w systemie (np. Free PDF Creator - PrimoPDF).
Do utworzenia pliku (pdf) można również użyć bezpłatnego pakietu biurowego OpenOffice - oprogramowanie wykorzystujące format OpenDocument.
 
Pliki do pobrania:
 
  1. PrimoPDF v2.0 – można pobrać: ze strony producenta www.primopdf.com.
    (pobierz, zapisz, zainstaluj. Utworzony w dowolnym edytorze plik skieruj do drukowania wybierając drukarkę "PrimoPDF", która została zainstalowana w systemie. Podaj nazwę i ścieżkę zapisu pliku wynikowego (nazwa.pdf) i zaakceptuj "OK". )
  2. Pakiet Biurowy OpenOffice - do pobrania ze strony UX-Systems www.ux.pl.
    (pobierz, zapisz, zainstaluj. Pasek systemowy OpenOffice zawiera ikonę do tworzenia pliku ".pdf").
 
Uwaga:
Ze względu na szybkość transmisji danych przez Internet wielkość plików PDF nie powinna przekraczać 10MB. Dokumenty większe należy podzielić na mniejsze pliki składowe.
 
Szczegółowe informacje oraz wyjaśnienia można uzyskać od pracownika Zespołu Oprogramowania
i Eksploatacji Systemów Komputerowych (WK) pana mgr inż. Marcina Kujawy, tel.(32) 2371503.

Wygasa

 

Link

 
Załączniki
Utworzony o 2006-06-26 09:58  przez Marcin Kujawa 
Data ostatniej modyfikacji: 2006-06-26 13:20 , autor ostatniej modyfikacji: Marcin Kujawa